Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Linnanmaa
”Oulun ihmeen” syntysijoilla on tarjolla muunneltavaa toimitilaa – Katso, miten Weladolle räätälöitiin yrityksen näköiset toimitilat
Mainos Trevian Asset Management

”Oulun ihmeen” syn­ty­si­joil­la on tar­jol­la muun­nel­ta­vaa toi­mi­ti­laa – Katso, miten We­la­dol­le rää­tä­löi­tiin yri­tyk­sen nä­köi­set toi­mi­ti­lat

16.03.2023 06:00
Linnanmaalle suunnitteilla isoja toimitiloja elektroniikkateollisuudelle

Lin­nan­maal­le suun­nit­teil­la isoja toi­mi­ti­lo­ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­del­le

14.03.2023 20:00 50
Tilaajille
Oulun Kärppien jäähallin valtionapu on raukeamassa – "Pätevän suunnitelman aikaansaaminen ei sillä aikataululla onnistunut"

Oulun Kärp­pien jää­hal­lin val­tion­apu on rau­kea­mas­sa – "Pä­te­vän suun­ni­tel­man ai­kaan­saa­mi­nen ei sillä ai­ka­tau­lul­la on­nis­tu­nut"

01.03.2023 13:37 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan yli­op­pi­las­ta­lo – so­siaa­lis­ten kon­tak­tien tärkeys ko­ros­tuu yksin asu­mi­sen ja etä­opis­ke­lun aikana

05.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Mitä Oulun yliopistolla tapahtuu, kun hektinen arki hiljenee viikonlopun viettoon? Katso Kalevan kuvareportaasi Linnanmaan kampuksen perjantai-illasta

Mitä Oulun yli­opis­tol­la ta­pah­tuu, kun hek­ti­nen arki hil­je­nee vii­kon­lo­pun viet­toon? Katso Kalevan ku­va­re­por­taa­si Lin­nan­maan kam­puk­sen per­jan­tai-il­las­ta

27.01.2023 12:00 14
Tilaajille
Oulun normaalikoulun sisäilmaongelmat jälleen tapetilla – viimeisimmät korjaustoimenpiteet tehtiin vuodenvaihteessa: "Olemme jatkoajalla"

Oulun nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat jälleen ta­pe­til­la – vii­mei­sim­mät kor­jaus­toi­men­pi­teet tehtiin vuo­den­vaih­tees­sa: "Olemme jat­koa­jal­la"

26.01.2023 18:15 87
Tilaajille
Sota Ukrainassa nosti Linnanmaan uimahallin kustannuksia – lisämäärärahaa tarvitaan peräti kolme miljoonaa

Sota Uk­rai­nas­sa nosti Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin kus­tan­nuk­sia – li­sä­mää­rä­ra­haa tar­vi­taan peräti kolme mil­joo­naa

23.01.2023 19:31 70
Tilaajille
Linnanmaa kehittyy yliopistokampuksen avulla siitä huolimatta, että yliopistolla on pyrkimyksiä perustaa uusi kampus lähemmäs keskustaa

Lin­nan­maa ke­hit­tyy yli­opis­to­kam­puk­sen avulla siitä huo­li­mat­ta, että yli­opis­tol­la on pyr­ki­myk­siä pe­rus­taa uusi kampus lä­hem­mäs kes­kus­taa

22.01.2023 18:00 92
Tilaajille
Nokian Linnanmaan kampuksen rakennesuunnittelijaksi valittiin Sweco

Nokian Lin­nan­maan kam­puk­sen ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin Sweco

12.12.2022 15:15 3
Tilaajille
Oulun Kärppien jäähallin rakentaminen törmäsi vaikeuksiin ja lähiaikoina pitäisi selvitä, miten koko hankkeelle käy

Oulun Kärp­pien jää­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen törmäsi vai­keuk­siin ja lä­hi­ai­koi­na pitäisi sel­vi­tä, miten koko hank­keel­le käy

28.11.2022 16:03 121
Tilaajille
Nokian uuden Linnanmaan kampuksen peruskivi muurattiin – tältä siellä tulee näyttämään

Nokian uuden Lin­nan­maan kam­puk­sen pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin – tältä siellä tulee näyt­tä­mään

18.11.2022 12:00 37
Tilaajille
Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisessä Hurmos-tapahtumassa tutustuttiin porukoihin pitkästä aikaa koronan jälkeen

Oulun yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­den yh­tei­ses­sä Hur­mos-ta­pah­tu­mas­sa tu­tus­tut­tiin po­ru­koi­hin pit­käs­tä aikaa koronan jälkeen

09.09.2022 08:18
Tilaajille
Linnanmaan uimahallia aletaan rakentaa pian – käytännössä työt ovat jo alkaneet liittymäratkaisujen rakentamisella

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lia aletaan ra­ken­taa pian – käy­tän­nös­sä työt ovat jo al­ka­neet liit­ty­mä­rat­kai­su­jen ra­ken­ta­mi­sel­la

04.09.2022 06:00 21
Tilaajille
Oulun yliopiston eläintarha katoaa lopullisesti – vuosikymmenen tyhjillään seisseiden rakennusten purkutyöt käynnissä Linnanmaalla

Oulun yli­opis­ton eläin­tar­ha katoaa lo­pul­li­ses­ti – vuo­si­kym­me­nen tyh­jil­lään seis­sei­den ra­ken­nus­ten pur­ku­työt käyn­nis­sä Lin­nan­maal­la

17.06.2022 17:00 6
Tilaajille
Kaijonharjun vanha ostari uusiutuu – keskus menee täysin uusiksi kun paikalle nousee kerrostaloja ja liiketilaa

Kai­jon­har­jun vanha ostari uu­siu­tuu – keskus menee täysin uusiksi kun pai­kal­le nousee ker­ros­ta­lo­ja ja lii­ke­ti­laa

07.06.2022 20:53 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to Lin­nan­maal­la on Oululle suuri mah­dol­li­suus – jos yli­opis­to muut­taa, se tar­koit­taa lo­pul­lis­ta iskua ratikan tulolle

28.05.2022 05:45 7
Tilaajille
"Nousi huoli", sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ensireaktiostaan päätökseen Raksilan kampushankkeen torppaamisesta

"Nousi huoli", sanoo Oulun yli­opis­ton rehtori Jouko Nii­ni­mä­ki en­si­reak­tios­taan pää­tök­seen Rak­si­lan kam­pus­hank­keen torp­paa­mi­ses­ta

23.04.2022 17:00 156
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala näkee Oulun yliopiston suunnitelman yhtenäisestä kampuksesta olevan viesti vahvasta tahtotilasta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala näkee Oulun yli­opis­ton suun­ni­tel­man yh­te­näi­ses­tä kam­puk­ses­ta olevan viesti vah­vas­ta tah­to­ti­las­ta

25.02.2022 14:05 21
Tilaajille
Keskustakampus on nähtävä tulevaisuudesta käsin – tulevat investoinnit rakentavat Oulusta enemmän kaupunkia
Kolumni

Kes­kus­ta­kam­pus on nähtävä tu­le­vai­suu­des­ta käsin – tulevat in­ves­toin­nit ra­ken­ta­vat Oulusta enemmän kau­pun­kia

11.02.2022 06:00 195
Tilaajille
Oulun Kärpät 46 ry kertoi jäähallihankkeensa rahoittajista – taustalla useita entisiä kärppäpelaajia

Oulun Kärpät 46 ry kertoi jää­hal­li­hank­keen­sa ra­hoit­ta­jis­ta – taus­tal­la useita entisiä kärp­pä­pe­laa­jia

08.02.2022 20:36 48
Tilaajille