Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oppositio
Oppositio röykytti rankasti perussuomalaisia bensaveroa koskevan kansalaisaloitteen käsittelyssä – "Kyllähän te olette bensapopulismilla tänne päässeet"

Op­po­si­tio röy­kyt­ti ran­kas­ti pe­rus­suo­ma­lai­sia ben­sa­ve­roa kos­ke­van kan­sa­lais­aloit­teen kä­sit­te­lys­sä – "Kyl­lä­hän te olette ben­sa­po­pu­lis­mil­la tänne pääs­seet"

05.10.2023 20:37 79
Sote-valiokunnassa oppositio syyttää hallitusta parlamentarismin sääntöjen unohtamisesta – oppositio marssi pois kokouksesta

Sote-va­lio­kun­nas­sa op­po­si­tio syyttää hal­li­tus­ta par­la­men­ta­ris­min sään­tö­jen unoh­ta­mi­ses­ta – op­po­si­tio marssi pois ko­kouk­ses­ta

20.09.2023 15:00 22
Hallitus sai odotetun luottamuksen rasisminvastaisen tiedonannon äänestyksessä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää ministerien luottamusäänestyksessä

Hal­li­tus sai odo­te­tun luot­ta­muk­sen ra­sis­min­vas­tai­sen tie­don­an­non ää­nes­tyk­ses­sä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää mi­nis­te­rien luot­ta­mus­ää­nes­tyk­ses­sä

08.09.2023 14:00 19
Tilaajille
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko järkyttyi Pohjois-Pohjanmaan alentuneista syntyvyysluvuista – "Nyt tarvitaan kaikki toimet työperäisestä maahanmuutosta ja perhepolitiikasta"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko jär­kyt­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan alen­tu­neis­ta syn­ty­vyys­lu­vuis­ta – "Nyt tar­vi­taan kaikki toimet työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta ja per­he­po­li­tii­kas­ta"

09.08.2023 05:00 118
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lais­lii­to-kes­kus­tan kan­na­tus omien va­lin­to­jen tulosta

15.07.2023 05:30 9
Tilaajille
Koko oppositio vaatii puhemies Jussi Halla-ahoa keskeyttämään eduskunnan istuntotauon

Koko op­po­si­tio vaatii pu­he­mies Jussi Hal­la-ahoa kes­keyt­tä­mään edus­kun­nan is­tun­to­tauon

14.07.2023 12:32 91
"Kun katsoo juhannusyönä kaivoon, lampeen tai lähteeseen, mieluiten alasti, voi saman tien heittää sinne hyvinvointivaltion, kirveensä ja hohtimensa"
Essee

"Kun katsoo ju­han­nus­yö­nä kai­voon, lampeen tai läh­tee­seen, mie­lui­ten alasti, voi saman tien heittää sinne hy­vin­voin­ti­val­tion, kir­veen­sä ja hoh­ti­men­sa"

23.06.2023 15:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta pal­ve­lee isän­maa­ta op­po­si­tios­sa – puo­lueen tulee nyt kir­kas­taa lin­jan­sa

21.04.2023 05:30 12
Tilaajille
Keskustakonkari Isohookana-Asunmaa oppositioon menosta: Ainoa oikea vaihtoehto – Toivoo Oulun vaalipiirin ehdokasasetteluun muutosta

Kes­kus­ta­kon­ka­ri Iso­hoo­ka­na-Asun­maa op­po­si­tioon me­nos­ta: Ainoa oikea vaih­to­eh­to – Toivoo Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­aset­te­luun muu­tos­ta

18.04.2023 16:12 54
Tilaajille
Oppositiopuolueet haastavat hallitusta velkaantumista koskevalla välikysymyksellä

Op­po­si­tio­puo­lueet haas­ta­vat hal­li­tus­ta vel­kaan­tu­mis­ta kos­ke­val­la vä­li­ky­sy­myk­sel­lä

24.01.2023 13:59 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi saamme kuun­nel­la jat­ku­vaa rähinää edus­kun­nas­ta?

21.12.2022 05:30 7
Tilaajille
Oppositio jätti välikysymyksen katuväkivallasta – edellyttää tiukennuksia maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan

Op­po­si­tio jätti vä­li­ky­sy­myk­sen ka­tu­vä­ki­val­las­ta – edel­lyt­tää tiu­ken­nuk­sia maa­han­muut­to- ja kri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaan

08.12.2022 13:20 29
Keskusta ja oppositio pitivät yhtä luonnonsuojelulain sisällössä – Marin: Pelisääntöjä jatkossa rikkova hallituspuolue valitsee sen, ettei hallitusta enää ole

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio pitivät yhtä luon­non­suo­je­lu­lain si­säl­lös­sä – Marin: Pe­li­sään­tö­jä jat­kos­sa rikkova hal­li­tus­puo­lue va­lit­see sen, ettei hal­li­tus­ta enää ole

07.12.2022 14:23 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus painaa töitä yötä päivää

12.01.2022 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan nopeita ja järeitä toi­men­pi­tei­tä, jotta saadaan korona hil­jen­net­tyä

02.11.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Montako teh­das­ta voiton mak­si­moin­ti vielä syö?

19.10.2020 05:45 6
Tilaajille
Oppositio ryöpytti "velkaviisikon" budjettiesitystä: "Vastuuton päätösten lykkäys jatkuu ja työllisyystoimet puuttuvat"

Op­po­si­tio ryö­pyt­ti "vel­ka­vii­si­kon" bud­jet­tie­si­tys­tä: "Vas­tuu­ton pää­tös­ten lykkäys jatkuu ja työl­li­syys­toi­met puut­tu­vat"

07.10.2020 11:27 4
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen korona-ajan ensimmäisessä välikysymysäänestyksessä

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen ko­ro­na-ajan en­sim­mäi­ses­sä vä­li­ky­sy­mys­ää­nes­tyk­ses­sä

02.10.2020 13:27 6
Unohtuivatko talous- ja työllisyystavoitteet? – hallitus vastaa opposition yhteiseen välikysymykseen

Unoh­tui­vat­ko talous- ja työl­li­syys­ta­voit­teet? – hal­li­tus vastaa op­po­si­tion yh­tei­seen vä­li­ky­sy­myk­seen

30.09.2020 12:59 1
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

18.09.2020 11:24 7