Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Liian suuri työ­mää­rä ku­rit­taa tuo­ma­rei­den työo­lo­ja:  y­li­työt, stres­si­oi­reet ja työ­uu­pu­mus ovat yleistä – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa työtä teettää en­nen­nä­ke­mä­tön jut­tu­su­ma

Oulun käräjäoikeuden laamannin Kari Turtiaisen mukaan tuomareiden pöydälle tulevat oikeusjutut ovat yhä useammin vaativia, monimutkaisia ja laajoja. Arkistokuva.
Oulun käräjäoikeuden laamannin Kari Turtiaisen mukaan tuomareiden pöydälle tulevat oikeusjutut ovat yhä useammin vaativia, monimutkaisia ja laajoja. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen tuomariliiton tuore kysely kertoo karua kieltä tuomareiden työkuormasta ja työssä jaksamisesta.

Kaksi kolmasosaa vastaajista pitää työmäärää liian suurena. Yli puolet vastaajista tekee töitä kipeänä ja suurin osa tekee toistuvasti ylitöitä.

Tuomariliitto teki viime vuoden lopulla kyselytutkimuksen hallinto-oikeuksien, hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden tuomareille, esittelijöille, valmistelijoille ja käräjänotaareille sekä korkeimpien oikeuksien esittelijöille.

Kysely lähetettiin reilulle 1500:lle henkilölle. Vastauksia tuli hieman yli 600. Vastausprosentti oli 40.

Ylitöitä jatkuvasti

Lähes puolet vastaajista kokee stressioireita tai työuupumusta aina tai usein.

85 prosenttia vastaajista työskentelee yli säännöllisen viikkotyöajan. Neljännes vastaajista ei pysty tasoittamaan tuntejaan lainkaan. Yli puolet vastaajista tasoitti tunnit vain harvoin tai silloin tällöin.

Vastaajista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että asioiden valmisteluun ja tuomioiden kirjoittamiseen ei ole tarpeeksi aikaa.

Kyselyn tulokset eivät yllätä Oulun käräjäoikeuden laamannia Kari Turtiaista. Valtakunnalliset ongelmakohdat tunnistetaan myös Oulussa. Turtiainen kertoo oikeusjuttujen olevan nykyään vaativia, monimutkaisia ja usein varsin laajoja.

– Tuomarit ovat erittäin sitoutuneita työhönsä. Työn laadusta ei hevin tingitä, mikä helposti johtaa siihen, että normaali työaika ei riitä ja päivät venyvät. On arkipäiväinen tunne, että juttuun ei pysty panostamaan niin hyvin kuin haluaa, hän sanoo.

Rikosasioita ennennäkemättömän paljon

Korona-aika heijastuu yhä Oulun käräjäoikeuden toimintaan. 2020 vuonna koronasulut estivät juttujen käsittelyä, mutta korona on myös tuottanut erittäin paljon uusia oikeusjuttuja: lapsiasioita, riita-asioita ja maksukyvyttömyyteen liittyviä asioita, kuten yrityssaneerauksia ja konkursseja

– Myös syyttäjät ovat purkaneet omaa ruuhkaansa erittäin voimakkaasti ja sen vuoksi rikosasioita on nyt tullut vireille ennennäkemättömän paljon, Turtiainen kertoo.

Oulun käräjäoikeus on saanut ruuhkan purkamiseen viisi määräaikaista tuomarin ja sihteerin työparia.

– Tämän hetkisessä työtilanteessa sekään ei ole riittävä. On tärkeää, että tuntuva lisäresurssi saadaan myös tulevina vuosina, Turtiainen sanoo.

Noin puolet tuomariliiton kyselyyn vastanneista kertoi, etteivät he ehtineet osallistua koulutukseen tai koulutukseen käytetty aika kompensoitiin sillä, että töitä tehtiin vapaa-ajalla.

– Ei ole hyvä asia, että tuomarit joutuvat punnitsemaan painaako juttuja eteenpäin vai ehtiikö kouluttautua. Oman ammattitaidon ylläpitäminen olisi erittäin tärkeää nykyaikana, kun maailma ja lainsäädäntö kehittyy, Turtiainen sanoo.

Alanvaihtoa harkitaan

Lähes 30 prosenttia kyselyyn vastanneista oli harkinnut alanvaihtoa tai siirtymistä toiselle alalle viimeisen vuoden aikana. Yleisimmät syyt olivat liiallinen työmäärä ja palkkauksen jälkeenjääneisyys työn vaativuuteen nähden.

Tuomareiden alanvaihto on ollut perinteisesti harvinaista. Viime vuosina tilanne on muuttunut, ja erityisesti hallinto-oikeuksista on lähtenyt työntekijöitä muualle töihin. Yleisissä tuomioistuimissa on puolestaan ollut vaikeuksia saada rekrytoitua tuomareita ja esittelijöitä.

Tuomareihin ja esittelijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös ja vaikuttaminen ovat lisääntyneet jonkin verran.  Lähes 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että maalittaminen pitäisi kriminalisoida uudella säännöksellä.

Työkuormaa lisää myös uudet tietojärjestelmät. Vastaajien mukaan ne eivät ole tehostaneet työn tekemistä vaan päinvastoin hidastaneet asioiden käsittelyä, hallintaa ja johtamista.

Ministeri Henriksson: "Tulokset pysäyttäviä"

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kuvaa kyselyn tuloksia pysäyttäviksi.

– Tuomioistuinlaitos on oikeusvaltiomme perusta. Siellä työskentelevillä ihmisillä tulee olla puitteet, jotka mahdollistavat työhyvinvoinnin ja huolellisen työn, hän sanoo tiedotteessa.

Henrikssonin mukaan tuomioistuinlaitoksen resurssitilanne ja työkuorma ovat mukana koko oikeuslaitosta koskevassa selonteossa, joka viedään eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä.

– Sen pohjalta toivon, että on mahdollista tehdä tarvittavat resurssilisäykset, hän sanoo.


Lisätty Kari Turtiaisen ja Anna-Maja Henrikssonin kommentit kello 16.29.