Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mika Aaltola
Presidenttiehdokas Aaltola ehdottaa ydinasepykäliä ja luopuisi Pariisin rauhansopimuksen aserajoituksista – "Kun maailmanpoliittinen tilanne huononee, on jo myöhäistä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Aaltola eh­dot­taa ydin­ase­py­kä­liä ja luo­pui­si Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen ase­ra­joi­tuk­sis­ta – "Kun maail­man­po­liit­ti­nen tilanne huo­no­nee, on jo myö­häis­tä"

11.09.2023 12:00 20
Tilaajille
Karismaattinen ulkopolitiikan selittäjä astuu poliittiselle miinakentälle – Pitkään aprikoitu presidenttistartti muuttaa alansa huippuosaajan noviisiksi

Ka­ris­maat­ti­nen ul­ko­po­li­tii­kan se­lit­tä­jä astuu po­liit­ti­sel­le mii­na­ken­täl­le – Pitkään ap­ri­koi­tu pre­si­dent­ti­start­ti muuttaa alansa huip­pu­osaa­jan no­vii­sik­si

03.08.2023 18:47 12
Tilaajille
Mika Aaltola ilmoittautui presidenttikisaan ihailemansa presidentti Svinhufvudin kotimuseon pihalla

Mika Aaltola il­moit­tau­tui pre­si­dent­ti­ki­saan ihai­le­man­sa pre­si­dent­ti Svin­huf­vu­din ko­ti­mu­seon pihalla

03.08.2023 18:28 67
Mika Aaltolalle perustettu tukiyhdistys – pitää torstaina tiedotustilaisuuden presidentinvaaleista

Mika Aal­to­lal­le pe­rus­tet­tu tu­ki­yh­dis­tys – pitää tors­tai­na tie­do­tus­ti­lai­suu­den pre­si­den­tin­vaa­leis­ta

02.08.2023 14:52 27
Analyysi: Mika Aaltolan ottaminen presidenttiehdokkaaksi toisi kokoomuksen pamauksella kilpaan – UPI:n johtajan sijoittuminen poliittiselle arvokartalle on mysteeri

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan ot­ta­mi­nen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si toisi ko­koo­muk­sen pa­mauk­sel­la kilpaan – UPI:n joh­ta­jan si­joit­tu­mi­nen po­liit­ti­sel­le ar­vo­kar­tal­le on mys­tee­ri

01.08.2023 15:44 27
Tilaajille
IS:n presidenttikyselyn ykkösnimeksi nousi ulkoministeri Pekka Haavisto – lähes puolet vastaajista voisi äänestää Haavistoa

IS:n pre­si­dent­ti­ky­se­lyn yk­kös­ni­mek­si nousi ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to – lähes puolet vas­taa­jis­ta voisi ää­nes­tää Haa­vis­toa

04.02.2023 09:09 66
MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haavisto suosituin presidenttiehdokas

MT: Olli Rehnin suosio tippui – Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­dent­ti­eh­do­kas

09.12.2022 08:36 28
Analyysi: Mika Aaltolan liputettua itsensä ulos, presidenttipelissä eletään kyttäysvaihetta – Ulkopolitiikan ymmärrys on nyt valttia, yleispoliitikoilla huterasti kysyntää presidentiksi

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan li­pu­tet­tua itsensä ulos, pre­si­dent­ti­pe­lis­sä eletään kyt­täys­vai­het­ta – Ul­ko­po­li­tii­kan ym­mär­rys on nyt valt­tia, yleis­po­lii­ti­koil­la hu­te­ras­ti ky­syn­tää pre­si­den­tik­si

31.10.2022 16:34 29
Tilaajille
Analyysi: Mika Aaltolan suosio sytyttää presidenttipelin – Voisiko Suomi saada oikeasti sitoutumattoman presidentin politiikan ulkokehältä?

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan suosio sy­tyt­tää pre­si­dent­ti­pe­lin – Voisiko Suomi saada oi­keas­ti si­tou­tu­mat­to­man pre­si­den­tin po­li­tii­kan ul­ko­ke­häl­tä?

21.10.2022 14:46 42
Tilaajille
Mika Aaltola koventaisi pakotteita Iranille, joka aseistaa Venäjää tappavilla drooneilla – "Miten oikeudetonta sotaa tukeva valtio saataisiin aisoihin?"

Mika Aaltola ko­ven­tai­si pa­kot­tei­ta Ira­nil­le, joka aseis­taa Venäjää tap­pa­vil­la droo­neil­la – "Miten oi­keu­de­ton­ta sotaa tukeva valtio saa­tai­siin ai­soi­hin?"

17.10.2022 15:19 17
Tilaajille
Mikat ja muut asiantuntijat luotsaavat meitä kriisien läpi
Kolumni

Mikat ja muut asian­tun­ti­jat luot­saa­vat meitä krii­sien läpi

12.03.2022 16:00 25
Tilaajille