Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Neuvostoliitto
Gulagissa kärsineiden suomalaisten vaiheet selviävät pala palalta – Historioitsija Ira Jänis-Isokangas: "Venäjän vankileirit olivat eräänlaista modernia orjakauppaa"

Gu­la­gis­sa kär­si­nei­den suo­ma­lais­ten vaiheet sel­viä­vät pala palalta – His­to­rioit­si­ja Ira Jä­nis-Iso­kan­gas: "Ve­nä­jän van­ki­lei­rit olivat erään­lais­ta mo­der­nia or­ja­kaup­paa"

14.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­le­uu­ti­sia his­to­rias­ta – Suomi neu­vot­te­li sodan alla Neu­vos­to­lii­ton kanssa lu­kui­sia kertoja

12.08.2023 07:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Neu­vos­to­liit­to tarjosi rauhan jat­ku­mis­ta

05.08.2023 07:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen, Uk­rai­nan ja Venäjän so­ta­his­to­riat ris­teä­vät monin tavoin

01.08.2023 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Neu­vos­to­liit­to toi rauhaa aseil­laan

01.08.2023 06:30 3
Tilaajille
Kirja-arvio: Sinkkipojat etsii ruohonjuuritason totuutta Neuvostoliiton toimista Afganistanin sodassa

Kir­ja-ar­vio: Sink­ki­po­jat etsii ruo­hon­juu­ri­ta­son to­tuut­ta Neu­vos­to­lii­ton toi­mis­ta Af­ga­nis­ta­nin sodassa

22.01.2023 14:05
Tilaajille
Ylen hittisarja muistelee Kuusamosta käynnistynyttä ja maailmalla kohahduttanutta neuvostoviulistin loikkausta – Viktoria Mullova palaa Kuusamoon 40 vuotta paon jälkeen

Ylen hit­ti­sar­ja muis­te­lee Kuu­sa­mos­ta käyn­nis­ty­nyt­tä ja maail­mal­la ko­hah­dut­ta­nut­ta neu­vos­to­viu­lis­tin loik­kaus­ta – Vik­to­ria Mullova palaa Kuu­sa­moon 40 vuotta paon jälkeen

15.01.2023 15:25 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Saidat gabrovolaiset aikovat rakentaa naurukeskuksen

Vanha Kaleva: Saidat gab­ro­vo­lai­set aikovat ra­ken­taa nau­ru­kes­kuk­sen

22.12.2022 10:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Kun Neuvostoliitto miehitti Tšekkoslovakian, niin itänaapurin panssarivaunut tulivat Suomenkin rajoille – vai tulivatko

Kir­ja-ar­vio: Kun Neu­vos­to­liit­to mie­hit­ti Tšek­kos­lo­va­kian, niin itä­naa­pu­rin pans­sa­ri­vau­nut tulivat Suo­men­kin ra­joil­le – vai tu­li­vat­ko

21.12.2022 10:40
Tilaajille
Euroopan demarit jakautuivat, kun Neuvostoliitto painosti Puolaa 41 vuotta sitten – CIA:n muistiossa Paavo Lipposen siteet Tehtaankadun lähetystöön arvioitiin läheisiksi

Eu­roo­pan demarit ja­kau­tui­vat, kun Neu­vos­to­liit­to pai­nos­ti Puolaa 41 vuotta sitten – CIA:n muis­tios­sa Paavo Lip­po­sen siteet Teh­taan­ka­dun lä­he­tys­töön ar­vioi­tiin lä­hei­sik­si

11.12.2022 10:30 31
Tilaajille
Mihail Gorbatshovin kuolema kerää reaktioita maailman johtajilta – YK:n Guterres sanoo johtajan "muuttaneen historian suuntaa"

Mihail Gor­ba­tsho­vin kuolema kerää reak­tioi­ta maail­man joh­ta­jil­ta – YK:n Gu­ter­res sanoo joh­ta­jan "muut­ta­neen his­to­rian suun­taa"

31.08.2022 06:29 3
Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatshov on kuollut

Neu­vos­to­lii­ton vii­mei­nen johtaja Mihail Gor­ba­tshov on kuollut

31.08.2022 00:35 8
Propagandaa ja antihenkilöitä: oululainen toimittaja Ilkka Lappalainen näki aitiopaikalta Neuvostoliiton viimeiset vuodet ja kommunismin sortumisen

Pro­pa­gan­daa ja an­ti­hen­ki­löi­tä: ou­lu­lai­nen toi­mit­ta­ja Ilkka Lap­pa­lai­nen näki ai­tio­pai­kal­ta Neu­vos­to­lii­ton vii­mei­set vuodet ja kom­mu­nis­min sor­tu­mi­sen

23.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lokan kylän par­ti­saa­ni-is­ku hei­nä­kuus­sa 1944

13.07.2022 05:30 3
Tilaajille
Suomi löi Neuvostoliiton joukot omalla "Käärmesaarellaan" tasan 80 vuotta sitten – Somerin taistelu opetti maailmalle, miten sotaa käydään yhteisoperaatioilla

Suomi löi Neu­vos­to­lii­ton joukot omalla "Käär­me­saa­rel­laan" tasan 80 vuotta sitten – Somerin tais­te­lu opetti maail­mal­le, miten sotaa käydään yh­teis­ope­raa­tioil­la

08.07.2022 18:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On väärin se­koit­taa his­to­riaa ja tätä päivää

28.05.2022 04:00 1
Tilaajille
"Suuruuden palauttaminen on hyvä kertomus" – Putin pelaa nostalgialla
Kolumni

"Suu­ruu­den pa­laut­ta­mi­nen on hyvä ker­to­mus" – Putin pelaa nos­tal­gial­la

13.04.2022 06:00 5
Tilaajille
Epäonnisille laskettelukeskuksille raivatut aukot erottuvat yhä Kuusamon vaarojen rinteiltä – Yritys kilpailla Rukan kanssa johti suuriin suunnitelmiin neljässä eri paikassa

Epä­on­ni­sil­le las­ket­te­lu­kes­kuk­sil­le rai­va­tut aukot erot­tu­vat yhä Kuu­sa­mon vaa­ro­jen rin­teil­tä – Y­ri­tys kil­pail­la Rukan kanssa johti suuriin suun­ni­tel­miin nel­jäs­sä eri pai­kas­sa

31.03.2022 08:43 6
Tilaajille
Neuvostoliiton olympiakesästä 1980 jäi muistoksi kaapin kätköihin unohtunut Miska-maskotti ja hitunen sivistystä
Kolumni

Neu­vos­to­lii­ton olym­pia­ke­säs­tä 1980 jäi muis­tok­si kaapin kät­köi­hin unoh­tu­nut Mis­ka-mas­kot­ti ja hitunen si­vis­tys­tä

30.03.2022 06:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sopivin malmin kuljetusreitti Neuvostoliiton Kostamuksesta Raaheen pitää olla lyhyin ja halvin

Vanha Kaleva: Sopivin malmin kul­je­tus­reit­ti Neu­vos­to­lii­ton Kos­ta­muk­ses­ta Raaheen pitää olla lyhyin ja halvin

17.03.2022 10:00
Tilaajille