Oulun kaupungin säästöt
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Tuija Pohjola

Asia­kas­mak­sun ko­rot­ta­mi­sel­la sel­keäs­ti ne­ga­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia so­sio­eko­no­mi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa oleviin per­hei­siin

05:45 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Tuula Hursti

On kysymys Oulun päät­tä­jien ar­vois­ta – ky­syn­kin kuten pää­mi­nis­te­rim­me taan­noin edus­kun­nas­sa: Eikö teitä hävetä?

24.09.2020 06:30 5
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksessa oli esillä iso nippu uusia säästöjä ja tulonkeruutapoja – lue, mistä kaikesta päätettiin

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa oli esillä iso nippu uusia sääs­tö­jä ja tu­lon­ke­ruu­ta­po­ja – lue, mistä kai­kes­ta pää­tet­tiin

21.09.2020 20:48 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Minnamaria Salminen, Marja Keväjärvi

Ve­too­mus Oulun kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nal­le

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kaupunginhallitus pani säästöjä toimeen urakalla – Kuntalaisaloite ja adressi luovutettiin pienten koulujen säilymisen puolesta

Kau­pun­gin­hal­li­tus pani sääs­tö­jä toimeen ura­kal­la – Kun­ta­lais­aloi­te ja adressi luo­vu­tet­tiin pienten kou­lu­jen säi­ly­mi­sen puo­les­ta

14.09.2020 22:41 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anne Snellman

Oulussa sääs­te­tään in­hi­mil­li­syy­den kus­tan­nuk­sel­la

14.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Tikkala

Oulun suurin ongelma eivät ole niin­kään isot menot vaan pienet tulot – tulojen li­sää­mi­sek­si tär­kein­tä olisi saada uusia työ­paik­ko­ja

13.09.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Janne Koskela

Toi­vot­ta­vas­ti Oulu ei toista jo tehtyjä vir­hei­tä ky­lä­kou­lu­jen suhteen

13.09.2020 05:15 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Kettunen

Oulun si­vis­tys­toi­mi on ollut vuosia sääs­tö­ku­ri­muk­ses­sa, lasten ja nuorten tuesta lei­ka­taan suuria summia, joita ei edes no­tee­ra­ta leik­kauk­sik­si

10.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Moilanen

Oulun sääs­tä­mi­nen van­hus­ten hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­ta panee miet­ti­mään

07.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kustannusten oltava kestäviä – Oulun tavoittelemat säästöt kertyvät useista puroista
Pääkirjoitus

Kus­tan­nus­ten oltava kes­tä­viä – Oulun ta­voit­te­le­mat säästöt ker­ty­vät useista pu­rois­ta

06.09.2020 20:00 6
Tilaajille