Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oppilaat
Miten oppilaiden oppimismotivaatio kasvaa ja oppituntihäiriöt vähenevät? – Tyrnävän Kuulammen koululla vahvat tulokset uudessa opetuskokeilussa

Miten op­pi­lai­den op­pi­mis­mo­ti­vaa­tio kasvaa ja op­pi­tun­ti­häi­riöt vä­he­ne­vät? – Tyr­nä­vän Kuu­lam­men kou­lul­la vahvat tu­lok­set uudessa ope­tus­ko­kei­lus­sa

13.03.2023 15:22 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ink­luu­sio, mitä se on ja mitä siitä on seu­ran­nut?

04.12.2022 05:30 4
Tilaajille
Intialainen ompelimo on surkea koulun malli – joskus on viisasta ottaa askel taaksepäin ja harkita uudelleen
Kolumni

In­tia­lai­nen om­pe­li­mo on surkea koulun malli – ­jos­kus on vii­sas­ta ottaa askel taak­se­päin ja harkita uu­del­leen

12.09.2022 06:00 23
Tilaajille
Valituslaulusta se alkoi – Aino Leppänen kirjoitti romaanin koulun arjesta uudistusten ja odotusten ristitulessa

Va­li­tus­lau­lus­ta se alkoi – Aino Lep­pä­nen kir­joit­ti ro­maa­nin koulun arjesta uu­dis­tus­ten ja odo­tus­ten ris­ti­tu­les­sa

19.03.2022 11:00
Tilaajille
Ojennuskin opettaa, ymmärtää myöhemmin
Kolumni

Ojen­nus­kin opet­taa, ym­mär­tää myö­hem­min

26.05.2021 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edel­leen­kään emme tiedä mikä on totuus aiem­pien vuosien ta­pah­tu­mis­ta – kuka kiusaa ja ketä?

25.10.2020 06:45
Tilaajille