Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Moottorikelkkailu
Kevyen liikenteen väylää ajanut moottorikelkkailija törmäsi poliisiautoon Ivalossa – Epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta

Kevyen lii­ken­teen väylää ajanut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja törmäsi po­lii­si­au­toon Iva­los­sa – Epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

23.01.2024 09:18 4
Tilaajille
Ulkomaalainen nainen kuoli moottorikelkkaonnettomuudessa Rukalla

Ul­ko­maa­lai­nen nainen kuoli moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Rukalla

22.02.2023 22:13
Moottorikelkkailun sääntöjä ei tunneta, selviää Liikenneturvan kyselystä –  epäselvyyttä on ainakin promillerajoista ja maastossa ajamisen luvallisuudesta

Moot­to­ri­kelk­kai­lun sään­tö­jä ei tun­ne­ta, selviää Lii­ken­ne­tur­van ky­se­lys­tä –  epä­sel­vyyt­tä on ainakin pro­mil­le­ra­jois­ta ja maas­tos­sa aja­mi­sen lu­val­li­suu­des­ta

14.02.2023 12:58 18
Tilaajille
Metsähallituksen maastoliikennelupia käytetty kelkoilla rälläämiseen Lapissa – "Moottorikelkkarallit tunturien päälle tai niin sanottu crossaus umpilumessa eivät ole vastuullista toimintaa"

Met­sä­hal­li­tuk­sen maas­to­lii­ken­ne­lu­pia käy­tet­ty kel­koil­la räl­lää­mi­seen Lapissa – "Moot­to­ri­kelk­ka­ral­lit tun­tu­rien päälle tai niin sanottu cros­saus um­pi­lu­mes­sa eivät ole vas­tuul­lis­ta toi­min­taa"

28.12.2022 12:31 7
Tilaajille
Kittilän  Levin kelkkailijoiden valvonnassa huimaa kaahailua, yhtään humalassa ajanutta poliisi ei kohdannut

Kit­ti­län Levin kelk­kai­li­joi­den val­von­nas­sa huimaa kaa­hai­lua, yhtään hu­ma­las­sa aja­nut­ta poliisi ei koh­dan­nut

18.04.2022 12:14
Tilaajille
Moottorikelkka-ammattilaisena Pohjois-Amerikassa useita vuosia ajanut rovaniemeläinen Aki Pihlaja palasi juurilleen – "Sain Amerikassa yliannostuksen Netflixistä"

Moot­to­ri­kelk­ka-am­mat­ti­lai­se­na Poh­jois-Ame­ri­kas­sa useita vuosia ajanut ro­va­nie­me­läi­nen Aki Pihlaja palasi juu­ril­leen – "Sain Ame­ri­kas­sa yli­an­nos­tuk­sen Netf­li­xis­tä"

20.03.2022 08:05
Tilaajille
Ouluun suunnitteilla useita kelkkareittejä, joita harrastajat ovat odottaneet pitkään – "Moottorikelkkailu herättää maanomistajissa monenlaisia mielipiteitä"

Ouluun suun­nit­teil­la useita kelk­ka­reit­te­jä, joita har­ras­ta­jat ovat odot­ta­neet pitkään – "Moot­to­ri­kelk­kai­lu he­rät­tää maan­omis­ta­jis­sa mo­nen­lai­sia mie­li­pi­tei­tä"

06.03.2022 06:10 40
Raksilan stadioncrossin palaset loksahtivat koronahaasteiden jälkeen paikalleen: "Kuljettajakaarti on jäätävän kova"

Rak­si­lan sta­dionc­ros­sin palaset lok­sah­ti­vat ko­ro­na­haas­tei­den jälkeen pai­kal­leen: "Kul­jet­ta­ja­kaar­ti on jää­tä­vän kova"

16.02.2022 19:00 2
Tilaajille
Vapaan kelkkailun alueet ovat nyt auki Kainuussa – talousmetsäalueella saa kelkkailla reittien ulkopuolella, kunhan noudattaa alueen sääntöjä

Vapaan kelk­kai­lun alueet ovat nyt auki Kai­nuus­sa – ta­lous­met­sä­alueel­la saa kelk­kail­la reit­tien ul­ko­puo­lel­la, kunhan nou­dat­taa alueen sään­tö­jä

14.01.2022 10:02 2
Moottorikelkan perässä vedetty ahkio törmäsi seinään – kyydissä ollut lapsi sai aivovamman

Moot­to­ri­kel­kan perässä vedetty ahkio törmäsi seinään – kyy­dis­sä ollut lapsi sai ai­vo­vam­man

13.01.2022 18:37 5
Tilaajille
Lapissa tapahtui maanantaina useita moottorikelkkaonnettomuuksia – yksi johti kuolemaan

Lapissa ta­pah­tui maa­nan­tai­na useita moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sia – yksi johti kuo­le­maan

27.12.2021 20:20
Turisti loukkaantui vakavasti moottorikelkkaturmassa Lapissa – safariyrityksen johtajalle poikkeuksellinen syyte terveysrikoksesta

Turisti louk­kaan­tui va­ka­vas­ti moot­to­ri­kelk­ka­tur­mas­sa Lapissa – sa­fa­ri­yri­tyk­sen joh­ta­jal­le poik­keuk­sel­li­nen syyte ter­veys­ri­kok­ses­ta

10.11.2021 13:16
Tilaajille
Yksityisten mailla ajelevat moottorikelkkailijat riesana Lapissa

Yk­si­tyis­ten mailla aje­le­vat moot­to­ri­kelk­kai­li­jat riesana Lapissa

26.03.2021 11:02 4
Tilaajille
Moottorikelkkailija törmäsi puuhun Rovaniemellä – vietiin helikopterilla jatkohoitoon

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja törmäsi puuhun Ro­va­nie­mel­lä – vietiin he­li­kop­te­ril­la jat­ko­hoi­toon

13.03.2021 17:37 2
Tilaajille
Metsähallitus valvoi moottorikelkkailua Kainuussa – luvaton kelkkailu urien ulkopuolella umpihangessa yleistynyt

Met­sä­hal­li­tus valvoi moot­to­ri­kelk­kai­lua Kai­nuus­sa – luvaton kelk­kai­lu urien ul­ko­puo­lel­la um­pi­han­ges­sa yleis­ty­nyt

11.03.2021 15:53 4
Kelkkavalvontaa Rukalla: Hätäkatkaisimen käyttö unohtui monilta, kuskin paikalta tavattiin useita alle 15-vuotiaita

Kelk­ka­val­von­taa Ru­kal­la: Hä­tä­kat­kai­si­men käyttö unohtui mo­nil­ta, kuskin pai­kal­ta ta­vat­tiin useita alle 15-vuo­tiai­ta

27.02.2021 22:30 11
Kastellin lukion kasvatti Venla Jyrkinen päätyi Helsingin kautta Inarin kunnaneläinlääkäriksi – pohjoisessa hänestä kasvoi yksi maan parhaista naiskuskeista

Kas­tel­lin lukion kas­vat­ti Venla Jyr­ki­nen päätyi Hel­sin­gin kautta Inarin kun­nan­eläin­lää­kä­rik­si – poh­joi­ses­sa hänestä kasvoi yksi maan par­hais­ta nais­kus­keis­ta

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Moottorikelkkailija ajoi puuhun Kalajoella – viedään jatkohoitoon Ouluun

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi puuhun Ka­la­joel­la – viedään jat­ko­hoi­toon Ouluun

14.02.2021 16:01 1

Kit­ti­län kelk­ka­tur­man kul­jet­ta­ja oli kokenut kuski – On­net­to­muus ta­pah­tui tiu­kas­sa mut­kas­sa

14.02.2021 11:58 2
Tilaajille
Moottorikelkalla puuhun törmänneelle vakavat vammat Kittilässä

Moot­to­ri­kel­kal­la puuhun tör­män­neel­le vakavat vammat Kit­ti­läs­sä

12.02.2021 13:32