Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Moottoripyörät
Moottoripyörät houkuttelivat oululaisia tungokseen asti – Kustomoidussa pyörässä pintamateriaaliksi voi käydä ruoste

Moot­to­ri­pyö­rät hou­kut­te­li­vat ou­lu­lai­sia tun­gok­seen asti – Kus­to­moi­dus­sa pyö­räs­sä pin­ta­ma­te­riaa­lik­si voi käydä ruoste

20.01.2024 20:30 17
Tilaajille
Moottoripyöräkuski kaahasi poliisia pakoon Kaakkurissa – takaa-ajo päättyi tieltä suistumiseen

Moot­to­ri­pyö­rä­kus­ki kaahasi po­lii­sia pakoon Kaak­ku­ris­sa – ta­kaa-ajo päättyi tieltä suis­tu­mi­seen

19.09.2023 16:03 5
Tilaajille
17-vuotias kevytmoottoripyörän kuljettaja kuoli Rovaniemellä sattuneessa kolarissa maanantai-iltana

17-vuo­tias ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän kul­jet­ta­ja kuoli Ro­va­nie­mel­lä sat­tu­nees­sa ko­la­ris­sa maa­nan­tai-il­ta­na

25.07.2023 06:38
Yosuke Shoyama ajeli nykyaikaisella Honda Monkeylla Japanista Lappiin – Matkavauhti ei päätä huimannut, välillä touhu meni työntämiseksi

Yosuke Shoyama ajeli ny­ky­ai­kai­sel­la Honda Mon­keyl­la Ja­pa­nis­ta Lappiin – Mat­ka­vauh­ti ei päätä hui­man­nut, välillä touhu meni työn­tä­mi­sek­si

03.08.2022 12:00 8
Tilaajille
Vahvasti humalainen mies varasti moottoripyörän ja suistui sillä ojaan Kemissä

Vah­vas­ti hu­ma­lai­nen mies varasti moot­to­ri­pyö­rän ja suistui sillä ojaan Kemissä

31.07.2022 11:07 4
Oulun poliisi jahtasi yöllä kahta karkuun kaahaavaa kortitonta moottoripyöräilijää

Oulun poliisi jahtasi yöllä kahta karkuun kaa­haa­vaa kor­ti­ton­ta moot­to­ri­pyö­räi­li­jää

15.07.2022 06:38 11
Päihtynyt moottoripyöräilijä loukkaantui suistuttuaan ojaan Pudasjärvellä

Päih­ty­nyt moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui suis­tut­tuaan ojaan Pu­das­jär­vel­lä

02.06.2022 19:54 4
Valtaosa moottoripyöräilijöiden kuolemaan johtavista onnettomuuksista on kuljettajan aiheuttamia – yleisin onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen

Val­tao­sa moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­den kuo­le­maan joh­ta­vis­ta on­net­to­muuk­sis­ta on kul­jet­ta­jan ai­heut­ta­mia – yleisin on­net­to­muus­tyyp­pi on tieltä suis­tu­mi­nen

01.05.2022 17:48 8
Tilaajille
Moottoripyöräilijä menehtyi onnettomuudessa Kuhmossa – ulosajolla ei ollut silminnäkijöitä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa Kuh­mos­sa – ulo­sa­jol­la ei ollut sil­min­nä­ki­jöi­tä

05.08.2021 09:15
Moottoripyörä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moottoripyörään Sodankylässä – osallisena neljä puolalaista henkilöä

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moot­to­ri­pyö­rään So­dan­ky­läs­sä – osal­li­se­na neljä puo­la­lais­ta hen­ki­löä

16.07.2021 17:48 1
Tilaajille
Moottoripyöräilijä kaatui Korkalovaarassa Rovaniemellä – Kuljettaja ja matkustaja vietiin sairaalaan tarkistukseen

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kaatui Kor­ka­lo­vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä – Kul­jet­ta­ja ja mat­kus­ta­ja vietiin sai­raa­laan tar­kis­tuk­seen

16.05.2021 16:01
Tilaajille
Kysyimme: Onko sähkömoottoripyöriä jo Pohjois-Suomen teillä?

Ky­syim­me: Onko säh­kö­moot­to­ri­pyö­riä jo Poh­jois-Suo­men teillä?

03.05.2021 07:00 23
Tilaajille
Mikä ihmeen airbag-liivi? Moottoripyöräilijän turvatyyny mahtuu monen ajotakin alle – liikenteen asiantuntija: "Paras suoja on lopulta korvien välissä"

Mikä ihmeen air­bag-lii­vi? Moot­to­ri­pyö­räi­li­jän tur­va­tyy­ny mahtuu monen ajo­ta­kin alle – lii­ken­teen asian­tun­ti­ja: "Paras suoja on lopulta korvien vä­lis­sä"

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Moottoripyöräkorttien suosio kasvoi viime vuonna – muistathan tarkastaa moottoripyörän ennen liikenteeseen lähtöä? Näillä asiantuntijan neuvoilla keväthuolto onnistuu

Moot­to­ri­pyö­rä­kort­tien suosio kasvoi viime vuonna – muis­tat­han tar­kas­taa moot­to­ri­pyö­rän ennen lii­ken­tee­seen lähtöä? Näillä asian­tun­ti­jan neu­voil­la ke­vät­huol­to on­nis­tuu

10.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Poliisi otti moottoripyörä- ja pyörävarkaita kiinni Rovaniemellä – varkaudesta epäilty ajeli varastetuilla rekisterikilvillä amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Poliisi otti moot­to­ri­pyö­rä- ja pyö­rä­var­kai­ta kiinni Ro­va­nie­mel­lä – var­kau­des­ta epäilty ajeli va­ras­te­tuil­la re­kis­te­ri­kil­vil­lä am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

13.08.2020 09:47 4