Pääkirjoitus: Edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­jan paikka on vielä jaossa, ko­koo­mus on kan­gis­tu­mas­sa lop­pu­suo­ran al­kaes­sa

Nyrkkeily: Ou­lu­lai­nen Sami Elo­vaa­ra ylsi nyrk­kei­lyn MM-ot­te­luun saakka ja kävi läpi huu­me­hel­ve­tin

Rikokset: Päih­ty­neil­le on tar­jot­tu Oulussa al­ko­ho­lia ja au­to­kyy­tiä, jonka jälkeen heiltä on va­ras­tet­tu rahaa

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Olkiluoto 3
TVO: Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu helmikuun alkupuolella ja pääosin täydellä teholla

TVO: Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to jatkuu hel­mi­kuun al­ku­puo­lel­la ja pääosin täy­del­lä teholla

20.01.2023 10:53 13
Sähkön pitäisi pysyä lähipäivinä edullisena, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pakkaset ja tyyni sää olisi pahin yhdistelmä"

Sähkön pitäisi pysyä lä­hi­päi­vi­nä edul­li­se­na, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pak­ka­set ja tyyni sää olisi pahin yh­dis­tel­mä"

29.12.2022 11:52 17
Tilaajille
Olkiluoto 3:n koekäyttö jatkuu, tuotannon on määrä nousta täyteen tehoon iltapäivällä

Ol­ki­luo­to 3:n koe­käyt­tö jatkuu, tuo­tan­non on määrä nousta täyteen tehoon il­ta­päi­väl­lä

29.12.2022 06:15 13
Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä, tuotannon tarkoitus kohota iltapäivällä täyteen tehoon

Ol­ki­luo­to 3 tuottaa jälleen sähköä, tuo­tan­non tar­koi­tus kohota il­ta­päi­väl­lä täyteen tehoon

28.12.2022 06:51 26
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 42
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotannon kerrotaan jatkuvan joulunpyhien jälkeen, säännöllinen sähköntuotanto käyntiin maaliskuussa

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non ker­ro­taan jat­ku­van jou­lun­py­hien jäl­keen, sään­nöl­li­nen säh­kön­tuo­tan­to käyn­tiin maa­lis­kuus­sa

21.12.2022 22:33 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Outo ongelma Ol­ki­luo­dos­sa – Syöt­tö­ve­si­pum­put ovat vanhaa pe­rus­tek­niik­kaa

12.12.2022 07:00 16
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu ehkä joulupäivänä – säännölliseen tuotantoon päästään aikaisintaan helmikuussa.

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to jatkuu ehkä jou­lu­päi­vä­nä – ­sään­nöl­li­seen tuo­tan­toon pääs­tään ai­kai­sin­taan hel­mi­kuus­sa.

09.12.2022 11:37 13
Olkiluodon kolmosreaktorin turbiinilaitoksen vaurioita selvitetään yhä – havaituilla säröillä ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen

Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tur­bii­ni­lai­tok­sen vau­rioi­ta sel­vi­te­tään yhä – ha­vai­tuil­la sä­röil­lä ei ole vai­ku­tus­ta ydin­tur­val­li­suu­teen

28.10.2022 17:53 5
Olkiluodon kolmosreaktorin turbiinilaitoksessa havaittu vaurioita, vaikuttanee säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen

Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tur­bii­ni­lai­tok­ses­sa ha­vait­tu vau­rioi­ta, vai­kut­ta­nee sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non aloit­ta­mi­seen

19.10.2022 06:28 16
Olkiluoto 3 käy ensimmäistä kertaa täydellä teholla – Euroopan suurimman sähköntuotantolaitoksen käytön alkamiseen kohdistuvat suuret odotukset

Ol­ki­luo­to 3 käy en­sim­mäis­tä kertaa täy­del­lä teholla – Eu­roo­pan suu­rim­man säh­kön­tuo­tan­to­lai­tok­sen käytön al­ka­mi­seen koh­dis­tu­vat suuret odo­tuk­set

30.09.2022 12:38 26
Yle: Olkiluoto 3 putosi pois sähköntuotannosta häiriön takia

Yle: Ol­ki­luo­to 3 putosi pois säh­kön­tuo­tan­nos­ta häiriön takia

25.09.2022 09:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ras­ta öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä tulisi luopua

23.09.2022 05:00 8
Tilaajille
Säteilyturvakeskus myönsi luvan Olkiluodon kolmosreaktorin tehon nostolle

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus myönsi luvan Ol­ki­luo­don kol­mos­reak­to­rin tehon nos­tol­le

06.09.2022 13:27 2
Olkiluodon ydinvoimalan ykkösreaktori toimii seisokin jälkeen – reaktorin polttoainelatausta oli muutettava.

Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­lan yk­kös­reak­to­ri toimii sei­so­kin jälkeen – reak­to­rin polt­to­ai­ne­la­taus­ta oli muu­tet­ta­va.

18.07.2022 14:27