Luonto: Uha­na­lai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­tey­ri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­säai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Metsäala
Pellolainen Kuljetusliike Enbuska palkittiin vuoden pohjoissuomalaisena kuljetusyrityksenä, tulevaisuus näyttää valoisalta: "Nythän on uusia tehdashankkeita, niin hyvältä näyttää"

Pel­lo­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Enbuska pal­kit­tiin vuoden poh­jois­suo­ma­lai­se­na kul­je­tu­sy­ri­tyk­se­nä, tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Nythän on uusia teh­das­hank­kei­ta, niin hyvältä näyt­tää"

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­alal­le kii­tos­ta oi­keas­ta suun­nas­ta – suuntaa on tar­kis­tet­tu, mutta muu­tok­set vaa­ti­vat aikaa ja kär­si­väl­li­syyt­tä

11.03.2023 05:30 1
Tilaajille
Elokapina jatkaa mielenosoituksia tänään metsäyhtiöiden pääkonttoreilla Etelä-Suomessa – poliisi pidätti viisi osallistujaa

Elo­ka­pi­na jatkaa mie­len­osoi­tuk­sia tänään met­sä­yh­tiöi­den pää­kont­to­reil­la Ete­lä-Suo­mes­sa – poliisi pidätti viisi osal­lis­tu­jaa

11.10.2022 13:00 17
Metsäkeskus haluaisi vetää metsäyrittäjiä yhteistyöhön – pienten yrittäjien kilpailukyky paranisi yhteistyöllä

Met­sä­kes­kus ha­luai­si vetää met­sä­yrit­tä­jiä yh­teis­työ­hön – pienten yrit­tä­jien kil­pai­lu­ky­ky pa­ra­ni­si yh­teis­työl­lä

01.11.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den yri­tyk­set uu­dis­ta­vat työ­mark­ki­noi­ta har­ki­ten ja kukin omalla ta­val­laan

09.11.2020 05:30
Tilaajille