Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nuottasaari
Häiriö kemikaalitehtaalla tupsautti hiilipölyä ilmaan Oulun Nuottasaaressa, palokunta sai suuren hälytyksen

Häiriö ke­mi­kaa­li­teh­taal­la tup­saut­ti hii­li­pö­lyä ilmaan Oulun Nuot­ta­saa­res­sa, pa­lo­kun­ta sai suuren hä­ly­tyk­sen

18.04.2023 11:22 4
Kraton Chemical rajoittaa tuotantoaan Nuottasaaressa heikentyneen menekin vuoksi – arviolta viisipäiväisellä toiminnan alasajolla ei henkilöstövaikutuksia

Kraton Che­mi­cal ra­joit­taa tuo­tan­toaan Nuot­ta­saa­res­sa hei­ken­ty­neen menekin vuoksi – ar­viol­ta vii­si­päi­väi­sel­lä toi­min­nan alas­ajol­la ei hen­ki­lös­tö­vai­ku­tuk­sia

29.03.2023 23:45 4
Laaja puun varastokenttä tehdään tulevan Nuottasaaren Oulun kartonkitehtaan yhteyteen

Laaja puun va­ras­to­kent­tä tehdään tulevan Nuot­ta­saa­ren Oulun kar­ton­ki­teh­taan yh­tey­teen

09.02.2023 06:00 16
Tilaajille
Stora Enson kartonkikonehanke voi viranomaisen puolesta edetä – Ely pitää Oulun teh­taan suun­ni­tel­mia to­teut­ta­mis­kel­poi­sina

Stora Enson kar­ton­ki­ko­ne­han­ke voi vi­ran­omai­sen puo­les­ta edetä – Ely pitää Oulun tehtaan suun­ni­tel­mia to­teut­ta­mis­kel­poi­si­na

13.10.2022 13:17 27
Tilaajille
Tehdasrakennuksen katolla tulipalo aamuyöllä Nuottasaaressa, henkilöstö tukahdutti tulen

Teh­das­ra­ken­nuk­sen katolla tu­li­pa­lo aa­mu­yöl­lä Nuot­ta­saa­res­sa, hen­ki­lös­tö tu­kah­dut­ti tulen

30.08.2022 10:30
Heinäpään jalkapallostadionista järjestetään keskustelutilaisuus – toteutuessaan suunnitelmat toisivat alueelle isoja muutoksia

Hei­nä­pään jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus – to­teu­tues­saan suun­ni­tel­mat toi­si­vat alueel­le isoja muu­tok­sia

01.11.2021 13:21 16
Tilaajille
Ouluun ehkä toinenkin kartonkikone – ensimmäinen linjamuutos osoittautui kannattavaksi odotettua aikaisemmin

Ouluun ehkä toi­nen­kin kar­ton­ki­ko­ne – en­sim­mäi­nen lin­ja­muu­tos osoit­tau­tui kan­nat­ta­vak­si odo­tet­tua ai­kai­sem­min

20.10.2021 17:04 12
Tilaajille
Kraton Chemicalin kemiantehtaalla palonalku Nuottasaaressa aamuyöllä – henkilöstön nopea toiminta esti suuremmat vahingot

Kraton Che­mi­ca­lin ke­mian­teh­taal­la pa­lon­al­ku Nuot­ta­saa­res­sa aa­mu­yöl­lä – hen­ki­lös­tön nopea toi­min­ta esti suu­rem­mat va­hin­got

13.08.2021 07:01 2
Tekniset ongelmat ovat aiheuttaneet suihkukoneen jyrinää muistuttavaa melua Stora Enson Oulun tehtaalta – kartongin valmistus muuttunut kannattavaksi paljon odotettua nopeammin

Tek­ni­set on­gel­mat ovat ai­heut­ta­neet suih­ku­ko­neen jyrinää muis­tut­ta­vaa melua Stora Enson Oulun teh­taal­ta – kar­ton­gin val­mis­tus muut­tu­nut kan­nat­ta­vak­si paljon odo­tet­tua no­peam­min

21.07.2021 13:01 26
Tilaajille
Tehdastulipalo Oulun Nuottasaaressa – linjastolla kulkenut puunkuori syttyi tuleen hankauksesta

Teh­das­tu­li­pa­lo Oulun Nuot­ta­saa­res­sa – lin­jas­tol­la kul­ke­nut puun­kuo­ri syttyi tuleen han­kauk­ses­ta

04.07.2021 19:39
Stora Ensolta tupruttelevat hajut ovat tuttuja Heinäpään asukkaille jo pitkältä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voimakkaampia – "On mietityttänyt, millaisia vaikutuksia hajuhaitoilla on terveydelle"

Stora Ensolta tup­rut­te­le­vat hajut ovat tuttuja Hei­nä­pään asuk­kail­le jo pit­käl­tä ajalta, mutta nyt ne ovat olleet voi­mak­kaam­pia – "On mie­ti­tyt­tä­nyt, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia ha­ju­hai­toil­la on ter­vey­del­le"

24.03.2021 20:47 26
Tilaajille
Yksi Stora Enson Oulun tehtaan hajupäästölähteistä on paikannettu, mutta monta ongelmaa on vielä ratkaistavana – "Hajukynnys on niin pieni, että se haisee pieninäkin pitoisuuksina"

Yksi Stora Enson Oulun tehtaan ha­ju­pääs­tö­läh­teis­tä on pai­kan­net­tu, mutta monta on­gel­maa on vielä rat­kais­ta­va­na – "Ha­ju­kyn­nys on niin pieni, että se haisee pie­ni­nä­kin pi­toi­suuk­si­na"

24.03.2021 17:51 5
Tilaajille
Vuotava rikkihapon varastosäiliö aiheutti hälytyksen Nuottasaaren tehdasalueelle – vuodosta ei vaaraa ympäristölle

Vuotava rik­ki­ha­pon va­ras­to­säi­liö ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­le – vuo­dos­ta ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

20.01.2021 21:09
Paperiteollisuudelle kemikaaleja valmistava Synthomer lopettaa Oulun tehtaansa – "Markkina katosi alta"

Pa­pe­ri­teol­li­suu­del­le ke­mi­kaa­le­ja val­mis­ta­va Synt­ho­mer lo­pet­taa Oulun teh­taan­sa – "Mark­ki­na katosi alta"

29.09.2020 14:53 6
Tilaajille
Nuottasaaren tehdasalueella sattui kemikaalivuoto sunnuntai-iltana – tapaus ei aiheuttanut henkilövahinkoja

Nuot­ta­saa­ren teh­das­alueel­la sattui ke­mi­kaa­li­vuo­to sun­nun­tai-il­ta­na – tapaus ei ai­heut­ta­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

20.09.2020 21:53
Piippumuurarin polvi ei kestä tutista vähääkään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen korkeimpaan tiilipiippuun

Piip­pu­muu­ra­rin polvi ei kestä tutista vä­hää­kään – Lyly Rajala kiipesi noin 30 kertaa Suomen kor­keim­paan tii­li­piip­puun

06.06.2020 19:00 1
Tilaajille