Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kan­na­tus­mit­tauk­set ovat tärkeä osa val­lan­käy­tön vah­ti­mis­ta

Pekka Määttä pohti Kalevan mielipidekirjoituksessa 5.2. ohjaavatko eri tahojen julkaisemat kannatusgallupit kansalaisten äänestyskäyttäytymistä. Erityisesti Määttä kritisoi Ylen teettämiä kannatusmittauksia.

Kannatusmittaukset ovat kuitenkin yksi tapa vahtia vallankäyttöä. Vallan vahtiminen on yksi median tehtävistä. Näin ollen se on myös Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä demokratian vahvistamisessa.

Kannatuskysely on vaalien välillä tapa mitata, kenen ehdokkaan tai minkä puolueen linjaan kansalaiset ovat tyytyväisiä. Tämä päätee mihin tahansa vaaleihin.

Mittauksilla ei yritetä ennustaa vaalitulosta tai vaikuttaa äänestäjien käytökseen. Kyselyt tehdään siten, että otos – eli valitut haastateltavat –  edustaa pätevästi kaikkia äänestysikäisiä suomalaisia.

Mittaukset kiinnostavat kansalaisia ja herättävät tunteita. Tästä hyvänä osoituksena on se, että näidenkin vaalien alla on käyty myös kiivasta keskustelua siitä, onko mittauksia tehty tarpeeksi. Olennaisinta on, että kyselyjä teettävät tahot kertovat avoimesti, miten kysely on tehty.

Petri Kejonen

vaalien vastaava tuottaja, Yle