Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Nokia
Kiinnostus tietotekniikkaan vei 60 vuotta täyttävän oululaisen Asko Vääräniemen sekä työhön Nokialle että Terwamaratonin pariin – sosiaaliset taidot ovat olleet tärkeitä niin töissä kuin vapaalla

Kiin­nos­tus tie­to­tek­niik­kaan vei 60 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Asko Vää­rä­nie­men sekä työhön No­kial­le että Ter­wa­ma­ra­to­nin pariin – so­siaa­li­set taidot ovat olleet tär­kei­tä niin töissä kuin va­paal­la

17.01.2023 10:00 1
Tilaajille
Rokkenrollipippalot jäävät 60 vuotta täyttävältä Jukka Vanhaselta haaveeksi – oululainen toivoo, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin ukrainalaisten hyväksi

Rok­ken­rol­li­pip­pa­lot jäävät 60 vuotta täyt­tä­väl­tä Jukka Van­ha­sel­ta haa­veek­si – ou­lu­lai­nen toivoo, että mah­dol­li­set muis­ta­mi­set osoi­tet­tai­siin uk­rai­na­lais­ten hyväksi

26.12.2022 19:00 1
Tilaajille
Töitä monipuolisemman teknologia-alan puolesta
Mainos Nokia

Töitä mo­ni­puo­li­sem­man tek­no­lo­gia-alan puo­les­ta

23.12.2022 06:00
Nokian Linnanmaan kampuksen rakennesuunnittelijaksi valittiin Sweco

Nokian Lin­nan­maan kam­puk­sen ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin Sweco

12.12.2022 15:15 3
Tilaajille
Monen Kuusamontien kulkijan ihmettelemät pyöreät pömpelit Oulun Ruskossa kuuluvat Nokian tuotekehityslaboratorion laajennukseen – yhtiöillä jää toimintoja yhä Ruskoon Linnanmaalle muuton jälkeen

Monen Kuu­sa­mon­tien kul­ki­jan ih­met­te­le­mät pyöreät pöm­pe­lit Oulun Rus­kos­sa kuu­lu­vat Nokian tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rion laa­jen­nuk­seen – yh­tiöil­lä jää toi­min­to­ja yhä Ruskoon Lin­nan­maal­le muuton jälkeen

24.11.2022 12:06 11
Tilaajille
Nokia satsaa uusien tilojen laatuun – "Rakennuksen toiminnallisuutta on todella hierottu, niin ammattilaiset kuin talon käyttäjät yhdessä"

Nokia satsaa uusien tilojen laatuun – "Ra­ken­nuk­sen toi­min­nal­li­suut­ta on todella hie­rot­tu, niin am­mat­ti­lai­set kuin talon käyt­tä­jät yh­des­sä"

18.11.2022 18:00 14
Tilaajille
Nokian juhla on myös koko Oulun juhla - Linnanmaalla juhlitaan perjantaina
Pääkirjoitus

Nokian juhla on myös koko Oulun juhla - Lin­nan­maal­la juh­li­taan per­jan­tai­na

17.11.2022 20:00 10
Tilaajille
Oululainen osaaminen kiehtoo – Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Theresa Bernice Bubbear vaikuttui Oulun roolista tietotekniikan kehityksessä

Ou­lu­lai­nen osaa­mi­nen kiehtoo – Iso-Bri­tan­nian Suomen suur­lä­het­ti­läs Theresa Bernice Bubbear vai­kut­tui Oulun roo­lis­ta tie­to­tek­nii­kan ke­hi­tyk­ses­sä

11.11.2022 06:00
Tilaajille
POHTO oli mukana rakentamassa Nokia-vetoista Oulun ihmettä ja linjaa, että menestystä voi saavuttaa vain osaamisella – ”Menestyneet yritykset ovat 100-prosenttisesti koulutusmyönteisiä”
Mainos POHTO Oy

POHTO oli mukana ra­ken­ta­mas­sa No­kia-ve­tois­ta Oulun ihmettä ja linjaa, että me­nes­tys­tä voi saa­vut­taa vain osaa­mi­sel­la – ”Me­nes­ty­neet yri­tyk­set ovat 100-pro­sent­ti­ses­ti kou­lu­tus­myön­tei­siä”

31.10.2022 09:03
Nokian Lundmark iloitsi kasvuvauhdin kiihtymisestä – toimitusketjujen pullonkaulojen helpottaminen kohensi kolmannen neljänneksen tulosta

Nokian Lund­mark iloitsi kas­vu­vauh­din kiih­ty­mi­ses­tä – toi­mi­tus­ket­ju­jen pul­lon­kau­lo­jen hel­pot­ta­mi­nen kohensi kol­man­nen nel­jän­nek­sen tulosta

20.10.2022 09:14 5
Uusi Ritaharjuntie otetaan pian käyttöön – Nokian tontti vapautuu toimitilojen rakentamiselle

Uusi Ri­ta­har­jun­tie otetaan pian käyt­töön – Nokian tontti va­pau­tuu toi­mi­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sel­le

30.09.2022 15:39
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Nokia on nyt iskussa – "Menee tämä firma mihin tahansa, tämä homma todennäköisesti jatkuu Oulussa"

Nokia on nyt iskussa – "Menee tämä firma mihin ta­han­sa, tämä homma to­den­nä­köi­ses­ti jatkuu Ou­lus­sa"

12.09.2022 18:00 12
Tilaajille
Nokia tuo väkeä Ouluun - kaupungin pitää puolestaan saada heidät pysymään
Pääkirjoitus

Nokia tuo väkeä Ouluun - kau­pun­gin pitää puo­les­taan saada heidät py­sy­mään

04.09.2022 20:00 29
Tilaajille
Melkein 3 000 Nokian työntekijää muuttaa Ruskosta Linnanmaalle muutaman vuoden päästä – Iso investointi Ouluun luo uskoa tulevaisuuteen

Melkein 3 000 Nokian työn­te­ki­jää muuttaa Rus­kos­ta Lin­nan­maal­le muu­ta­man vuoden päästä – Iso in­ves­toin­ti Ouluun luo uskoa tu­le­vai­suu­teen

28.08.2022 08:07 48
Tilaajille
Nokia lahjoittaa 250 000 euroa Oulun yliopistolle – yhteensä yliopistot saavat 1,1 miljoonaa

Nokia lah­joit­taa 250 000 euroa Oulun yli­opis­tol­le – yh­teen­sä yli­opis­tot saavat 1,1 mil­joo­naa

22.06.2022 10:15 6
Nokian maailmanluokan tukiasematuotteiden tutkimus, tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Oulussa saman katon alla – Tiimeihin etsitään jatkuvasti uusia asiantuntijoita: "Saan tehdä työtä, jota rakastan"
Mainos Nokia

Nokian maail­man­luo­kan tu­ki­ase­ma­tuot­tei­den tut­ki­mus, tuo­te­ke­hi­tys ja val­mis­tus ta­pah­tuu Oulussa saman katon alla – Tii­mei­hin et­si­tään jat­ku­vas­ti uusia asian­tun­ti­joi­ta: "Saan tehdä työtä, jota ra­kas­tan"

16.06.2022 06:00
Nokia lähtee Venäjältä Ukrainan sodan takia

Nokia lähtee Ve­nä­jäl­tä Uk­rai­nan sodan takia

12.04.2022 09:37 20
YIT valittu Nokian uusien toimitilojen toteuttajaksi Linnanmaalle

YIT valittu Nokian uusien toi­mi­ti­lo­jen to­teut­ta­jak­si Lin­nan­maal­le

07.04.2022 09:30 20
NYT: Nokia edesauttanut kansalaisten seurantaa Venäjällä

NYT: Nokia edes­aut­ta­nut kan­sa­lais­ten seu­ran­taa Ve­nä­jäl­lä

28.03.2022 15:28 7