Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tur­va­taan met­sän­omis­ta­jien oikeus omai­suu­teen­sa

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara kattaen viidenneksen viennistämme, ja ne ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Suomen tulee istua EU:ssa kaikissa niissä pöydissä, joissa päätetään suomalaisia koskevista asioista. EU:n tekemän sääntelyn on oltava suomalaiset erityispiirteet huomioivaa, eikä se saa heikentää Suomen kilpailukykyä.

Metsiä on kunnioitettava ja niiden hyödyntämisessä on sovitettava yhteen puuntuotannolliset sekä luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä lisäävät toimenpiteet. Globaalit ilmastotavoitteet eivät saa vaarantaa metsäsektorin kehittämistä. Metsät toimivat hiilensitojina, -nieluina ja -varastoina osana laadukasta metsänhoitoa. Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä monen kokoisena ja eri-ikäisenä kasvava puusto toimii tasaisena hiilinieluna.

Puuston terveydestä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan parhaiten sekametsiä suosimalla ja ajantasaisesti hoitamalla.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.