MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Nokia
Nokia lähtee Venäjältä Ukrainan sodan takia

Nokia lähtee Ve­nä­jäl­tä Uk­rai­nan sodan takia

12.04.2022 09:37 20
YIT valittu Nokian uusien toimitilojen toteuttajaksi Linnanmaalle

YIT valittu Nokian uusien toi­mi­ti­lo­jen to­teut­ta­jak­si Lin­nan­maal­le

07.04.2022 09:30 20
NYT: Nokia edesauttanut kansalaisten seurantaa Venäjällä

NYT: Nokia edes­aut­ta­nut kan­sa­lais­ten seu­ran­taa Ve­nä­jäl­lä

28.03.2022 15:28 7
HS: Nokia keskeyttää toimitukset Venäjälle – suuret venäläisoperaattorit asiakkaina

HS: Nokia kes­keyt­tää toi­mi­tuk­set Ve­nä­jäl­le – suuret ve­nä­läis­ope­raat­to­rit asiak­kai­na

01.03.2022 14:02 10
Nokian jäljiltä jää Ruskoon paljon tyhjää tilaa – tilat omistava kiinteistösijoitusyhtiö ei vielä puhu suunnitelmistaan

Nokian jäl­jil­tä jää Ruskoon paljon tyhjää tilaa – tilat omis­ta­va kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiö ei vielä puhu suun­ni­tel­mis­taan

24.02.2022 13:45 21
Tilaajille
Yliopiston keskustakampus laskisi tilavuokria Linnanmaan alueella – vaikutus muualle Ouluun pieni

Yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus laskisi ti­la­vuok­ria Lin­nan­maan alueel­la – vai­ku­tus muualle Ouluun pieni

15.02.2022 20:17 114
Tilaajille
Nokian koko vuoden tulos parani selvästi – osinkoja on taas tauon jälkeen tulossa jakoon

Nokian koko vuoden tulos parani sel­väs­ti – osin­ko­ja on taas tauon jälkeen tulossa jakoon

03.02.2022 11:55 4
Tilaajille
Kun Marcos Katz aloitti Nokialla, kolikkopuhelimeen tungettiin markkoja, nyt Oulun yliopiston professori tutkii tiedonsiirtoa valolla: "Olin ensimmäinen, jolle Nokia osti työsuhdepyöräksi käytetyn Tunturin"

Kun Marcos Katz aloitti No­kial­la, ko­lik­ko­pu­he­li­meen tun­get­tiin mark­ko­ja, nyt Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri tutkii tie­don­siir­toa va­lol­la: "Olin en­sim­mäi­nen, jolle Nokia osti työ­suh­de­pyö­räk­si käy­te­tyn Tun­tu­rin"

29.01.2022 09:40 10
Tilaajille
Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kasvuyritys iLOQin johtajaksi – "Yrityksen pitää olla avoin muutokselle"

Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kas­vu­yri­tys iLOQin joh­ta­jak­si – "Y­ri­tyk­sen pitää olla avoin muu­tok­sel­le"

18.01.2022 19:05 7
Tilaajille
"Hurja tilanne tämä yleisellä tasolla näyttää olevan", sanoo Oulun kaupungin henkilöstöpäällikkö Ville Urponen – Suuret työnantajat varautuvat omikronmuunnoksen räjähdysmäiseen kasvuun

"Hurja tilanne tämä ylei­sel­lä tasolla näyttää ole­van", sanoo Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Ville Urponen – Suuret työn­an­ta­jat va­rau­tu­vat omik­ron­muun­nok­sen rä­jäh­dys­mäi­seen kasvuun

08.01.2022 17:00
Tilaajille
Oulun Ritaharjuntiellä poistetaan puustoa Nokian uuden toimitilan tieltä

Oulun Ri­ta­har­jun­tiel­lä pois­te­taan puustoa Nokian uuden toi­mi­ti­lan tieltä

03.01.2022 15:59 33
Pron lakkovaroituksen piirissä isojen pohjoissuomalaisten tehtaiden ja yritysten työntekijöitä, muun muassa Raahen terästehdas ja Nokian Oulun toimipisteet

Pron lak­ko­va­roi­tuk­sen pii­ris­sä isojen poh­jois­suo­ma­lais­ten teh­tai­den ja yri­tys­ten työn­te­ki­jöi­tä, muun muassa Raahen te­räs­teh­das ja Nokian Oulun toi­mi­pis­teet

30.12.2021 20:05 54
Tilaajille
Nokian markkina-arvo jo lähes Ericssonin tasolla – ensi vuonna ehkä osinkojakin jaossa

Nokian mark­ki­na-ar­vo jo lähes Erics­so­nin tasolla – ensi vuonna ehkä osin­ko­ja­kin jaossa

13.12.2021 15:00 7
Tilaajille
Pohjolan Kaapelista matkapuhelinten maailmanvalloitukseen ja 5000 henkilön työllistäjäksi – tällainen on Nokian yli 60-vuotinen historia Oulussa

Poh­jo­lan Kaa­pe­lis­ta mat­ka­pu­he­lin­ten maail­man­val­loi­tuk­seen ja 5000 hen­ki­lön työl­lis­tä­jäk­si – täl­lai­nen on Nokian yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

03.12.2021 21:52 8
Tilaajille
Nokian johto Oulussa ja työntekijät innostuneita uusista tiloista – oululaispäättäjät uskovat investoinnin vahvistavan teknologiakaupungin asemaa

Nokian johto Oulussa ja työn­te­ki­jät in­nos­tu­nei­ta uusista ti­lois­ta – ou­lu­lais­päät­tä­jät uskovat in­ves­toin­nin vah­vis­ta­van tek­no­lo­gia­kau­pun­gin asemaa

03.12.2021 20:57 18
Tilaajille
Nokia päätti rakentaa uudet toimitilat Ouluun – uudet tilat valmistuvat vuonna 2025

Nokia päätti ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Ouluun – uudet tilat val­mis­tu­vat vuonna 2025

03.12.2021 10:15 62
Tilaajille
Nokialle virtaa tekijöitä ulkomailta – Suomessa ei ole tarjolla ict-alan osaajia  riittävästi Nokian tarpeisiin

No­kial­le virtaa te­ki­jöi­tä ul­ko­mail­ta – Suo­mes­sa ei ole tar­jol­la ict-alan osaajia riit­tä­väs­ti Nokian tar­pei­siin

02.12.2021 18:00 4
Tilaajille
Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tampereen Kannen areena on jatkossa Nokia Arena

Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tam­pe­reen Kannen areena on jat­kos­sa Nokia Arena

19.11.2021 10:42 54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nokia, Uros ja Hal­li­kai­nen

17.11.2021 05:30 1
Tilaajille
Jos sairaanhoitaja alennetaan lähihoitajaksi ja työyhteisö vieroksuu, houkuttaako Suomi vain hyvällä sosiaaliturvallaan? – Ilman asennemuutosta ulkomaalaisista ei saada helpotusta työvoimapulaan

Jos sai­raan­hoi­ta­ja alen­ne­taan lä­hi­hoi­ta­jak­si ja työ­yh­tei­sö vie­rok­suu, hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

18.09.2021 06:00 29
Tilaajille