Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Olkiluoto 3
Olkiluoto 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – kysyimme, kannattaisiko pörssisähkö vaihtaa kiinteähintaiseen

Ol­ki­luo­to 3:n huolto nostaa sähkön hintaa – ky­syim­me, kan­nat­tai­si­ko pörs­si­säh­kö vaihtaa kiin­teä­hin­tai­seen

13.02.2024 17:00 73
Tilaajille
Pörssisähkön hinta ei ampaise perjantaina, vaikka Olkiluoto 3 oikutteli

Pörs­si­säh­kön hinta ei ampaise per­jan­tai­na, vaikka Ol­ki­luo­to 3 oi­kut­te­li

30.11.2023 20:51 11
Olkiluoto 3 putosi kantaverkosta ja sähköntuotanto keskeytyi – TVO arvioi illalla, että tuotantoa päästään jatkamaan ennen vuorokauden vaihtumista

Ol­ki­luo­to 3 putosi kan­ta­ver­kos­ta ja säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi – TVO arvioi il­lal­la, että tuo­tan­toa pääs­tään jat­ka­maan ennen vuo­ro­kau­den vaih­tu­mis­ta

29.11.2023 23:04 26
Olkiluoto 3 jauhaa taas sähköä

Ol­ki­luo­to 3 jauhaa taas sähköä

22.11.2023 08:22
Olkiluoto 3:n vika selvisi – sähköntuotannon arvioidaan jatkuvan tiistaina

Ol­ki­luo­to 3:n vika selvisi – säh­kön­tuo­tan­non ar­vioi­daan jat­ku­van tiis­tai­na

20.11.2023 12:36 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä men­nään, Oomi? (osa 2)

24.07.2023 05:30 17
Tilaajille
Olkiluoto 3 voi toimia vajaalla vielä pakkasillakin, kiista "fysiikan laeista" nostettiin jopa hallitusohjelmaan – Miten käy sähkön hinnan?

Ol­ki­luo­to 3 voi toimia va­jaal­la vielä pak­ka­sil­la­kin, kiista "fy­sii­kan laeis­ta" nos­tet­tiin jopa hal­li­tu­soh­jel­maan – Miten käy sähkön hinnan?

22.06.2023 12:00 9
Tilaajille
Teknillisen fysiikan professori Olkiluoto 3:sta: Tuo varmuutta Suomen sähköjärjestelmään ja laskee sähkön hintaa

Tek­nil­li­sen fy­sii­kan pro­fes­so­ri Ol­ki­luo­to 3:sta: Tuo var­muut­ta Suomen säh­kö­jär­jes­tel­mään ja laskee sähkön hintaa

16.04.2023 12:59 37
TVO: Olkiluoto 3 aloittaa säännöllisen sähköntuotannon ensi yönä

TVO: Ol­ki­luo­to 3 aloit­taa sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non ensi yönä

15.04.2023 10:43 22
Olkiluodon kolmosyksikön koekäyttövaiheen viimeinen testi on saatu maaliin, säännöllisen sähköntuotannon pitäisi alkaa maanantaina

Ol­ki­luo­don kol­mo­syk­si­kön koe­käyt­tö­vai­heen vii­mei­nen testi on saatu maa­liin, sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non pitäisi alkaa maa­nan­tai­na

13.04.2023 10:44 23
Päättymättömien viivästysten Olkiluoto 3 tuonee nyt lopulta vakautta ja energiaturvaa
Pääkirjoitus

Päät­ty­mät­tö­mien vii­väs­tys­ten Ol­ki­luo­to 3 tuonee nyt lopulta va­kaut­ta ja ener­gia­tur­vaa

15.03.2023 20:00 10
Tilaajille
Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä – koekäyttö aloitettiin tänä aamuna

Ol­ki­luo­to 3 tuottaa jälleen sähköä – koe­käyt­tö aloi­tet­tiin tänä aamuna

15.03.2023 07:39 7
Jälleen uusi viivästys: Olkiluoto 3 säännölliseen käyttöön vasta huhtikuun puolivälissä

Jälleen uusi vii­väs­tys: Ol­ki­luo­to 3 sään­nöl­li­seen käyt­töön vasta huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä

21.02.2023 20:03 38
TVO: Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto viivästyy huhtikuulle

TVO: Ol­ki­luo­to 3:n sään­nöl­li­nen säh­kön­tuo­tan­to vii­väs­tyy huh­ti­kuul­le

16.02.2023 18:07 16
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto viivästyy jälleen kerran – säännöllisen sähköntuotannon ennustetaan alkavan maaliskuun lopulla

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to vii­väs­tyy jälleen kerran – sään­nöl­li­sen säh­kön­tuo­tan­non en­nus­te­taan alkavan maa­lis­kuun lopulla

14.02.2023 00:02 6
Olkiluoto 3 viivästyy jälleen kerran – syynä venttiilivika

Ol­ki­luo­to 3 vii­väs­tyy jälleen kerran – syynä vent­tii­li­vi­ka

11.02.2023 21:56 36
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto viivästyy jälleen – näillä näkymin tuotanto käynnistyy ystävänpäivänä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to vii­väs­tyy jälleen – näillä näkymin tuo­tan­to käyn­nis­tyy ys­tä­vän­päi­vä­nä

07.02.2023 14:36 6
Olkiluoto 3:n sähköntuotannon alku lykkääntyy muutamilla päivillä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non alku lyk­kään­tyy muu­ta­mil­la päi­vil­lä

04.02.2023 15:25 26
TVO: Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu helmikuun alkupuolella ja pääosin täydellä teholla

TVO: Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to jatkuu hel­mi­kuun al­ku­puo­lel­la ja pääosin täy­del­lä teholla

20.01.2023 10:53 14
Sähkön pitäisi pysyä lähipäivinä edullisena, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pakkaset ja tyyni sää olisi pahin yhdistelmä"

Sähkön pitäisi pysyä lä­hi­päi­vi­nä edul­li­se­na, talven tilanne riippuu säästä – "Kovat pak­ka­set ja tyyni sää olisi pahin yh­dis­tel­mä"

29.12.2022 11:52 17
Tilaajille