Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Met­sän­omis­tus voi yhdessä yössä karata laa­jal­ta alueel­ta ul­ko­maa­lai­seen omis­tuk­seen

Suomessa on pitkä historia perhemetsänomistuksella. Omistusmuoto on osaltaan pitänyt metsien käsittelyn monimuotoisena. Siinä missä toinen on hakannut metsää, on toinen jättänyt metsää lepoon.

Tämä on luonut mosaiikkimaista metsämaisemaa. Omistusmuoto on estänyt suurien hakkuualueiden syntymistä jo siksi, että metsät muodostuvat pienistä kokonaisuuksista.