Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta "pa­kol­li­sek­si" pal­ve­luk­si

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta on laadittu, jotta kaikille toteutuisi mahdollisuus luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. Kulttuurilain tausta on vahvistaa väestön hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle.

Jos julkinen rahoitus leikataan pois, sekä kulttuurin kuluttajat että tuottajat ovat riippuvaisia rikkaiden suosiosta. Silti kulttuuri on kunnissa usein se ensimmäinen säästökohde, jota ei koeta “pakolliseksi” palveluksi.