Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vaarallisen aineen onnettomuudet
Kaasuvuoto kauppakeskus Pekurin ulkovarastossa Oulussa aiheutti hälytyksen

Kaa­su­vuo­to kaup­pa­kes­kus Pekurin ul­ko­va­ras­tos­sa Oulussa ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen

26.05.2023 15:44
Säiliöstä valui tuntematonta mustaa jauhetta Oulun Takalaanilassa – pelastuslaitos varautui pahimpaan

Säi­liös­tä valui tun­te­ma­ton­ta mustaa jau­het­ta Oulun Ta­ka­laa­ni­las­sa – pe­las­tus­lai­tos va­rau­tui pa­him­paan

14.04.2023 13:00
Oulun Kontinkankaalla sijaitsevasta laboratoriosta tullut hälytys toi palokunnan paikalle

Oulun Kon­tin­kan­kaal­la si­jait­se­vas­ta la­bo­ra­to­rios­ta tullut hälytys toi pa­lo­kun­nan pai­kal­le

01.04.2023 18:27
Kaksi työntekijää altistui myrkylliselle kaasulle Kemin sellutehtaalla – "Isommissa määrissä se voi olla hengenvaarallista, mutta siitä ei ollut tässä tilanteessa kyse"

Kaksi työn­te­ki­jää al­tis­tui myr­kyl­li­sel­le kaa­sul­le Kemin sel­lu­teh­taal­la – "I­som­mis­sa mää­ris­sä se voi olla hen­gen­vaa­ral­lis­ta, mutta siitä ei ollut tässä ti­lan­tees­sa kyse"

23.03.2023 15:12
Tilaajille
Louhoksen tyhjentämisestä virtasi vettä Perämerentielle Torniossa

Lou­hok­sen tyh­jen­tä­mi­ses­tä virtasi vettä Pe­rä­me­ren­tiel­le Tor­nios­sa

05.02.2023 17:48
Tilaajille
Typpivuotoa ei saada suljettua tai tukittua ilmakaasutehtaalla Torniossa – vuoto jatkuu maanantaiaamuun asti, ei vaikutuksia Outokummun toimintaan

Typ­pi­vuo­toa ei saada sul­jet­tua tai tu­kit­tua il­ma­kaa­su­teh­taal­la Tor­nios­sa – vuoto jatkuu maa­nan­tai­aa­muun asti, ei vai­ku­tuk­sia Ou­to­kum­mun toi­min­taan

05.02.2023 14:40 2
Tilaajille
Hätäkeskukseen ilmoitettiin oudosta sinertävästä pilvestä Limingan keskustan alueella, palokunta ajoi ristiin rastiin etsimässä syytä

Hä­tä­kes­kuk­seen il­moi­tet­tiin oudosta si­ner­tä­väs­tä pil­ves­tä Li­min­gan kes­kus­tan alueel­la, pa­lo­kun­ta ajoi ristiin rastiin et­si­mäs­sä syytä

22.01.2023 18:54 4
Kalajoen ABC:n työntekijät haistoivat kaasua ja saivat päänsärkyä, koko asema evakuointiin

Ka­la­joen ABC:n työn­te­ki­jät hais­toi­vat kaasua ja saivat pään­sär­kyä, koko asema eva­kuoin­tiin

10.09.2022 18:54
Junavaunun kaasuvuoto saatiin korjattua Oulaisissa – junat myöhästelevät onnettomuuden vuoksi

Ju­na­vau­nun kaa­su­vuo­to saatiin kor­jat­tua Ou­lai­sis­sa – junat myö­häs­te­le­vät on­net­to­muu­den vuoksi

24.08.2022 08:50 4
Hiekkatien pölyämistä luultiin säiliövaunun vuodoksi Oulun ratapihalla – toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä paikalle

Hiek­ka­tien pö­lyä­mis­tä luul­tiin säi­liö­vau­nun vuo­dok­si Oulun ra­ta­pi­hal­la – tois­ta­kym­men­tä pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä pai­kal­le

14.08.2022 20:45 11
Kaasun höyrystyminen aiheutti pelastuslaitoksen hälytyksen OYSiin

Kaasun höy­rys­ty­mi­nen ai­heut­ti pe­las­tus­lai­tok­sen hä­ly­tyk­sen OYSiin

11.07.2022 10:14 2
Elintarvikepakkausten suojakaasua vuosi tuotantotilaan Oulussa

Elin­tar­vi­ke­pak­kaus­ten suo­ja­kaa­sua vuosi tuo­tan­to­ti­laan Oulussa

22.06.2022 19:22
Häkäkaasu aiheutti hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta Oulun yliopistolla

Hä­kä­kaa­su ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muu­des­ta Oulun yli­opis­tol­la

15.06.2022 21:14
Remontissa olevalla Oulun kaupungintalolla sattui vaarallisen aineen onnettomuus – 300–500 litraa syttyvää etanolia valui lattialle

Re­mon­tis­sa ole­val­la Oulun kau­pun­gin­ta­lol­la sattui vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muus – 300–500 litraa syt­ty­vää eta­no­lia valui lat­tial­le

23.11.2021 15:32 14
Tilaajille

Kuumuus ja ki­pi­nöin­ti tuo­te­lin­jal­la lau­kai­si­vat yöllä sam­mu­tus­jär­jes­tel­män Ou­to­kum­mun Tornion teh­taal­la

18.10.2021 06:43
Vaarallisten aineiden hälytys Tuirassa – kaksi vietiin jatkohoitoon remonttiasunnon höyryjen vuoksi

Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den hälytys Tui­ras­sa – kaksi vietiin jat­ko­hoi­toon re­mont­ti­asun­non höy­ry­jen vuoksi

22.09.2021 06:38 1
Vaarallisen aineen onnettomuus Iissä – Micropoliksen rakennus evakuoitiin

Vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muus Iissä – Mic­ro­po­lik­sen ra­ken­nus eva­kuoi­tiin

16.08.2021 12:11 2
Junasta vuoti vaarallista ainetta Kemin rautatieasemalla – junaliikenne katkaistiin hetkellisesti, kaksi junaa myöhässä aikataulusta

Junasta vuoti vaa­ral­lis­ta ainetta Kemin rau­ta­tie­ase­mal­la – ju­na­lii­ken­ne kat­kais­tiin het­kel­li­ses­ti, kaksi junaa myö­häs­sä ai­ka­tau­lus­ta

09.08.2021 08:09 3
Tilaajille
Ammoniakkivettä vuoti Terrafamella Sotkamossa – työntekijöitä evakuoitiin

Am­mo­niak­ki­vet­tä vuoti Ter­ra­fa­mel­la Sot­ka­mos­sa – työn­te­ki­jöi­tä eva­kuoi­tiin

22.07.2021 15:38
Scanfil Oy:n teollisuuslaitoksen typpisäiliö vuoti Sievissä, pelastuslaitos evakuoi lähialueen ja otti vuodon hallintaan

Scanfil Oy:n teol­li­suus­lai­tok­sen typ­pi­säi­liö vuoti Sie­vis­sä, pe­las­tus­lai­tos evakuoi lä­hi­alueen ja otti vuodon hal­lin­taan

06.04.2021 22:27