Ravit
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemen Evartti tykitti ravikuninkaaksi, Virin Camillasta kuningatar

Ro­va­nie­men Evartti tykitti ra­vi­ku­nin­kaak­si, Virin Ca­mil­las­ta ku­nin­ga­tar

17:47 0
Tilaajille
Viikko
Vuodesta 1924 järjestetyt Kuninkuusravit juostaan jo kahdeksatta kertaa Seinäjoella – suurtapahtumaksi kasvaneet kisat ovat jääneet väliin ainoastaan 1930-luvulla ja sotavuosina

Vuo­des­ta 1924 jär­jes­te­tyt Ku­nin­kuus­ra­vit juos­taan jo kah­dek­sat­ta kertaa Sei­nä­joel­la – suur­ta­pah­tu­mak­si kas­va­neet kisat ovat jääneet väliin ai­noas­taan 1930-lu­vul­la ja so­ta­vuo­si­na

31.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Oululaiset raviharrastajat Amanda Leinonen ja Aino Sallanko tähtäävät hevosammattilaisen uralle tuoreet ravikortit taskussa – "Tätä pitää oikeasti tykätä tehdä, tämä on elämäntapa"

Ou­lu­lai­set ra­vi­har­ras­ta­jat Amanda Lei­no­nen ja Aino Sal­lan­ko täh­tää­vät he­vos­am­mat­ti­lai­sen uralle tuoreet ra­vi­kor­tit tas­kus­sa – "Tätä pitää oi­keas­ti tykätä tehdä, tämä on elä­män­ta­pa"

30.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Äimäraution raveissa todellinen jymypaukku – alle 0,2 prosentin pelikannatuksen kerännyt ruuna oli radan historian suurimpia yllättäjiä

Äi­mä­rau­tion ra­veis­sa to­del­li­nen jy­my­pauk­ku – alle 0,2 pro­sen­tin pe­li­kan­na­tuk­sen ke­rän­nyt ruuna oli radan his­to­rian suu­rim­pia yl­lät­tä­jiä

27.07.2020 22:45 0
Tilaajille
Kuukausi
Ryti-Tyttö Pohjois-Pohjanmaan toivona kuningatarkisaan – "Edellytyksiä on menestyä, tamma on elämänsä kunnossa"

Ry­ti-Tyt­tö Poh­jois-Poh­jan­maan toivona ku­nin­ga­tar­ki­saan – "E­del­ly­tyk­siä on me­nes­tyä, tamma on elä­män­sä kun­nos­sa"

24.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Haavainen ja mustelmainen suu on hevosilla enemmän sääntö kuin poikkeus, paljastivat tutkimukset – nyt hevosala yrittää parantaa tilannetta valistamalla, sääntömuutoksiakin on tehty

Haa­vai­nen ja mus­tel­mai­nen suu on he­vo­sil­la enemmän sääntö kuin poik­keus, pal­jas­ti­vat tut­ki­muk­set – nyt he­vos­ala yrittää pa­ran­taa ti­lan­net­ta va­lis­ta­mal­la, sään­tö­muu­tok­sia­kin on tehty

20.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Valmentaja Katja Melkko tunteikkaana suurvoiton jälkeen: "Elian Webiin on oppinut luottamaan, se ei ole koskaan pettänyt ilman syytä"

Val­men­ta­ja Katja Melkko tun­teik­kaa­na suur­voi­ton jäl­keen: "Elian Webiin on oppinut luot­ta­maan, se ei ole koskaan pet­tä­nyt ilman syytä"

05.07.2020 19:37 0
Tilaajille
120 000 euron täysosuma! Elian Web ylivoimaisella esityksellä raviklassikko Suur-Hollola-ajon voittoon – ohjastajalegenda Jorma Kontio: "Isoimpia voittoja, mitä olen saavuttanut"

120 000 euron täy­so­su­ma! Elian Web yli­voi­mai­sel­la esi­tyk­sel­lä ra­vi­klas­sik­ko Suur-Hol­lo­la-ajon voit­toon – oh­jas­ta­ja­le­gen­da Jorma Kontio: "I­soim­pia voit­to­ja, mitä olen saa­vut­ta­nut"

05.07.2020 16:48 1
Elian Web vakuutti Suur-Hollola-ajon välierässä – sunnuntain finaalissa ruunan rattailla on ohjastajalegenda Jorma Kontio: "Voittavaa valjakkoa ei saisi muuttaa, mutta otetaan se riski"

Elian Web va­kuut­ti Suur-Hol­lo­la-ajon vä­li­eräs­sä – sun­nun­tain fi­naa­lis­sa ruunan rat­tail­la on oh­jas­ta­ja­le­gen­da Jorma Kontio: "Voit­ta­vaa val­jak­koa ei saisi muut­taa, mutta otetaan se riski"

04.07.2020 17:14 0
Vanhemmat
Kuninkuusravit Oulussa vuonna 2025 – raviurheilun suurtapahtuma tuo kaupunkiin noin 50 000 henkeä

Ku­nin­kuus­ra­vit Oulussa vuonna 2025 – ra­vi­ur­hei­lun suur­ta­pah­tu­ma tuo kau­pun­kiin noin 50 000 henkeä

24.06.2020 21:01 0
Ravitauko päättyi myös Äimärautiolla

Ra­vi­tau­ko päättyi myös Äi­mä­rau­tiol­la

02.06.2020 21:33 0
Tarina kuninkaallisesta kylmävesihoidosta – Elian Web on ilmaissut kiitollisuutensa taustajoukoilleen juoksemalla kovaa, yhdeksi Suomen ravihistorian suurhevosista
Kolumni Kimmo Siira

Tarina ku­nin­kaal­li­ses­ta kyl­mä­ve­si­hoi­dos­ta – Elian Web on il­mais­sut kii­tol­li­suu­ten­sa taus­ta­jou­koil­leen juok­se­mal­la kovaa, yhdeksi Suomen ra­vi­his­to­rian suur­he­vo­sis­ta

31.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Lumijoen tähtiravurin Elian Webin vauhti ei riittänyt Elitloppetin finaaliin

Lu­mi­joen täh­ti­ra­vu­rin Elian Webin vauhti ei riit­tä­nyt Elit­lop­pe­tin fi­naa­liin

31.05.2020 19:35 0
Vixus ennätysvauhdissa Elitkampenissa – Odd Herakles murskaava

Vixus en­nä­tys­vauh­dis­sa Elit­kam­pe­nis­sa – Odd He­rak­les murs­kaa­va

31.05.2020 18:15 0
Kuninkuusravit ajetaan sittenkin Seinäjoella tänä kesänä – suurtapahtuma tyrkyllä Ouluun vuonna 2025

Ku­nin­kuus­ra­vit ajetaan sit­ten­kin Sei­nä­joel­la tänä kesänä – suur­ta­pah­tu­ma tyr­kyl­lä Ouluun vuonna 2025

27.05.2020 20:40 0
Kuninkuusravien ympärillä kuplii – Äimärautio on valmis järjestämään kertaalleen jo perutun klassikkotapahtuman elokuussa ilman yleisöä

Ku­nin­kuus­ra­vien ym­pä­ril­lä kuplii – Äi­mä­rau­tio on valmis jär­jes­tä­mään ker­taal­leen jo perutun klas­sik­ko­ta­pah­tu­man elo­kuus­sa ilman yleisöä

26.05.2020 20:45 0
Tilaajille
Nobodysta tuli somebody – Kempeleen lakeuksilla nähtiin 1970-luvun lopulla poikkeuksellinen lahjakkuus

No­bo­dys­ta tuli so­me­bo­dy – Kem­pe­leen la­keuk­sil­la nähtiin 1970-lu­vun lopulla poik­keuk­sel­li­nen lah­jak­kuus

16.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Elitloppet-palapeli alkaa hahmottua – Oulun alueen ravilähettiläs Elian Web vastaanotti ensimmäisten joukossa pinkkiä postia

Elit­lop­pet-pa­la­pe­li alkaa hah­mot­tua – Oulun alueen ra­vi­lä­het­ti­läs Elian Web vas­taan­ot­ti en­sim­mäis­ten jou­kos­sa pinkkiä postia

15.05.2020 20:25 0

Äi­mä­rau­tion ra­vi­kau­si jatkuu jo 2. ke­sä­kuu­ta: "Y­lei­söä ei pai­kal­le voida pääs­tää, mutta onneksi raveja voi seurata vas­taan­ot­ti­mien kautta"

15.05.2020 18:28 0