Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Toinen maailmansota
Pellolainen Heimo Kallio kaivoi albuminsa esiin ja löysi harvinaisia valokuvia Laanilan surmayöstä – 80 vuotta sitten partisaanit surmasivat piispan ja useita muita

Pel­lo­lai­nen Heimo Kallio kaivoi al­bu­min­sa esiin ja löysi har­vi­nai­sia va­lo­ku­via Laa­ni­lan sur­mayös­tä – 80 vuotta sitten par­ti­saa­nit sur­ma­si­vat piispan ja useita muita

24.09.2023 12:00 9
Tilaajille
Mannerheim-rististä asekätkennän kautta maanpakoon– Kurt Alakulppi matkusti Suomeen tutustumaan isoisänsä Olavin vaiherikkaaseen historiaan

Man­ner­heim-ris­tis­tä ase­kät­ken­nän kautta maan­pa­koon– ­Kurt Ala­kulp­pi mat­kus­ti Suomeen tu­tus­tu­maan isoi­sän­sä Olavin vai­he­rik­kaa­seen his­to­riaan

27.08.2023 18:00 9
Tilaajille
Totalitaaristen hallintojen uhrien muistaminen auttaa ymmärtämään Suomen historiaa
Lukijalta Kolumni

To­ta­li­taa­ris­ten hal­lin­to­jen uhrien muis­ta­mi­nen auttaa ym­mär­tä­mään Suomen his­to­riaa

25.08.2023 14:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­leuu­ti­sia his­to­rias­ta – Suomi neu­vot­te­li sodan alla Neu­vos­to­lii­ton kanssa lu­kui­sia kertoja

12.08.2023 07:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Baltian maiden mie­hi­tyk­sen taustaa

12.08.2023 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Neu­vos­to­liit­to tarjosi rauhan jat­ku­mis­ta

05.08.2023 07:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen, Uk­rai­nan ja Venäjän so­ta­his­to­riat ris­teä­vät monin tavoin

01.08.2023 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Neu­vos­to­liit­to toi rauhaa aseil­laan

01.08.2023 06:30 3
Tilaajille
Elokuva-arvio: Christopher Nolanin uran huipentava Oppenheimer on hyytävä muistutus ydinsodan uhasta

Elo­ku­va-ar­vio: Chris­top­her Nolanin uran hui­pen­ta­va Op­pen­hei­mer on hyytävä muis­tu­tus ydin­so­dan uhasta

20.07.2023 10:00
Tilaajille
Piispaa kyydinnyt postiauto ajoi suoraan partisaanien väijytykseen Laanilassa – Siitä, mitä seuraavaksi tapahtui, on kaksi täysin erilaista versiota

Piispaa kyy­din­nyt pos­tiau­to ajoi suoraan par­ti­saa­nien väi­jy­tyk­seen Laa­ni­las­sa – Siitä, mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tui, on kaksi täysin eri­lais­ta ver­sio­ta

02.07.2023 17:30 4
Tilaajille
Elsa Tikkanen, 91, katseli meren yli, kun Neuvostoliitto pommitti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

Elsa Tik­ka­nen, 91, katseli meren yli, kun Neu­vos­to­liit­to pom­mit­ti Oulua – Nämä asiat jäivät mieleen sodasta

04.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Kun ihmisestä tulee rotta tai torakka, ollaan pelottavalla tiellä
Kolumni

Kun ih­mi­ses­tä tulee rotta tai to­rak­ka, ollaan pe­lot­ta­val­la tiellä

14.01.2023 16:00 51
Tilaajille
Kesken jatkosodan kiivaimpien taistelujen Suomen johtavat ministerit lähtivät kalaan Rovaniemen Meltausjoelle – arkistojen kätköistä löytynyt kuva-albumi kertoo salaisesta retkestä, jolla oli yllättävä tarkoitus

Kesken jat­ko­so­dan kii­vaim­pien tais­te­lu­jen Suomen joh­ta­vat mi­nis­te­rit läh­ti­vät kalaan Ro­va­nie­men Mel­taus­joel­le – ar­kis­to­jen kät­köis­tä löy­ty­nyt ku­va-al­bu­mi kertoo sa­lai­ses­ta ret­kes­tä, jolla oli yl­lät­tä­vä tar­koi­tus

09.10.2022 14:09 5
Tilaajille
Oulun asemalla nyyttiensä kanssa odottavat pakolaiset toivat viiltävän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi pohjoisessa

Oulun ase­mal­la nyyt­tien­sä kanssa odot­ta­vat pa­ko­lai­set toivat viil­tä­vän viestin – Sota loppui idässä, mutta alkoi poh­joi­ses­sa

19.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Kuusamolainen Janne Palosaari löysi tuntemattoman saksalaisen leirin jäänteet ja Suomi-konepistoolin lippaan – sotien aikaista esineistöä löydetään Koillismaalta vielä pitkään

Kuu­sa­mo­lai­nen Janne Pa­lo­saa­ri löysi tun­te­mat­to­man sak­sa­lai­sen leirin jään­teet ja Suo­mi-ko­ne­pis­too­lin lippaan – sotien ai­kais­ta esi­neis­töä löy­de­tään Koil­lis­maal­ta vielä pitkään

12.08.2022 09:54 4
Tilaajille
Arvio: Ruumis ratkaisee Euroopan kohtalon – vaikka elokuva on melko viihdyttävää katsottavaa, se ei yllä uskomattoman tarinansa tasolle

Arvio: Ruumis rat­kai­see Eu­roo­pan koh­ta­lon – vaikka elokuva on melko viih­dyt­tä­vää kat­sot­ta­vaa, se ei yllä us­ko­mat­to­man ta­ri­nan­sa tasolle

02.06.2022 11:00
Tilaajille
Oululaisyhtiön Vaietut arktiset sodat -sarja myytiin satojen miljoonien katsojien kiinalaispalveluun, toinen kausi tulossa – lue tuottaja Hostikan haastattelu

Ou­lu­lai­syh­tiön Vaietut ark­ti­set sodat -sarja myytiin satojen mil­joo­nien kat­so­jien kii­na­lais­pal­ve­luun, toinen kausi tulossa – lue tuot­ta­ja Hos­ti­kan haas­tat­te­lu

07.04.2022 15:44 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen palaa -do­ku­men­tis­sa ku­va­taan hie­nos­ti sa­ma­nai­kai­sia ta­pah­tu­mia eri rin­ta­mil­la

02.04.2022 05:30
Tilaajille
Talvisodan henki koetaan nyt Ukrainassa – tutkijan mukaan talvisodan ja Ukrainan sodan tapahtumissa on hätkähdyttävän samanlaisia piirteitä

Tal­vi­so­dan henki koetaan nyt Uk­rai­nas­sa – tut­ki­jan mukaan tal­vi­so­dan ja Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­sa on hät­käh­dyt­tä­vän sa­man­lai­sia piir­tei­tä

13.03.2022 08:00 51
Tilaajille
Postimerkillä vihollista päin – aseiden kalistelun ohella sodissa on yritetty heikentää vastustajan moraalia mitä erilaisimmin keinoin

Pos­ti­mer­kil­lä vi­hol­lis­ta päin – aseiden ka­lis­te­lun ohella sodissa on yri­tet­ty hei­ken­tää vas­tus­ta­jan mo­raa­lia mitä eri­lai­sim­min keinoin

13.02.2022 07:05 1
Tilaajille