Oulun kaupungin säästöt
Eriävät mielipiteet eivät vaikuta Oulun Teatterin tukipäätökseen – "Kysymys ei ole mielenilmaisusta, vaan juridisesta vastuusta"

Eriävät mie­li­pi­teet eivät vaikuta Oulun Teat­te­rin tu­ki­pää­tök­seen – "Ky­sy­mys ei ole mie­le­nil­mai­sus­ta, vaan ju­ri­di­ses­ta vas­tuus­ta"

08.12.2020 13:06 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anne Saveljeff

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maija Perho, Tommi Saarikivi

Suomen Teat­te­rit ry:n ve­too­mus koskien Oulun teat­te­rin ra­hoi­tus­ta

05.12.2020 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

04.12.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja, Suvi Röntynen

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

01.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjo Tapaninen

Oulun pää­tök­siin ja pää­tök­sen­te­koon tar­vi­taan yh­teis­hen­keä

30.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Väänänen

Muutama sääs­tö­koh­de Oulun päät­tä­jil­le

30.11.2020 05:46 4
Tilaajille
Vetoomus Oulun teatterin puolesta sai yli 4 000 nimeä – adressi on lähetetty valtuustolle

Ve­too­mus Oulun teat­te­rin puo­les­ta sai yli 4 000 nimeä – adressi on lä­he­tet­ty val­tuus­tol­le

29.11.2020 20:06 19
Lukijalta Mielipide Maarit Patokoski, Netta Auranen

Oulun kau­pun­gin sääs­tö­toi­met koh­dis­tu­vat ikä­ih­mis­ten koko pal­ve­lu­ket­juun

21.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna Rounaja, Jari Laru, Mikko Merihaara, Niilo Heinonen, Kaisu Tuomi

Säästöt tulee etsiä yhdessä teat­te­rin toi­mi­van johdon kanssa, jotta ne oli­si­vat to­teu­tet­ta­vis­sa ilman, että teat­te­rin toi­min­ta­edel­ly­tyk­set vaa­ran­tu­vat

20.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria Säkö, Sara Nyberg

Avoin kirje Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tol­le – teat­te­rin mer­ki­tys suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin edis­tä­jä­nä on suuri

18.11.2020 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha Saarela

Lai­tos­teat­te­rien aika on ohitse – Oulun teat­te­ri siis oma­ra­hoit­tei­sek­si siten, että kau­pun­ki tarjoaa pelkän teat­te­ri­ta­lon sen käyt­töön

17.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ahti Ahonen

Kult­tuu­ri­lai­tok­set ovat alueen­sa kruu­nun­ja­lo­ki­viä

17.11.2020 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aino-Kaisa Manninen

Oulu ja ou­lu­lai­set tar­vit­se­vat kult­tuu­ria – tietoa kult­tuu­rin vai­ku­tuk­sis­ta elin­voi­maan on

17.11.2020 05:00 2
Tilaajille
Onko Oulun teatterilla varaa nipistää? – "Pieni nipistys kulttuurissa aiheuttaa myrskyn vesilasissa"

Onko Oulun teat­te­ril­la varaa ni­pis­tää? – "Pieni ni­pis­tys kult­tuu­ris­sa ai­heut­taa myrskyn ve­si­la­sis­sa"

16.11.2020 22:00 59
Tilaajille
Oulun teatterin tukileikkausta vastustava adressi kerännyt päivässä 1600 nimeä – "Ihmiset ovat aidosti huolissaan teatterin tulevaisuudesta"

Oulun teat­te­rin tu­ki­leik­kaus­ta vas­tus­ta­va adressi ke­rän­nyt päi­väs­sä 1600 nimeä – "Ih­mi­set ovat aidosti huo­lis­saan teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta"

15.11.2020 17:37 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Kurronen

Nyt pitäisi osata luopua näistä ei niin tar­peel­li­sis­ta asiois­ta, Ou­lus­sa­kin

15.11.2020 05:45 5
Tilaajille
Opetusministeri Li Andersson ärähtää Oulun päättäjien aikeista leikata teatterin rahoitusta – "Toivottavasti valtuustossa löytyy laajaa vastarintaa kulttuurivihamielisyydelle"

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son ärähtää Oulun päät­tä­jien ai­keis­ta leikata teat­te­rin ra­hoi­tus­ta – "Toi­vot­ta­vas­ti val­tuus­tos­sa löytyy laajaa vas­ta­rin­taa kult­tuu­ri­vi­ha­mie­li­syy­del­le"

14.11.2020 10:31 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenni Pitko, Satu Haapan, Karoliina Niemelä

Kylmää kyytiä Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­le

14.11.2020 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ou­lu­lai­set kult­tuu­ri­toi­mi­jat kat­so­vat nyt le­vot­to­mi­na, onko kult­tuu­rin näi­vet­tä­mi­nen alkanut

14.11.2020 05:45 4
Tilaajille