Rajavartiolaitos
Kainuun rajavartiosto: Itärajan tuntumassa löydetyt irtokoirat viedään löytöeläintarhaan – Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukioloajat muuttuvat

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Itä­ra­jan tun­tu­mas­sa löy­de­tyt ir­to­koi­rat viedään löy­tö­eläin­tar­haan – Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat

24.10.2020 17:20
Keskusrikospoliisi on jatkanut Torniossa tapahtuneen räjähdyksen tutkintaa – vuonna 1982 syntynyttä miestä epäillään räjähderikoksesta ja tuhotyöstä

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on jat­ka­nut Tor­nios­sa ta­pah­tu­neen rä­jäh­dyk­sen tut­kin­taa – vuonna 1982 syn­ty­nyt­tä miestä epäil­lään rä­jäh­de­ri­kok­ses­ta ja tu­ho­työs­tä

31.08.2020 13:32
Itä-Uudenmaan poliisi käynnistää rikostutkinnan Rajavartiolaitoksen partioveneen uppoamiseen liittyen – kesäkuisessa onnettomuudessa kuoli yksi merivartija, kaksi pelastui

Itä-Uu­den­maan poliisi käyn­nis­tää ri­kos­tut­kin­nan Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen par­tio­ve­neen up­poa­mi­seen liit­tyen – ke­sä­kui­ses­sa on­net­to­muu­des­sa kuoli yksi me­ri­var­ti­ja, kaksi pe­las­tui

18.08.2020 18:45
Kadonnut marjastaja löytyi Pudasjärvellä poliisin mukaan hyvävoimaisena – vietti vuorokauden metsässä

Ka­don­nut mar­jas­ta­ja löytyi Pu­das­jär­vel­lä po­lii­sin mukaan hy­vä­voi­mai­se­na – vietti vuo­ro­kau­den met­säs­sä

18.08.2020 14:37 2
Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneet ovat elinkaarensa päässä, ja nyt 25 vuotta palvelleille koneille pitäisi löytää seuraaja – Dornier 228 on pelastanut ihmisiä Välimereltä ja estänyt öljytuhoja

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen val­von­ta­len­to­ko­neet ovat elin­kaa­ren­sa päässä, ja nyt 25 vuotta pal­vel­leil­le ko­neil­le pitäisi löytää seu­raa­ja – Dornier 228 on pe­las­ta­nut ihmisiä Vä­li­me­rel­tä ja estänyt öl­jy­tu­ho­ja

14.08.2020 15:33 1
Rajavartiosto otti suomalaismiehen kiinni rajavyöhykkeellä Kuhmossa – miestä epäillään valtionrajarikoksesta

Ra­ja­var­tios­to otti suo­ma­lais­mie­hen kiinni ra­ja­vyö­hyk­keel­lä Kuh­mos­sa – miestä epäil­lään val­tion­ra­ja­ri­kok­ses­ta

08.08.2020 17:47 0
Poliisi: Kukaan ei loukkaantunut Tornion autoräjähdyksessä, asiaan ei tällä hetkellä näytä liittyvän terroristista motiivia

Po­lii­si: Kukaan ei louk­kaan­tu­nut Tornion au­to­rä­jäh­dyk­ses­sä, asiaan ei tällä het­kel­lä näytä liit­ty­vän ter­ro­ris­tis­ta mo­tii­via

05.08.2020 13:09 0
Rajavartiolaitos tutkii kansanedustaja Wille Rydmanin luvatonta rajanylitystä Ruotsiin

Ra­ja­var­tio­lai­tos tutkii kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nin lu­va­ton­ta ra­jan­yli­tys­tä Ruot­siin

21.07.2020 17:40 2
Kuusamossa luvaton rajanylitys – venäläinen ylittäjä anonut alustavasti turvapaikkaa Suomessa

Kuu­sa­mos­sa luvaton ra­jan­yli­tys – ve­nä­läi­nen ylit­tä­jä anonut alus­ta­vas­ti tur­va­paik­kaa Suo­mes­sa

21.07.2020 11:00
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto tehostaa rajavyödykesäännösten valvontaa viikonlopuksi Kainuussa ja Koillismaalla

Kainuun ra­ja­var­tios­to te­hos­taa ra­ja­vyö­dy­ke­sään­nös­ten val­von­taa vii­kon­lo­puk­si Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la

15.07.2020 14:55
Kainuun rajavartiosto jatkaa rajaliikenteen rajoituksia Kuusamossa ja Vartiuksessa 14. heinäkuuta asti

Kainuun ra­ja­var­tios­to jatkaa ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia Kuu­sa­mos­sa ja Var­tiuk­ses­sa 14. hei­nä­kuu­ta asti

12.06.2020 14:51
Rajavartiolaitos antoi selvityksen – Perusoikeuksien toteutuminen sisärajavalvonnassa on otettu huomioon ja virheistä otetaan opiksi

Ra­ja­var­tio­lai­tos antoi sel­vi­tyk­sen – Pe­rusoi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen si­sä­ra­ja­val­von­nas­sa on otettu huo­mioon ja vir­heis­tä otetaan opiksi

10.06.2020 18:49 1
Tilaajille
Rajakauppias vaatii Suomelta korvauksia rajan sulkemisesta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jokivarressa

Ra­ja­kaup­pias vaatii Suo­mel­ta kor­vauk­sia rajan sul­ke­mi­ses­ta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jo­ki­var­res­sa

04.06.2020 22:14
Tilaajille
Rajanylitysaikeiden selvittäminen ruuhkauttaa liikennettä Torniossa: "Ihmiset tulevat ilman henkilöpapereita rajatarkastuksiin"

Ra­jan­yli­tys­ai­kei­den sel­vit­tä­mi­nen ruuh­kaut­taa lii­ken­net­tä Tor­nios­sa: "Ih­mi­set tulevat ilman hen­ki­lö­pa­pe­rei­ta ra­ja­tar­kas­tuk­siin"

17.05.2020 20:11