Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Orpon hallitus
Suomi yrittää viestiä Venäjällä oleville turvapaikanhakijoille: "Älkää tulko tänne"

Suomi yrittää viestiä Ve­nä­jäl­lä ole­vil­le tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le: "Älkää tulko tänne"

17.11.2023 17:20 1
Tilaajille
SAK tiukentaa ruuvia hallituksen työmarkkinalinjaa vastaan – vuorokauden mittaisten lakkojen sarja alkaa ensi tiistaina

SAK tiu­ken­taa ruuvia hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­lin­jaa vastaan – vuo­ro­kau­den mit­tais­ten lak­ko­jen sarja alkaa ensi tiis­tai­na

31.10.2023 13:17 45
Stoltenberg sanoo Naton vastaavan päättäväisesti, jos Itämeren vahingot todistetaan tahalliseksi hyökkäykseksi Naton kriittistä infrastruktuuria vastaan

Stol­ten­berg sanoo Naton vas­taa­van päät­tä­väi­ses­ti, jos Itä­me­ren va­hin­got to­dis­te­taan ta­hal­li­sek­si hyök­käyk­sek­si Naton kriit­tis­tä inf­ra­struk­tuu­ria vastaan

11.10.2023 10:57 14
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 20:41 35
Syksyn lomautussumasta saattaa tulla Orpon hallitukselle ”taivaan lahja” – Yritysten kurimus tekee ay-liikkeen poliittisista lakoista käytännössä tehottomia

Syksyn lo­mau­tus­su­mas­ta saattaa tulla Orpon hal­li­tuk­sel­le ”tai­vaan lahja” – Yri­tys­ten kurimus tekee ay-liik­keen po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta käy­tän­nös­sä te­hot­to­mia

10.09.2023 06:30 14
Tilaajille
Olkiluoto 3 voi toimia vajaalla vielä pakkasillakin, kiista "fysiikan laeista" nostettiin jopa hallitusohjelmaan – Miten käy sähkön hinnan?

Ol­ki­luo­to 3 voi toimia va­jaal­la vielä pak­ka­sil­la­kin, kiista "fy­sii­kan laeis­ta" nos­tet­tiin jopa hal­li­tus­oh­jel­maan – Miten käy sähkön hinnan?

22.06.2023 12:00 9
Tilaajille
Henriksson, Adlercreutz ja Bergqvist ovat RKP:n ministerit

Hen­riks­son, Ad­lerc­reutz ja Bergq­vist ovat RKP:n mi­nis­te­rit

19.06.2023 19:12 12