Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pateniemi
Kuukausi
Pateniemen Honkapirtti tuskin avautuu vuosiin – Rakennus vaatii todennäköisesti kalliin ja perusteellisen remontin

Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti tuskin avautuu vuosiin – ­Ra­ken­nus vaatii to­den­nä­köi­ses­ti kalliin ja pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

18.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Oulun kaupunki: Pateniemen Honkapirtti pysyy suljettuna – sisäilman laatu ei parantunut riittävästi korjauksista huolimatta

Oulun kau­pun­ki: Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti pysyy sul­jet­tu­na – ­si­säil­man laatu ei pa­ran­tu­nut riit­tä­väs­ti kor­jauk­sis­ta huo­li­mat­ta

15.02.2024 13:22 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lau­ta­ta­pu­lin takkaa – saatiin asua tois­ta­ky­tä vuotta maail­ma­sa, joka sit­tem­min on kavonnu

10.02.2024 05:30 1
Hulppeassa Pateniemenrannan omakotitalossa värit ja materiaalit pääsevät esiin – Arkkitehdin suunnittelema koti on täynnä uniikkeja yksityiskohtia

Hulp­peas­sa Pa­te­nie­men­ran­nan oma­ko­ti­ta­los­sa värit ja ma­te­riaa­lit pää­se­vät esiin – Ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­ma koti on täynnä uniik­ke­ja yk­si­tyis­koh­tia

03.02.2024 05:00 32
Tilaajille
Kolmikymppisen oululaispariskunnan olohuoneessa kunniapaikalla on suuri sähkönsininen sohva – Harkitut yksityiskohdat tekevät kodin

Kol­mi­kymp­pi­sen ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan olo­huo­nees­sa kun­nia­pai­kal­la on suuri säh­kön­si­ni­nen sohva – Har­ki­tut yk­si­tyis­koh­dat tekevät kodin

27.01.2024 05:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Pateniemen 400 metrin radasta on tullut suosittu – Osa on päässyt testaamaan myös oikeita pikaluistimia: "Kuin olisi korkokengillä kävellyt"

Pa­te­nie­men 400 metrin radasta on tullut suo­sit­tu – Osa on päässyt tes­taa­maan myös oikeita pi­ka­luis­ti­mia: "Kuin olisi kor­ko­ken­gil­lä kä­vel­lyt"

29.12.2023 18:00 6
Tilaajille
Syyskuussa suljetulla Honkapirtillä on tehty sisäilmaa parantavia toimenpiteitä – käyttöönotto riippuu uusintamittauksista

Syys­kuus­sa sul­je­tul­la Hon­ka­pir­til­lä on tehty si­säil­maa pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä – käyt­töö­not­to riippuu uu­sin­ta­mit­tauk­sis­ta

12.12.2023 14:42 5
Pateniemessä on nyt 400 metrin rata, jossa saa luistella kuka tahansa aamusta iltaan – "Hokkarit, kaunokit, retkiluistimet, pikaluistimet"

Pa­te­nie­mes­sä on nyt 400 metrin rata, jossa saa luis­tel­la kuka tahansa aamusta iltaan – "Hok­ka­rit, kau­no­kit, ret­ki­luis­ti­met, pi­ka­luis­ti­met"

17.11.2023 16:00 19
Tilaajille
Pateniemen sahan koulu jäi, vaikka saha meni – Nyt 660 oppilaan koulu juhlii 150-vuotista taivaltaan

Pa­te­nie­men sahan koulu jäi, vaikka saha meni – Nyt 660 op­pi­laan koulu juhlii 150-vuo­tis­ta tai­val­taan

15.11.2023 17:00 1
Tilaajille
Perheille tärkeät tapahtumat vaarassa loppua, kun kaupunki sulki tilat Pateniemessä – Toiminta voi loppua kokonaan, jos se jää jäähylle

Per­heil­le tärkeät ta­pah­tu­mat vaa­ras­sa loppua, kun kau­pun­ki sulki tilat Pa­te­nie­mes­sä – Toi­min­ta voi loppua ko­ko­naan, jos se jää jää­hyl­le

28.10.2023 17:00 10
Tilaajille
Pateniemen Sahantielle ei nouse asuntoja: Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen asukkaiden valitettua

Pa­te­nie­men Sa­han­tiel­le ei nouse asun­to­ja: Hal­lin­to-oi­keus kumosi kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tök­sen asuk­kai­den va­li­tet­tua

26.10.2023 06:00 24
Tilaajille
Pateniemen tekojää Oulussa aukaistaan tänään – uudelle luisteluradalle ei vielä pääse

Pa­te­nie­men tekojää Oulussa au­kais­taan tänään – uudelle luis­te­lu­ra­dal­le ei vielä pääse

23.10.2023 12:15 3
Kuorma-auto törmäsi alikulkusiltaan Pateniemessä – Raitotie oli suljettuna liikenteeltä tunteja, liikenne kulkee nyt normaalisti

Kuor­ma-au­to törmäsi ali­kul­ku­sil­taan Pa­te­nie­mes­sä – ­Rai­to­tie oli sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä tun­te­ja, lii­ken­ne kulkee nyt nor­maa­lis­ti

16.10.2023 20:12 21
Ilkivallan tekijät rusikoivat Pateniemen kirjaston omatoimipalvelut kiinni – korjattavat laitteet maksavat tuhansia euroja

Il­ki­val­lan tekijät ru­si­koi­vat Pa­te­nie­men kir­jas­ton oma­toi­mi­pal­ve­lut kiinni – ­kor­jat­ta­vat lait­teet mak­sa­vat tu­han­sia euroja

07.09.2023 14:06 37
Tilaajille
Pateniemen Honkapirtti suljettiin yllättäen mikrobiongelmien vuoksi – talo voi olla pois käytöstä koko talven

Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti sul­jet­tiin yl­lät­täen mik­ro­bion­gel­mien vuoksi – talo voi olla pois käy­tös­tä koko talven

04.09.2023 14:53 13
Tilaajille
Oulun Pateniemeen ilmestyi mystinen kivipenkki, johon on kaiverrettu värssy – "Selvitämme parhaillaan"

Oulun Pa­te­nie­meen il­mes­tyi mys­ti­nen ki­vi­penk­ki, johon on kai­ver­ret­tu värssy – "Sel­vi­täm­me par­hail­laan"

24.08.2023 09:10 38
Entiseen Patelan grilli-kioskiin aukesi vähin äänin japanilainen ravintola – Mika Alanärä ei ole ehtinyt edes mainostaa paikkaa, mutta tieto on levinnyt puskaradiossa

En­ti­seen Patelan gril­li-kios­kiin aukesi vähin äänin ja­pa­ni­lai­nen ra­vin­to­la – Mika Alanärä ei ole ehtinyt edes mai­nos­taa paik­kaa, mutta tieto on le­vin­nyt pus­ka­ra­dios­sa

21.07.2023 06:00 23
Tilaajille