Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tur­va­taan met­sän­omis­ta­jien oikeus omai­suu­teen­sa

Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara kattaen viidenneksen viennistämme, ja ne ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Suomen tulee istua EU:ssa kaikissa niissä pöydissä, joissa päätetään suomalaisia koskevista asioista. EU:n tekemän sääntelyn on oltava suomalaiset erityispiirteet huomioivaa, eikä se saa heikentää Suomen kilpailukykyä.

Metsiä on kunnioitettava ja niiden hyödyntämisessä on sovitettava yhteen puuntuotannolliset sekä luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä lisäävät toimenpiteet. Globaalit ilmastotavoitteet eivät saa vaarantaa metsäsektorin kehittämistä. Metsät toimivat hiilensitojina, -nieluina ja -varastoina osana laadukasta metsänhoitoa. Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä monen kokoisena ja eri-ikäisenä kasvava puusto toimii tasaisena hiilinieluna.

Puuston terveydestä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan parhaiten sekametsiä suosimalla ja ajantasaisesti hoitamalla.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.