Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Moottorikelkkailu

Yk­si­tyis­ten mailla aje­le­vat moot­to­ri­kelk­kai­li­jat riesana Lapissa

26.03.2021 11:02 4
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja törmäsi puuhun Ro­va­nie­mel­lä – vietiin he­li­kop­te­ril­la jat­ko­hoi­toon

13.03.2021 17:37 2
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus valvoi moot­to­ri­kelk­kai­lua Kai­nuus­sa – luvaton kelk­kai­lu urien ul­ko­puo­lel­la um­pi­han­ges­sa yleis­ty­nyt

11.03.2021 15:53 4

Kelk­ka­val­von­taa Ru­kal­la: Hä­tä­kat­kai­si­men käyttö unohtui mo­nil­ta, kuskin pai­kal­ta ta­vat­tiin useita alle 15-vuo­tiai­ta

27.02.2021 22:30 11

Kas­tel­lin lukion kas­vat­ti Venla Jyr­ki­nen päätyi Hel­sin­gin kautta Inarin kun­nan­eläin­lää­kä­rik­si – poh­joi­ses­sa hänestä kasvoi yksi maan par­hais­ta nais­kus­keis­ta

18.02.2021 07:00
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi puuhun Ka­la­joel­la – viedään jat­ko­hoi­toon Ouluun

14.02.2021 16:01 1

Kit­ti­län kelk­ka­tur­man kul­jet­ta­ja oli kokenut kuski – On­net­to­muus ta­pah­tui tiu­kas­sa mut­kas­sa

14.02.2021 11:58 2
Tilaajille

Moot­to­ri­kel­kal­la puuhun tör­män­neel­le vakavat vammat Kit­ti­läs­sä

12.02.2021 13:32

Teiden pen­koil­la räl­lä­tään lu­vat­to­mas­ti kel­koil­la Kuu­sa­mos­sa – tien au­raa­ja: "tii­vis­tää lumen, jää­dyt­tää ja hi­das­taa vallien leik­kaus­ta"

09.02.2021 10:48 21
Tilaajille

Oulun kelk­ka­vä­ki haluaa lii­tyn­tä­reit­te­jä lä­hiöi­hin – kau­pun­gin mukaan toi­vet­ta on vaikea to­teut­taa

24.01.2021 07:00 83
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­ka­rei­teil­lä uudet säännöt voi­maan: Pol­ku­pyö­ril­lä ja koi­ra­val­ja­koil­la ei enää asiaa vi­ral­li­sil­le kelk­ka­rei­teil­le

14.01.2021 08:17 19

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taan johto luuli hetken, että korona hil­jen­tää ky­syn­nän – kävikin päin­vas­toin: "Rä­jäh­ti käsiin"

13.11.2020 19:30 5
Tilaajille