Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Oulu säästää nyt pe­ru­so­pe­tuk­ses­sa, mutta käy­tän­nös­sä kus­tan­nuk­sia alkaa tulla syr­jäy­ty­vis­tä nuo­ris­ta no­peas­ti

Koronaviruksen aiheuttamien muutosten vuoksi (kuten etäkoulu, etätyöt, lomautukset, työttömyys, harrastusten tauolla olo, sosiaalisten kontaktien vähentäminen) lapset, nuoret ja perheet ovat tällä hetkellä haastavassa tilanteessa.

Normaalit rutiinit rikkoutuvat, arki muuttuu, heikoimmassa asemassa olevat lapset ja perheet syrjäytyvät, psykiatrinen sairastaminen ja esimerkiksi huostaanotot lisääntyvät.

Tässä haastavassa tilanteessa Oulun kaupunki on määrännyt tälle vuodelle miljoonan euron säästötavoitteen perusopetuksen henkilöstömenoista.

Käytännössä säästövelvoite tarkoittaa esimerkiksi luokkakokojen kasvattamista ja ryhmien vähentämistä. Tuen tarpeessa olevat, muutenkin heikossa asemassa olevat lapset, kärsivät tästä eniten.

Perheessämme on erityisen tuen tarpeen päätöksen saanut nepsy-nuori. Nepsy-lapset (esimerkiksi ADHD, autismikirjon häiriöt, kielellinen erityisvaikeus) tarvitsevat tukea koulunkäynnissä. Nuorena saadulla tuella heillä on kaikki mahdollisuudet oppia uutta ja työllistyä aikuisuudessa omalle alalleen.

Perheemme nuori on saanut aloittaa yläkoulun pienryhmässä, jossa on ollut käytettävissä avustaja ja erityisopettaja luokanopettajan lisäksi. Koulu on sujunut kiitettävästi ja kotonakin on ollut helppoa. Nuori on saanut tukea oikeaan aikaan ja koulu on mennyt hyvin.

"Jo nyt tiedämme vanhempina, että tästä seuraa ahdistusta, koulunkäynnin vaikeutta, yksinäisyyttä ja kiusaamista."

Nyt kaupungin säästövelvoitteen takia erityisluokka lopetetaan. Nuoret integroidaan vähin äänin (ja kustannuksin) normaaliluokkiin käytännössä vähemmällä tuella kuin aiemmin.

Jo nyt tiedämme vanhempina, että tästä seuraa ahdistusta, koulunkäynnin vaikeutta, yksinäisyyttä ja kiusaamista. Kotona itketään, valvotaan öitä, ollaan ahdistuneita, koulunkäynti on vaikeaa ja arvosanat laskevat.

Nuoren lisäksi tilanteesta kuormittuvat vanhemmat ja perheen muut lapset. Osa nuorista jättää tulematta kouluun, osa päätyy jonottamaan ennestään täyteen sairaalakouluun tai muihin erityiskouluihin, osa tarvitsee psykiatrista hoitoa, osa syrjäytyy.

Rahaa säästetään nyt perusopetuksessa, mutta käytännössä kustannuksia alkaa tulla syrjäytyvistä nuorista nopeasti. Tilanne kriisiytyy, kun lapset eivät saa tukea oikeaan aikaan.

Jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä perheitä laitetaan kärsimään säästövelvoitteen takia. Oulun kaupungin päättäjät ovat vastuussa nuorten ja lasten hyvinvoinnin uhkaamisesta. Kuntavaalit lähestyvät. Muistetaan nämä säästöt lasten kustannuksella äänestyspäätöksiä tehdessä.

Tuskastunut vanhempi

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.