Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Nokia
Nokian Oulun kampus harjakorkeudessa – uudet tilat otetaan käyttöön ensi vuonna

Nokian Oulun kampus har­ja­kor­keu­des­sa – uudet tilat otetaan käyt­töön ensi vuonna

01.02.2024 17:11
Nokian vertailukelpoinen liikevoitto humpsahti alas 27 prosenttia, Lundmark selittää korkeilla koroilla

Nokian ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­voit­to hump­sah­ti alas 27 pro­sent­tia, Lund­mark se­lit­tää kor­keil­la ko­roil­la

25.01.2024 08:36 10
Näkökulma: Nokia perusti mailleen suuren suojelualueen – Voisivatko yritykset ostaa Oulun seudun luontokohteita suojeluun?

Nä­kö­kul­ma: Nokia perusti mail­leen suuren suo­je­lua­lueen – ­Voi­si­vat­ko yri­tyk­set ostaa Oulun seudun luon­to­koh­tei­ta suo­je­luun?

11.12.2023 13:00 8
Tilaajille
”Uusi työ oli syvä päätyni, mutta huomasinkin pärjääväni” – hoitoalalta IT-maailmaan hypännyt Anni kannustaa tavoittelemaan unelmia
Mainos BusinessAsema

”Uusi työ oli syvä pää­ty­ni, mutta huo­ma­sin­kin pär­jää­vä­ni” – hoi­toa­lal­ta IT-maail­maan hy­pän­nyt Anni kan­nus­taa ta­voit­te­le­maan unelmia

20.11.2023 06:00
Oulun henkilöstö odottaa taas irtisanomisia, kun Nokia aloittaa kolmannet muutosneuvottelut tänä vuonna

Oulun hen­ki­lös­tö odottaa taas ir­ti­sa­no­mi­sia, kun Nokia aloit­taa kol­man­net muu­tos­neu­vot­te­lut tänä vuonna

19.10.2023 11:44 42
Tilaajille
Nokia suunnittelee vähentävänsä jopa 14 000 työntekijää – Suomessa karsitaan noin 450 työpaikkaa, Oulun tehdas säästyy

Nokia suun­nit­te­lee vä­hen­tä­vän­sä jopa 14 000 työn­te­ki­jää – Suo­mes­sa kar­si­taan noin 450 työ­paik­kaa, Oulun tehdas säästyy

19.10.2023 10:26 36
Tilaajille
Sata Nokian työntekijää marssi ulos työpaikaltaan Ruskossa – Hallituksen suunnitelmia vastustavia mielenilmauksia nähdään tänään ympäri Pohjois-Suomea

Sata Nokian työn­te­ki­jää marssi ulos työ­pai­kal­taan Rus­kos­sa – Hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia vas­tus­ta­via mie­le­nil­mauk­sia nähdään tänään ympäri Poh­jois-Suo­mea

26.09.2023 13:29 98
Tilaajille
Nokia aikoo vähentää Suomesta enintään 83 työpaikkaa – Kalevan tiedot: Oulun tehdas välttyy vähennyksiltä

Nokia aikoo vä­hen­tää Suo­mes­ta enin­tään 83 työ­paik­kaa – Kalevan tiedot: Oulun tehdas välttyy vä­hen­nyk­sil­tä

30.08.2023 17:20 16
Nokian tulos heikkeni odotetusti – Lundmark uskoo ensi vuoden tuovan kasvumahdollisuuksia

Nokian tulos heik­ke­ni odo­te­tus­ti – Lund­mark uskoo ensi vuoden tuovan kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia

20.07.2023 12:37 8
Nokia vähentää Suomesta 155 työtehtävää, eniten Espoosta

Nokia vä­hen­tää Suo­mes­ta 155 työ­teh­tä­vää, eniten Es­poos­ta

14.07.2023 16:01 1
Oulun lentoyhteyksien näivettyminen huolestuttaa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkia: "Hyvät lentoyhteydet ovat elinehto"

Oulun len­toyh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­les­tut­taa Nokian toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mar­kia: "Hyvät len­toyh­tey­det ovat eli­neh­to"

09.06.2023 18:35 36
Tilaajille
Muistatko, kun Nokialla työskenteli jopa 6000 ihmistä Oulussa? Listasimme yhtiön vaiheet kaupungissa huippuvuosista romahdukseen ja taas uuteen nousuun

Muis­tat­ko, kun No­kial­la työs­ken­te­li jopa 6000 ihmistä Ou­lus­sa? Lis­ta­sim­me yhtiön vaiheet kau­pun­gis­sa huip­pu­vuo­sis­ta ro­mah­duk­seen ja taas uuteen nousuun

13.05.2023 07:00 63
Tilaajille
Nokian liikevaihto kasvoi vauhdikkaasti, mutta liikevoitto pieneni

Nokian lii­ke­vaih­to kasvoi vauh­dik­kaas­ti, mutta lii­ke­voit­to pieneni

20.04.2023 10:03
Vanha Kaleva: E-pillereitä joutui myyntikieltoon veritulppaepäilyjen vuoksi

Vanha Kaleva: E-pil­le­rei­tä joutui myyn­ti­kiel­toon ve­ri­tulp­pae­päi­ly­jen vuoksi

23.03.2023 10:00
Tilaajille
Miten vastuullisuus näkyy teknologiajätti Nokian toiminnassa? – ”Luomme uudenlaista maailmaa”
Mainos Nokia

Miten vas­tuul­li­suus näkyy tek­no­lo­gia­jät­ti Nokian toi­min­nas­sa? – ”Luomme uu­den­lais­ta maail­maa”

18.03.2023 06:00
Kiinnostus tietotekniikkaan vei 60 vuotta täyttävän oululaisen Asko Vääräniemen sekä työhön Nokialle että Terwamaratonin pariin – sosiaaliset taidot ovat olleet tärkeitä niin töissä kuin vapaalla

Kiin­nos­tus tie­to­tek­niik­kaan vei 60 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Asko Vää­rä­nie­men sekä työhön No­kial­le että Ter­wa­ma­ra­to­nin pariin – so­siaa­li­set taidot ovat olleet tär­kei­tä niin töissä kuin va­paal­la

17.01.2023 10:00 2
Tilaajille
Rokkenrollipippalot jäävät 60 vuotta täyttävältä Jukka Vanhaselta haaveeksi – oululainen toivoo, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin ukrainalaisten hyväksi

Rok­ken­rol­li­pip­pa­lot jäävät 60 vuotta täyt­tä­väl­tä Jukka Van­ha­sel­ta haa­veek­si – ou­lu­lai­nen toivoo, että mah­dol­li­set muis­ta­mi­set osoi­tet­tai­siin uk­rai­na­lais­ten hyväksi

26.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Töitä monipuolisemman teknologia-alan puolesta
Mainos Nokia

Töitä mo­ni­puo­li­sem­man tek­no­lo­gia-alan puo­les­ta

23.12.2022 06:00