Nokia
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Arto Maaninen

Yri­tys­yh­teis­työ on Oulun yli­opis­ton vahvuus – tar­vit­sem­me kes­kus­ta­kam­puk­sen tuomia ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä ja mo­ni­muo­to­ti­lo­ja pys­tyäk­sem­me pal­ve­le­maan elin­kei­no­elä­mää

05.09.2020 07:00 14
Tilaajille
Valtion sijoitusyhtiö Solidium kasvatti omistusosuutensa Nokiassa yli viiteen prosenttiin, omistusten arvo nyt noin 1,1, miljardia euroa

Valtion si­joi­tus­yh­tiö So­li­dium kas­vat­ti omis­tus­osuu­ten­sa No­kias­sa yli viiteen pro­sent­tiin, omis­tus­ten arvo nyt noin 1,1, mil­jar­dia euroa

04.09.2020 08:52 4
Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toimitilan rakentaminen Ruskoon tai Linnanmaalle on yksi vaihtoehto

Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toi­mi­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen Ruskoon tai Lin­nan­maal­le on yksi vaih­to­eh­to

03.09.2020 14:37 69
Tilaajille
Verohallinnon työntekijöistä keskimäärin 20 prosenttia on läsnä työpaikalla – Oulun toimipisteessä työntekijä ilmoittaa varausjärjestelmässä, milloin aikoo tulla töihin

Ve­ro­hal­lin­non työn­te­ki­jöis­tä kes­ki­mää­rin 20 pro­sent­tia on läsnä työ­pai­kal­la – Oulun toi­mi­pis­tees­sä työn­te­ki­jä il­moit­taa va­raus­jär­jes­tel­mäs­sä, milloin aikoo tulla töihin

31.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Nokian tuore toimitusjohtaja Pekka Lundmark aloitti perehtymismatkansa Oulusta: "Tässä Oulun porukassa on kyllä ihan sama draivi ja ote, josta olen aina pitänyt"

Nokian tuore toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mark aloitti pe­reh­ty­mis­mat­kan­sa Ou­lus­ta: "Tässä Oulun po­ru­kas­sa on kyllä ihan sama draivi ja ote, josta olen aina pi­tä­nyt"

14.08.2020 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juha-Erkki Mäntyniemi, Petri Vuorio

Af­rik­ka-stra­te­giat tulevat tar­pee­seen – ke­hi­tys­yh­teis­työl­lä ra­ken­ne­taan vakaita ja krii­se­jä kes­tä­viä yh­teis­kun­tia, mikä on edel­ly­tys hy­vin­voin­nil­le ja ta­louk­sien kas­vul­le

22.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Asiantuntija Nokian jätti-irtisanomisista Ranskassa: "Erikoinen tilanne olisi, jos ei voisi henkilöstömäärää vähentää, vaan sen tulisi aina olla sama"

Asian­tun­ti­ja Nokian jät­ti-ir­ti­sa­no­mi­sis­ta Rans­kas­sa: "E­ri­koi­nen tilanne olisi, jos ei voisi hen­ki­lös­tö­mää­rää vä­hen­tää, vaan sen tulisi aina olla sama"

23.06.2020 13:45 2
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia? – "Olemme kasvupolun alussa"

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia? – "Olemme kas­vu­po­lun alussa"

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Helpotusta energiarohmuiluun? Nokian Oulun tehtaalla kehitettiin nestejäähdytteinen 5G-tukiasema – Elisan mukaan maailmassa ei ole ennestään käytössä vastaavaa

Hel­po­tus­ta ener­gia­roh­mui­luun? Nokian Oulun teh­taal­la ke­hi­tet­tiin nes­te­jääh­dyt­tei­nen 5G-tu­kia­se­ma – Elisan mukaan maail­mas­sa ei ole en­nes­tään käy­tös­sä vas­taa­vaa

03.06.2020 10:52 9
Yritysjätti Nokian tarina näyttämölle Turun kaupunginteatterissa – Jorma Ollilan tärkätyn business-puvun vetää ylleen näyttelijä Taneli Mäkelä

Yri­tys­jät­ti Nokian tarina näyt­tä­möl­le Turun kau­pun­gin­teat­te­ris­sa – Jorma Ollilan tär­kä­tyn bu­si­ness-pu­vun vetää ylleen näyt­te­li­jä Taneli Mäkelä

20.05.2020 13:46 2

Vih­riä­län ra­por­tis­sa telakat ovat teol­li­suu­den uhan­alai­sin toi­mia­la, Nokia hyötyy krii­sis­tä

08.05.2020 13:38 5
"Tämähän on tuttua Nokiassa, että johtoa vaihdetaan" – Toimitusjohtajan vaihdos herättää huolta ja ymmärrystä Nokian Oulun toimipaikassa

"Tä­mä­hän on tuttua No­kias­sa, että johtoa vaih­de­taan" – Toi­mi­tus­joh­ta­jan vaihdos he­rät­tää huolta ja ym­mär­rys­tä Nokian Oulun toi­mi­pai­kas­sa

02.03.2020 13:55 38
Analyytikko: Nokian Rajeev Surilta lähti matto alta viime syksyn tulosvaroituksen myötä, Lundmarkilla edessään valtavat haasteet

Ana­lyy­tik­ko: Nokian Rajeev Surilta lähti matto alta viime syksyn tu­los­va­roi­tuk­sen myötä, Lund­mar­kil­la edes­sään val­ta­vat haas­teet

02.03.2020 08:27 24
Uutistoimisto Bloombergin lähde: Nokia harkitsee yritysjärjestelyjä, yhtiön osien myyminen mahdollista – Nokia ei kommentoi

Uu­tis­toi­mis­to Bloom­ber­gin lähde: Nokia har­kit­see yri­tys­jär­jes­te­ly­jä, yhtiön osien myy­mi­nen mah­dol­lis­ta – Nokia ei kom­men­toi

27.02.2020 10:46 22
Nokia aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve 180 työpaikkaa – Oulun tehdas  rajattu pois suunnitelmista

Nokia aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, vä­hen­nys­tar­ve 180 työ­paik­kaa – Oulun tehdas rajattu pois suun­ni­tel­mis­ta

14.01.2020 13:02 60
Insinööriliitto: Nokia purki luottamusmiehen työsopimuksen lakon jälkeen – ammattiliiton mukaan kyseessä oli kosto

In­si­nöö­ri­liit­to: Nokia purki luot­ta­mus­mie­hen työ­so­pi­muk­sen lakon jälkeen – am­mat­ti­lii­ton mukaan ky­sees­sä oli kosto

13.12.2019 20:39 40
Oulun rooli Nokian 5G-tuotekehityksessä on vahva: "Väkeä on palkattu joka paikkaan, mutta näistä Ouluun tullut osuus on suurin"

Oulun rooli Nokian 5G-tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä on vahva: "Väkeä on pal­kat­tu joka paik­kaan, mutta näistä Ouluun tullut osuus on suurin"

30.10.2019 15:59 35
HS: Nokia siirtää 5g-teknologian kehitystä Ouluun – "Järjestelmäpiirien kehitystä ja ohjelmointia lisätään"

HS: Nokia siirtää 5g-tek­no­lo­gian ke­hi­tys­tä Ouluun – "Jär­jes­tel­mä­pii­rien ke­hi­tys­tä ja oh­jel­moin­tia li­sä­tään"

30.10.2019 07:51 63
Nokia sai Oulusta varauksen kymmenen hehtaarin tontille

Nokia sai Oulusta va­rauk­sen kym­me­nen heh­taa­rin ton­til­le

08.10.2019 18:26 18
Nokia haluaa Oulun Ruskosta 10 hehtaarin tontin – Nokian viestintäpäällikkö: "Uuden toimitilan rakentaminen on yksi vaihtoehto"

Nokia haluaa Oulun Rus­kos­ta 10 heh­taa­rin tontin – Nokian vies­tin­tä­pääl­lik­kö: "Uuden toi­mi­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen on yksi vaih­toeh­to"

07.10.2019 14:12 69