Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pateniemi
Pateniemen urheilukeskusta myllätään uusiksi – Tekojään koko kasvaa vajaaseen 10 000 neliöön, ensi vuodeksi rakennetaan myös uusi skeittipuisto

Pa­te­nie­men ur­hei­lu­kes­kus­ta myl­lä­tään uusiksi – Te­ko­jään koko kasvaa va­jaa­seen 10 000 ne­liöön, ensi vuo­dek­si ra­ken­ne­taan myös uusi skeit­ti­puis­to

11.05.2023 16:30 6
Tilaajille
Oulun Pateniemestä kertova musikaali ensi-illassa lauantaina – Tarina vie sahayhteisön kulta-aikoihin

Oulun Pa­te­nie­mes­tä kertova mu­si­kaa­li en­si-il­las­sa lauan­tai­na – Tarina vie sa­ha­yh­tei­sön kul­ta-ai­koi­hin

28.04.2023 18:00 2
Tilaajille
Jälleen tuomio koulu-uhkauksesta: 16-vuotias uhkaili Pateniemen lukiota ampumisella, toinen jakoi viestin Jodeliin – molemmat tuomittiin

Jälleen tuomio kou­lu-uh­kauk­ses­ta: 16-vuo­tias uhkaili Pa­te­nie­men lukiota am­pu­mi­sel­la, toinen jakoi viestin Jo­de­liin – mo­lem­mat tuo­mit­tiin

28.04.2023 11:14 3
Tilaajille
Oululaiskodin sauna on sullottu täyteen tyynyjä ja pehmoleluja löytyy reilut 400: ”Meillä saavat lapset leikkiä ja näkyä joka paikassa”

Ou­lu­lais­ko­din sauna on sul­lot­tu täyteen tyynyjä ja peh­mo­le­lu­ja löytyy reilut 400: ”Meillä saavat lapset leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa”

01.04.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heit­to­ur­hei­lu huutaa har­joit­te­lu­paik­ko­ja Oulussa – ur­hei­lu­vä­ki otet­ta­va mukaan Pa­te­nie­men heit­to­alueen suun­nit­te­luun ja ke­hit­tä­mi­seen

19.03.2023 06:00 4
Tilaajille
Viisihenkisen pateniemeläisperheen ihastuttava koti hurmaa lukuisilla, kauniilla yksityiskohdilla – jokaisella esineellä on oma tarinansa

Vii­si­hen­ki­sen pa­te­nie­me­läis­per­heen ihas­tut­ta­va koti hurmaa lu­kui­sil­la, kau­niil­la yk­si­tyis­koh­dil­la – jo­kai­sel­la esi­neel­lä on oma ta­ri­nan­sa

04.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Asunto Oy Aurinkoranta rakentuu meren ääreen historiallisesti merkittävälle paikalle – ”Tämän ymmärtää vasta kun tulee paikan päälle katsomaan”
Mainos AALTO Construction Oy

Asunto Oy Au­rin­ko­ran­ta ra­ken­tuu meren ääreen his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­väl­le pai­kal­le – ”Tämän ym­mär­tää vasta kun tulee paikan päälle kat­so­maan”

25.02.2023 06:00
Pateniemen Piimäperällä tympäännyttiin ainaiseen jäteautoralliin ja lähetettiin tarjouspyynnöt alueen yhteisestä jätteiden keruusta

Pa­te­nie­men Pii­mä­pe­räl­lä tym­pään­nyt­tiin ai­nai­seen jä­te­au­to­ral­liin ja lä­he­tet­tiin tar­jous­pyyn­nöt alueen yh­tei­ses­tä jät­tei­den ke­ruus­ta

04.02.2023 14:00 29
Tilaajille
Kauan odotettu Pateniemen koulun jättiremontti etenee – 50-luvun ongelmarakennukset saneerataan ja korvataan uusilla, alueelle rakentuu myös moderni monitoimitalo

Kauan odo­tet­tu Pa­te­nie­men koulun jät­ti­re­mont­ti etenee – 50-lu­vun on­gel­ma­ra­ken­nuk­set sa­nee­ra­taan ja kor­va­taan uu­sil­la, alueel­le ra­ken­tuu myös moderni mo­ni­toi­mi­ta­lo

19.01.2023 06:05 12
Runsaasti rönsyilevä omakotitalo Oulussa kätkee sisäänsä 40 vuoden ajalta perheen muistoja, kirpputorilöytöjä  ja vinkeitä tuunailuja

Run­saas­ti rön­syi­le­vä oma­ko­ti­ta­lo Oulussa kätkee si­sään­sä 40 vuoden ajalta perheen muis­to­ja, kirp­pu­to­ri­löy­tö­jä ja vin­kei­tä tuu­nai­lu­ja

19.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Satavuotiaat talot vetävät vanhoja sieluja puoleensa Oulun Pateniemessä– "Täytyy tietynlainen ihminen olla, että haluaa ja jaksaa asua täällä"

Sa­ta­vuo­tiaat talot vetävät vanhoja sieluja puo­leen­sa Oulun Pa­te­nie­mes­sä– "­Täy­tyy tie­tyn­lai­nen ihminen olla, että haluaa ja jaksaa asua täällä"

05.08.2022 15:00 3
Tilaajille
Kuivasjärvellä kahden henkilöauton onnettomuus, haittasi liikennettä noin tunnin ajan

Kui­vas­jär­vel­lä kahden hen­ki­lö­au­ton on­net­to­muus, hait­ta­si lii­ken­net­tä noin tunnin ajan

10.02.2022 11:13 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­te­las­sa osataan nauttia yh­tei­söl­li­syy­des­tä – 500 munkkia ja noin 200 mak­ka­raa ka­to­si­vat juh­li­joi­den suihin

01.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Pateniemen koululle tehdään jättimäinen peruskorjaus, jossa osa rakennuksista rakennetaan uudelleen

Pa­te­nie­men kou­lul­le tehdään jät­ti­mäi­nen pe­rus­kor­jaus, jossa osa ra­ken­nuk­sis­ta ra­ken­ne­taan uu­del­leen

19.10.2021 20:00 8
Tilaajille
Oulun Pateniemenrantaan rakenteilla uusi K-Market – kauppa avautuu tämän vuoden lopulla

Oulun Pa­te­nie­men­ran­taan ra­ken­teil­la uusi K-Mar­ket – kauppa avautuu tämän vuoden lopulla

13.04.2021 11:54 24
Seurakunta saa uudet tilat Pateniemeen – Tuiran seurakunta tulee Keskon vuokralaiseksi

Seu­ra­kun­ta saa uudet tilat Pa­te­nie­meen – Tuiran seu­ra­kun­ta tulee Keskon vuok­ra­lai­sek­si

10.02.2021 20:25 2
Tilaajille
Petri Virpille sataa peukkuja latujen vetämisestä Pateniemen edustalle – "Iloisia naamoja tulee vastaan peukku pystyssä"

Petri Vir­pil­le sataa peuk­ku­ja latujen ve­tä­mi­ses­tä Pa­te­nie­men edus­tal­le – "I­loi­sia naamoja tulee vastaan peukku pys­tys­sä"

10.02.2021 07:00 21
Tilaajille