metsänomistajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­no­mis­tus voi yhdessä yössä karata laa­jal­ta alueel­ta ul­ko­maa­lai­seen omis­tuk­seen

25.10.2020 07:00 4
Tilaajille

Maas­to­pyö­räi­ly sai maa­no­mis­ta­jan mitan täyt­ty­mään: po­luil­le il­mes­tyi piik­ki­lan­ko­ja, nauhaa ja puita: "Mark­kuul­la on val­mii­ta reit­te­jä ja palstan vie­res­sä kulkee met­sä­tei­tä – mik­sei­vät pyö­räi­li­jät käytä niitä?"

08.10.2020 12:10 22
Tilaajille