Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Historia: Oulu onkin sa­vo­lais­ten kau­pun­ki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Maria Ohisalo
Jos politiikka ei muutu, puolueen puheenjohtajan vaihto voi jäädä lumelääkkeeksi
Pääkirjoitus

Jos po­li­tiik­ka ei muutu, puo­lueen pu­heen­joh­ta­jan vaihto voi jäädä lu­me­lääk­keek­si

11.04.2023 20:00 16
Tilaajille
Analyysi: Vihreissä odottaa miesten vuoro – Puheenjohtajapörssissä nousevan Oras Tynkkysen mielestä puolue on jättänyt isot kysymykset muille

Ana­lyy­si: Vih­reis­sä odottaa miesten vuoro – Pu­heen­joh­ta­ja­pörs­sis­sä nou­se­van Oras Tynk­ky­sen mie­les­tä puolue on jät­tä­nyt isot ky­sy­myk­set muille

11.04.2023 17:38 14
Tilaajille
Maria Ohisalo ei jatka vihreiden puheenjohtajana – "Vaalitappiosta kannan puheenjohtajana aivan täyden vastuun"

Maria Ohisalo ei jatka vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na – "­Vaa­li­tap­pios­ta kannan pu­heen­joh­ta­ja­na aivan täyden vas­tuun"

11.04.2023 11:37 73
Kalevan puheenjohtajasarja: Maria Ohisalo haluaa yöjunan Oulusta Tukholmaan – "Koko liikennejärjestelmä pitää ajatella uusiksi"

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Maria Ohisalo haluaa yöjunan Oulusta Tuk­hol­maan – "Koko lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä pitää aja­tel­la uu­sik­si"

05.02.2023 05:00 177
Tilaajille
Hallitus sopi yllättäen isosta suojelupaketista valtion maille, pohjoisesta suojellaan vajaat 30 000 hehtaaria  – Pudasjärveltä muun muassa Kuittariaapa ja alueita Syötteeltä

Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, poh­joi­ses­ta suo­jel­laan vajaat 30 000 heh­taa­ria – ­Pu­das­jär­vel­tä muun muassa Kuit­ta­riaa­pa ja alueita Syöt­teel­tä

02.02.2023 17:31 21
Tilaajille
Vihreät esittää kouluruokailun laajentamista väliaikaisesti iltoihin ja viikonloppuihin – voitaisiin toteuttaa ruokakasseja jakamalla

Vihreät esittää kou­lu­ruo­kai­lun laa­jen­ta­mis­ta vä­li­ai­kai­ses­ti il­toi­hin ja vii­kon­lop­pui­hin – voi­tai­siin to­teut­taa ruo­ka­kas­se­ja ja­ka­mal­la

15.07.2022 13:49 37
Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon lapsi syntyi uudenvuodenaattona

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­jan Maria Ohi­sa­lon lapsi syntyi uu­den­vuo­den­aat­to­na

02.01.2022 18:28 2
1,5 vuotta poikkeustilaa sai haaparantalaisisän Suomen sisäministerin juttusille – raja-alueen arkimurheet, koronapassi, kaivoskysymykset ja poliisiyhteistyö nousivat keskusteluun

1,5 vuotta poik­keus­ti­laa sai haa­pa­ran­ta­lai­si­sän Suomen si­sä­mi­nis­te­rin jut­tu­sil­le – ra­ja-alueen ar­ki­mur­heet, ko­ro­na­pas­si, kai­vos­ky­sy­myk­set ja po­lii­si­yh­teis­työ nou­si­vat kes­kus­te­luun

19.10.2021 19:38 3
Tilaajille
Pääministeri Marin: SDP haluaa, että kulttuurileikkaukset perutaan

Pää­mi­nis­te­ri Marin: SDP haluaa, että kult­tuu­ri­leik­kauk­set pe­ru­taan

14.10.2021 09:41 70
Vihreät päättivät ministerikierrosta: Krista Mikkonen sisäministeriksi, Ohisalo äitiysloman jälkeen ympäristöministeriksi

Vihreät päät­ti­vät mi­nis­te­ri­kier­ros­ta: Krista Mik­ko­nen si­sä­mi­nis­te­rik­si, Ohisalo äi­tiys­lo­man jälkeen ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­rik­si

11.10.2021 23:10 28
Sisäministerin salkku on budjetiltaan pieni mutta vastuultaan suuri – vihreän päättäjän harteilla on jokaisen suomalaisen turvallisuus

Si­sä­mi­nis­te­rin salkku on bud­je­til­taan pieni mutta vas­tuul­taan suuri – vihreän päät­tä­jän har­teil­la on jo­kai­sen suo­ma­lai­sen tur­val­li­suus

11.10.2021 19:10 14
Tilaajille
Iiris Suomela valittiin tuuraamaan Maria Ohisaloa vihreiden puheenjohtajana – Suomela on  profiloitunut feministinä ja yhdenvertaisuuskysymyksissä

Iiris Suomela va­lit­tiin tuu­raa­maan Maria Ohi­sa­loa vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na – Suomela on pro­fi­loi­tu­nut fe­mi­nis­ti­nä ja yh­den­ver­tai­suus­ky­sy­myk­sis­sä

01.10.2021 20:01 37
Vihreiden Maria Ohisalo penää lisätoimia liikenteen ja maatalouden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi –  Myös uudet polttonesteiden veronkorotukset pidettävä sisäministerin mielestä keinovalikoimassa

Vih­rei­den Maria Ohisalo penää li­sä­toi­mia lii­ken­teen ja maa­ta­lou­den hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si – Myös uudet polt­to­nes­tei­den ve­ron­ko­ro­tuk­set pi­det­tä­vä si­sä­mi­nis­te­rin mie­les­tä kei­no­va­li­koi­mas­sa

13.08.2021 18:42 70
Tilaajille
Ministeri Kiuru: Riskipotentiaalimalli tarjoaisi vision yhteiskunnan aukipitämiseen – saataisiin hyväksymisen jälkeen voimaan "mahdollisimman nopeasti"

Mi­nis­te­ri Kiuru: Ris­ki­po­ten­tiaa­li­mal­li tar­joai­si vision yh­teis­kun­nan au­ki­pi­tä­mi­seen – saa­tai­siin hy­väk­sy­mi­sen jälkeen voimaan "mah­dol­li­sim­man no­peas­ti"

12.08.2021 14:48 8
Maria Ohisalo liikuttui kyyneliin kertoessaan perheenlisäyksestä

Maria Ohisalo lii­kut­tui kyy­ne­liin ker­toes­saan per­heen­li­säyk­ses­tä

07.07.2021 16:26

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Maria Ohisalo odottaa lasta – syksyn aikana pää­te­tään, kuka tuuraa Ohi­sa­loa ensi kevään ajan

07.07.2021 14:10 19
Vaalitulos vei vihreät peilin eteen, ja monissa ilmeissä näkyy nyt kireyttä
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­los vei vihreät peilin eteen, ja monissa il­meis­sä näkyy nyt ki­reyt­tä

04.07.2021 20:00 23
Tilaajille
Keskustan Annika Saarikon ja vihreiden Maria Ohisalon välinen "ilmaa puhdistava" tapaaminen lykkääntymässä

Kes­kus­tan Annika Saa­ri­kon ja vih­rei­den Maria Ohi­sa­lon välinen "ilmaa puh­dis­ta­va" ta­paa­mi­nen lyk­kään­ty­mäs­sä

04.01.2021 16:17 18
KRP tutkii äärioikeistoon liittyvää vakavaa rikosepäilyä – kohteena mahdollisesti valtakunnansyyttäjä ja sisäministeri.

KRP tutkii ää­ri­oi­keis­toon liit­ty­vää vakavaa ri­kos­epäi­lyä – koh­tee­na mah­dol­li­ses­ti val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä ja si­sä­mi­nis­te­ri.

11.12.2020 20:04 7
Käräjäoikeus tuomitsi sisäministeri Maria Ohisaloa netissä uhanneen miehen ehdolliseen vankeuteen

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si si­sä­mi­nis­te­ri Maria Ohi­sa­loa netissä uhan­neen miehen eh­dol­li­seen van­keu­teen

01.12.2020 15:00 3