Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Toinen maailmansota
Kun ihmisestä tulee rotta tai torakka, ollaan pelottavalla tiellä
Kolumni

Kun ih­mi­ses­tä tulee rotta tai to­rak­ka, ollaan pe­lot­ta­val­la tiellä

14.01.2023 16:00 51
Tilaajille
Kesken jatkosodan kiivaimpien taistelujen Suomen johtavat ministerit lähtivät kalaan Rovaniemen Meltausjoelle – arkistojen kätköistä löytynyt kuva-albumi kertoo salaisesta retkestä, jolla oli yllättävä tarkoitus

Kesken jat­ko­so­dan kii­vaim­pien tais­te­lu­jen Suomen joh­ta­vat mi­nis­te­rit läh­ti­vät kalaan Ro­va­nie­men Mel­taus­joel­le – ar­kis­to­jen kät­köis­tä löy­ty­nyt ku­va-al­bu­mi kertoo sa­lai­ses­ta ret­kes­tä, jolla oli yl­lät­tä­vä tar­koi­tus

09.10.2022 14:09 5
Tilaajille
Oulun asemalla nyyttiensä kanssa odottavat pakolaiset toivat viiltävän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi pohjoisessa

Oulun ase­mal­la nyyt­tien­sä kanssa odot­ta­vat pa­ko­lai­set toivat viil­tä­vän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi poh­joi­ses­sa

19.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Kuusamolainen Janne Palosaari löysi tuntemattoman saksalaisen leirin jäänteet ja Suomi-konepistoolin lippaan – sotien aikaista esineistöä löydetään Koillismaalta vielä pitkään

Kuu­sa­mo­lai­nen Janne Pa­lo­saa­ri löysi tun­te­mat­to­man sak­sa­lai­sen leirin jään­teet ja Suo­mi-ko­ne­pis­too­lin lippaan – sotien ai­kais­ta esi­neis­töä löy­de­tään Koil­lis­maal­ta vielä pitkään

12.08.2022 09:54 4
Tilaajille
Arvio: Ruumis ratkaisee Euroopan kohtalon – vaikka elokuva on melko viihdyttävää katsottavaa, se ei yllä uskomattoman tarinansa tasolle

Arvio: Ruumis rat­kai­see Eu­roo­pan koh­ta­lon – vaikka elokuva on melko viih­dyt­tä­vää kat­sot­ta­vaa, se ei yllä us­ko­mat­to­man ta­ri­nan­sa tasolle

02.06.2022 11:00
Tilaajille
Oululaisyhtiön Vaietut arktiset sodat -sarja myytiin satojen miljoonien katsojien kiinalaispalveluun, toinen kausi tulossa – lue tuottaja Hostikan haastattelu

Ou­lu­lais­yh­tiön Vaietut ark­ti­set sodat -sarja myytiin satojen mil­joo­nien kat­so­jien kii­na­lais­pal­ve­luun, toinen kausi tulossa – lue tuot­ta­ja Hos­ti­kan haas­tat­te­lu

07.04.2022 15:44 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen palaa -do­ku­men­tis­sa ku­va­taan hie­nos­ti sa­man­ai­kai­sia ta­pah­tu­mia eri rin­ta­mil­la

02.04.2022 05:30
Tilaajille
Talvisodan henki koetaan nyt Ukrainassa – tutkijan mukaan talvisodan ja Ukrainan sodan tapahtumissa on hätkähdyttävän samanlaisia piirteitä

Tal­vi­so­dan henki koetaan nyt Uk­rai­nas­sa – tut­ki­jan mukaan tal­vi­so­dan ja Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­sa on hät­käh­dyt­tä­vän sa­man­lai­sia piir­tei­tä

13.03.2022 08:00 51
Tilaajille
Postimerkillä vihollista päin – aseiden kalistelun ohella sodissa on yritetty heikentää vastustajan moraalia mitä erilaisimmin keinoin

Pos­ti­mer­kil­lä vi­hol­lis­ta päin – aseiden ka­lis­te­lun ohella sodissa on yri­tet­ty hei­ken­tää vas­tus­ta­jan mo­raa­lia mitä eri­lai­sim­min keinoin

13.02.2022 07:05 1
Tilaajille
Lapin ja Finnmarkin sodan todellinen raakuus paljastuu oululaisen tuotantoyhtiön tv-dokumenttissa

Lapin ja Finn­mar­kin sodan to­del­li­nen raakuus pal­jas­tuu ou­lu­lai­sen tuo­tan­to­yh­tiön tv-do­ku­ment­tis­sa

03.02.2022 16:05 11
Tilaajille
24 tuntia päivässä ei tahdo riittää sata vuotta täyttävälle oululaiselle Jouko Korhoselle: "En tiedä, mihin se aika karkaa käsistä"

24 tuntia päi­väs­sä ei tahdo riittää sata vuotta täyt­tä­väl­le ou­lu­lai­sel­le Jouko Kor­ho­sel­le: "En tiedä, mihin se aika karkaa kä­sis­tä"

25.12.2021 10:00 27
Tilaajille
Kempeleestä kotoisin oleva Jyrki Anttila on Oulussa nähtävän Taipaleenjoki-oopperan laulava tuottaja, lavastaja ja kuski  – "Ooppera riipaisee sielusta, yleisö ei välty kyyneliltä"

Kem­pe­lees­tä ko­toi­sin oleva Jyrki Anttila on Oulussa näh­tä­vän Tai­pa­leen­jo­ki-oop­pe­ran laulava tuot­ta­ja, la­vas­ta­ja ja kuski – "Oop­pe­ra rii­pai­see sie­lus­ta, yleisö ei välty kyy­ne­lil­tä"

27.10.2021 08:35
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymä aloittaa hankkeen, jossa kerätään toisessa maailmansodassa kaatuneiden oululaisten sotilaiden tarinat yhdelle verkkosivustolle

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa hank­keen, jossa ke­rä­tään toi­ses­sa maail­man­so­das­sa kaa­tu­nei­den ou­lu­lais­ten so­ti­lai­den tarinat yhdelle verk­ko­si­vus­tol­le

06.10.2021 20:14
Satavuotias oululainen Eila Viiri nousee joka aamu ylös kiitollisena uudesta päivästä – "Elämässä pitää olla iloa ja mielekästä tekemistä"

Sa­ta­vuo­tias ou­lu­lai­nen Eila Viiri nousee joka aamu ylös kii­tol­li­se­na uudesta päi­väs­tä – "E­lä­mäs­sä pitää olla iloa ja mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä"

21.09.2021 08:00 3
Tilaajille
Arvio: Nobelisti Patrick Modiano on jälleen historian jäljillä, nyt todellisen henkilön kautta

Arvio: No­be­lis­ti Patrick Modiano on jälleen his­to­rian jäl­jil­lä, nyt to­del­li­sen hen­ki­lön kautta

28.12.2020 11:00
Tilaajille
Oulussa puuhataan elokuvaa natsi-Saksaan lähteneistä suomalaisista Waffen-SS-vapaaehtoisista: "Ihmetyttää, että siitä ei ole tehty fiktiivistä tarinaa"

Oulussa puu­ha­taan elo­ku­vaa nat­si-Sak­saan läh­te­neis­tä suo­ma­lai­sis­ta Waf­fen-SS-va­paaeh­toi­sis­ta: "Ih­me­tyt­tää, että siitä ei ole tehty fik­tii­vis­tä ta­ri­naa"

17.12.2020 18:48
Tilaajille
Lappia tarjottiin salaa USA:n miehitettäväksi, kun itsenäisyys joutui vaakalaudalle

Lappia tar­jot­tiin salaa USA:n mie­hi­tet­tä­väk­si, kun it­se­näi­syys joutui vaa­ka­lau­dal­le

05.12.2020 16:04 22
Tilaajille
Saksan toisen maailmansodan aikaiset sotaoikeudet tukivat sodankäyntiä
Kolumni

Saksan toisen maail­man­so­dan ai­kai­set so­ta­oi­keu­det tukivat so­dan­käyn­tiä

23.11.2020 12:00 2
Tilaajille
Arvio: Nuori poika joutuu kokemaan käsittämätöntä julmuutta sensaatioromaaniin perustuvassa sotaelokuvassa

Arvio: Nuori poika joutuu ko­ke­maan kä­sit­tä­mä­tön­tä jul­muut­ta sen­saa­tio­ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa so­ta­elo­ku­vas­sa

06.11.2020 11:15 1
Tilaajille
Arvio: Operaatio Kaleva oli Päämajan kaukopartioiden suurin isku vihollisen selustaan

Arvio: Ope­raa­tio Kaleva oli Pää­ma­jan kau­ko­par­tioi­den suurin isku vi­hol­li­sen se­lus­taan

01.11.2020 18:00
Tilaajille