Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

metsänomistajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­vauk­set met­sä­pals­tan pi­laa­mi­ses­ta ole­mat­to­mat

02.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­omis­ta­jan rooli vih­reäs­sä siir­ty­mäs­sä – metsien ar­vioin­nis­sa las­ken­ta­ta­vat ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa

31.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­alal­le kii­tos­ta oi­keas­ta suun­nas­ta – suuntaa on tar­kis­tet­tu, mutta muu­tok­set vaa­ti­vat aikaa ja kär­si­väl­li­syyt­tä

11.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Turvataan metsänomistajien oikeus omaisuuteensa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­va­taan met­sän­omis­ta­jien oikeus omai­suu­teen­sa

17.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa metsän arvon pie­ne­ne­mi­sen? – met­sän­omis­ta­jien ja met­sä­teol­li­suu­den on saatava selkeä viesti ase­man­sa säi­lyt­tä­mi­ses­tä

18.11.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sän­omis­tus voi yhdessä yössä karata laa­jal­ta alueel­ta ul­ko­maa­lai­seen omis­tuk­seen

25.10.2020 07:00 4
Tilaajille
Maastopyöräily sai maanomistajan mitan täyttymään: poluille ilmestyi piikkilankoja, nauhaa ja puita: "Markkuulla on valmiita reittejä ja palstan vieressä kulkee metsäteitä – mikseivät pyöräilijät käytä niitä?"

Maas­to­pyö­räi­ly sai maan­omis­ta­jan mitan täyt­ty­mään: po­luil­le il­mes­tyi piik­ki­lan­ko­ja, nauhaa ja puita: "Mark­kuul­la on val­mii­ta reit­te­jä ja palstan vie­res­sä kulkee met­sä­tei­tä – miks­ei­vät pyö­räi­li­jät käytä niitä?"

08.10.2020 12:10 23
Tilaajille