Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Mielipidemittaukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­na­tus­mit­tauk­set ovat tärkeä osa val­lan­käy­tön vah­ti­mis­ta

08.02.2024 05:30 7
Haavisto tarvitsee pientä suuremman ihmeen lyödäkseen Stubbin, mutta kaksinkamppailu näyttää joka tapauksessa sytyttävän kansalaisia
Pääkirjoitus

Haa­vis­to tar­vit­see pientä suu­rem­man ihmeen lyö­däk­seen Stub­bin, mutta kak­sin­kamp­pai­lu näyttää joka ta­pauk­ses­sa sy­tyt­tä­vän kan­sa­lai­sia

07.02.2024 17:00 57
Presidentinvaalikampanja on ollut pliisu ja yllätyksetön – kansalaisten mieltymysten isoon muutokseen tarvittaisiin todennäköisesti jokin mojova kohu-uutinen
Pääkirjoitus

Pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­ja on ollut pliisu ja yl­lä­tyk­se­tön – kan­sa­lais­ten miel­ty­mys­ten isoon muu­tok­seen tar­vit­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti jokin mojova ko­hu-uu­ti­nen

27.12.2023 17:00 21
Urpilaisen mukaantulo voi panna presidentinvaalikuviot uusiksi – Haavisto kärsisi, Stubb hyötyisi
Pääkirjoitus

Ur­pi­lai­sen mu­kaan­tu­lo voi panna pre­si­den­tin­vaa­li­ku­viot uusiksi – Haa­vis­to kär­si­si, Stubb hyö­tyi­si

15.11.2023 17:00 16
Ylen kannatusmittaus: SDP piti niukasti paikkansa suosituimpana puolueena, kokoomus aivan perässä

Ylen kan­na­tus­mit­taus: SDP piti niu­kas­ti paik­kan­sa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, ko­koo­mus aivan perässä

07.09.2023 12:07 22
Kokoomus maksaa kohut kannatuksellaan – rasismipuhe ei juuri syö perussuomalaisia
Pääkirjoitus

Ko­koo­mus maksaa kohut kan­na­tuk­sel­laan – ra­sis­mi­pu­he ei juuri syö pe­rus­suo­ma­lai­sia

04.08.2023 17:52 39
Tilaajille
Sitoutuminen muiden maiden puolustamiseen vaihtelee Nato-maissa
Pääkirjoitus

Si­tou­tu­mi­nen muiden maiden puo­lus­ta­mi­seen vaih­te­lee Na­to-mais­sa

31.07.2023 20:00 6
Tilaajille
Kisa vaalien ykköspaikasta on nyt huippukireä, ja siksi pienet mokailut tai onnistumiset voivat ratkaista lopputuloksen
Pääkirjoitus

Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

30.03.2023 20:00 39
Tilaajille
Eduskuntavaalien voittajan paikka on vielä jaossa, kokoomus on kangistumassa loppusuoran alkaessa
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­jan paikka on vielä jaossa, ko­koo­mus on kan­gis­tu­mas­sa lop­pu­suo­ran al­kaes­sa

02.02.2023 20:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko iällä väliä? – ky­se­lyis­tä ja mie­li­pi­de­mit­tauk­sis­ta pitää poistaa ylä­ikä­ra­ja ko­ko­naan

10.06.2022 06:30 5
Tilaajille
Kokoomus kasvatti yhä johtoaan suosituimpana puolueena, kertoo HS-gallup – demarit kakkossijalla, perussuomalaiset kolmantena

Ko­koo­mus kas­vat­ti yhä joh­toaan suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, kertoo HS-gal­lup – demarit kak­kos­si­jal­la, pe­rus­suo­ma­lai­set kol­man­te­na

22.04.2022 08:18 25
Keskustan piina jatkuu – kuntavaalien tuloksessa muhii tuoreen mielipidekyselyn mukaan jymy-yllätys
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan piina jatkuu – kun­ta­vaa­lien tu­lok­ses­sa muhii tuoreen mie­li­pi­de­ky­se­lyn mukaan jy­my-yl­lä­tys

04.02.2021 20:00 27
Tilaajille
Kokoomuksen ahdinko kasvaa – perussuomalaisten ärhäkkä oppositiopolitiikka puhuttelee nyt kykypuolueen yrittäjiä
Pääkirjoitus

Ko­koo­muk­sen ahdinko kasvaa – pe­rus­suo­ma­lais­ten ärhäkkä op­po­si­tio­po­li­tiik­ka pu­hut­te­lee nyt ky­ky­puo­lueen yrit­tä­jiä

12.11.2020 20:00 7
Tilaajille
Ylen gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, puheenjohtajan vaihto ei juuri nostanut keskustaa

Ylen gallup: SDP jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, pu­heen­joh­ta­jan vaihto ei juuri nos­ta­nut kes­kus­taa

08.10.2020 07:11 15