Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta on laadittu, jotta kaikille toteutuisi mahdollisuus luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. Kulttuurilain tausta on vahvistaa väestön hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle.

Jos julkinen rahoitus leikataan pois, sekä kulttuurin kuluttajat että tuottajat ovat riippuvaisia rikkaiden suosiosta. Silti kulttuuri on kunnissa usein se ensimmäinen säästökohde, jota ei koeta “pakolliseksi” palveluksi.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa, että lainsäädännön mukaan pakollisia eivät ole elinkeinopalvelutkaan. Kulttuurin osuus valtion koko vuoden 2021 budjetista on noin 0,9 prosenttia.

Kunnat ilman kulttuuria ja taidetta ovat kuolevia kuntia. Kulttuurin voima säteilee myös elinkeinopuolelle. Paikkakunnat, joissa on vireää kulttuuritoimintaa, koetaan myös houkuttelevina ja vetovoimaisina. Niin ammattitaiteen kuin ruohonjuuritason toimijoihin kohdistuvat leikkaukset ovat usein erittäin lyhytnäköisiä.

"Jos julkinen rahoitus leikataan pois, sekä kulttuurin kuluttajat että tuottajat ovat riippuvaisia rikkaiden suosiosta."

Kulttuuri luo hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja myös työllistää tuen avulla. Kulttuurikokemuksilla on vahva merkitys ihmisen itseluottamuksen rakentumiseen sekä siihen, miten hän kokee olevansa osa yhteiskuntaa. Kulttuurin vaikutukset kantavat yli sukupolvirajojen yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä. Kulttuurin tukemisella voidaan paikallisesti edistää myös maahanmuuttajien kotoutumista.

Pohjois-Pohjanmaa tarjoaa kulttuurin tekemiseen lähtökohtaisesti monivivahteiset puitteet ja taiteilijan luovuudelle inspiroivat mahdollisuudet niin avarilla maaseutumiljöillä, vilisevillä kaupunkialueilla kuin ylväissä maisemakohteissa Koillismaalla.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto tukee Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.