Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupungin säästöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu säästää nyt pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa, mutta käy­tän­nös­sä kus­tan­nuk­sia alkaa tulla syr­jäy­ty­vis­tä nuo­ris­ta no­peas­ti

24.03.2021 06:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tus­toi­men säästöt koh­den­tu­vat Oulussa väärin – sikun hal­lin­non teh­tä­viä ja hen­ki­lös­tön määrää tulee tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti

23.01.2021 06:00 11
Tilaajille
Eriävät mielipiteet eivät vaikuta Oulun Teatterin tukipäätökseen – "Kysymys ei ole mielenilmaisusta, vaan juridisesta vastuusta"

Eriävät mie­li­pi­teet eivät vaikuta Oulun Teat­te­rin tu­ki­pää­tök­seen – "Ky­sy­mys ei ole mie­le­nil­mai­sus­ta, vaan ju­ri­di­ses­ta vas­tuus­ta"

08.12.2020 13:06 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen Teat­te­rit ry:n ve­too­mus koskien Oulun teat­te­rin ra­hoi­tus­ta

05.12.2020 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

04.12.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

01.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun pää­tök­siin ja pää­tök­sen­te­koon tar­vi­taan yh­teis­hen­keä

30.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muutama sääs­tö­koh­de Oulun päät­tä­jil­le

30.11.2020 05:46 4
Tilaajille
Vetoomus Oulun teatterin puolesta sai yli 4 000 nimeä – adressi on lähetetty valtuustolle

Ve­too­mus Oulun teat­te­rin puo­les­ta sai yli 4 000 nimeä – adressi on lä­he­tet­ty val­tuus­tol­le

29.11.2020 20:06 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin sääs­tö­toi­met koh­dis­tu­vat ikä­ih­mis­ten koko pal­ve­lu­ket­juun

21.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säästöt tulee etsiä yhdessä teat­te­rin toi­mi­van johdon kanssa, jotta ne oli­si­vat to­teu­tet­ta­vis­sa ilman, että teat­te­rin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set vaa­ran­tu­vat

20.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le – teat­te­rin mer­ki­tys suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin edis­tä­jä­nä on suuri

18.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lai­tos­teat­te­rien aika on ohitse – Oulun teat­te­ri siis oma­ra­hoit­tei­sek­si siten, että kau­pun­ki tarjoaa pelkän teat­te­ri­ta­lon sen käyt­töön

17.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­lai­tok­set ovat alueen­sa kruu­nun­ja­lo­ki­viä

17.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu ja ou­lu­lai­set tar­vit­se­vat kult­tuu­ria – tietoa kult­tuu­rin vai­ku­tuk­sis­ta elin­voi­maan on

17.11.2020 05:00 2
Tilaajille
Onko Oulun teatterilla varaa nipistää? – "Pieni nipistys kulttuurissa aiheuttaa myrskyn vesilasissa"

Onko Oulun teat­te­ril­la varaa ni­pis­tää? – "Pieni ni­pis­tys kult­tuu­ris­sa ai­heut­taa myrskyn ve­si­la­sis­sa"

17.11.2020 06:33 59
Tilaajille
Oulun teatterin tukileikkausta vastustava adressi kerännyt päivässä 1600 nimeä – "Ihmiset ovat aidosti huolissaan teatterin tulevaisuudesta"

Oulun teat­te­rin tu­ki­leik­kaus­ta vas­tus­ta­va adressi ke­rän­nyt päi­väs­sä 1600 nimeä – "Ih­mi­set ovat aidosti huo­lis­saan teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta"

15.11.2020 20:32 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt pitäisi osata luopua näistä ei niin tar­peel­li­sis­ta asiois­ta, Ou­lus­sa­kin

15.11.2020 05:45 5
Tilaajille
Opetusministeri Li Andersson ärähtää Oulun päättäjien aikeista leikata teatterin rahoitusta – "Toivottavasti valtuustossa löytyy laajaa vastarintaa kulttuurivihamielisyydelle"

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son ärähtää Oulun päät­tä­jien ai­keis­ta leikata teat­te­rin ra­hoi­tus­ta – "Toi­vot­ta­vas­ti val­tuus­tos­sa löytyy laajaa vas­ta­rin­taa kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­syy­del­le"

14.11.2020 10:33 52
Tilaajille