Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Öljyonnettomuudet

Yli sata litraa polt­to­öl­jyä kaatui ojaan Ni­va­las­sa – öljyn le­viä­mi­nen on estetty

11.05.2022 19:27
Säiliöauto ojaan Siikalatvalla, tuhansia litroja dieselöljyä maaperässä – raivaustyöt kestivät koko päivän

Säi­liö­au­to ojaan Sii­ka­lat­val­la, tu­han­sia litroja die­sel­öl­jyä maa­pe­räs­sä – rai­vaus­työt kes­ti­vät koko päivän

10.02.2022 23:39 2
Merikosken alakanavaan pääsi pieni määrä polttoöljyä Oulussa

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­vaan pääsi pieni määrä polt­to­öl­jyä Oulussa

17.09.2021 11:44 2
Moottoriveneestä valui öljyä veteen Oulun torinrannan edustalle

Moot­to­ri­ve­nees­tä valui öljyä veteen Oulun to­rin­ran­nan edus­tal­le

06.08.2021 12:12
Öljyvahinko Kalajoella tiellä 786 – tilanne ohi

Öl­jy­va­hin­ko Ka­la­joel­la tiellä 786 – tilanne ohi

17.06.2021 18:39
Porvoossa Kilpilahden satamassa öljyä pääsi mereen

Por­voos­sa Kil­pi­lah­den sa­ta­mas­sa öljyä pääsi mereen

13.03.2021 23:32

Kon­tio­mäen ra­ta­pi­hal­la öl­jy­va­hin­ko, saas­tu­neet maat kai­ve­taan pois – 200 litran öl­jy­tyn­ny­riin oli il­mes­ty­nyt reikä

13.11.2020 11:20

Polt­to­öl­jyä valui ro­mu­liik­keen as­falt­ti­ken­täl­le Haa­pa­jär­vel­lä

03.11.2020 13:18
Merivartiosto pelasti kolme henkilöä vuotavasta moottoriveneestä Kemin edustalla – karille ajaneesta veneestä vuoti dieselöljyä mereen

Me­ri­var­tios­to pelasti kolme hen­ki­löä vuo­ta­vas­ta moot­to­ri­ve­nees­tä Kemin edus­tal­la – karille aja­nees­ta ve­nees­tä vuoti die­sel­öl­jyä mereen

11.09.2020 09:19 1
Venäjän öljyonnettomuus on maan suurimpia – siperialaisjoen toipumiseen mennee vuosikymmeniä

Venäjän öl­jy­on­net­to­muus on maan suu­rim­pia – si­pe­ria­lais­joen toi­pu­mi­seen mennee vuo­si­kym­me­niä

05.06.2020 22:58