Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nokia
Oulun lentoyhteyksien näivettyminen huolestuttaa Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmarkia: "Hyvät lentoyhteydet ovat elinehto"

Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­les­tut­taa Nokian toi­mi­tus­joh­ta­ja Pekka Lund­mar­kia: "Hyvät len­to­yh­tey­det ovat eli­neh­to"

09.06.2023 18:35 34
Tilaajille
Muistatko, kun Nokialla työskenteli jopa 6000 ihmistä Oulussa? Listasimme yhtiön vaiheet kaupungissa huippuvuosista romahdukseen ja taas uuteen nousuun

Muis­tat­ko, kun No­kial­la työs­ken­te­li jopa 6000 ihmistä Ou­lus­sa? Lis­ta­sim­me yhtiön vaiheet kau­pun­gis­sa huip­pu­vuo­sis­ta ro­mah­duk­seen ja taas uuteen nousuun

13.05.2023 07:00 61
Tilaajille
Nokian liikevaihto kasvoi vauhdikkaasti, mutta liikevoitto pieneni

Nokian lii­ke­vaih­to kasvoi vauh­dik­kaas­ti, mutta lii­ke­voit­to pieneni

20.04.2023 10:03
Vanha Kaleva: E-pillereitä joutui myyntikieltoon veritulppaepäilyjen vuoksi

Vanha Kaleva: E-pil­le­rei­tä joutui myyn­ti­kiel­toon ve­ri­tulp­pa­epäi­ly­jen vuoksi

23.03.2023 10:00
Tilaajille
Miten vastuullisuus näkyy teknologiajätti Nokian toiminnassa? – ”Luomme uudenlaista maailmaa”
Mainos Nokia

Miten vas­tuul­li­suus näkyy tek­no­lo­gia­jät­ti Nokian toi­min­nas­sa? – ”Luomme uu­den­lais­ta maail­maa”

18.03.2023 06:00
Kiinnostus tietotekniikkaan vei 60 vuotta täyttävän oululaisen Asko Vääräniemen sekä työhön Nokialle että Terwamaratonin pariin – sosiaaliset taidot ovat olleet tärkeitä niin töissä kuin vapaalla

Kiin­nos­tus tie­to­tek­niik­kaan vei 60 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Asko Vää­rä­nie­men sekä työhön No­kial­le että Ter­wa­ma­ra­to­nin pariin – so­siaa­li­set taidot ovat olleet tär­kei­tä niin töissä kuin va­paal­la

17.01.2023 10:00 2
Tilaajille
Rokkenrollipippalot jäävät 60 vuotta täyttävältä Jukka Vanhaselta haaveeksi – oululainen toivoo, että mahdolliset muistamiset osoitettaisiin ukrainalaisten hyväksi

Rok­ken­rol­li­pip­pa­lot jäävät 60 vuotta täyt­tä­väl­tä Jukka Van­ha­sel­ta haa­veek­si – ou­lu­lai­nen toivoo, että mah­dol­li­set muis­ta­mi­set osoi­tet­tai­siin uk­rai­na­lais­ten hyväksi

26.12.2022 19:00 2
Tilaajille
Töitä monipuolisemman teknologia-alan puolesta
Mainos Nokia

Töitä mo­ni­puo­li­sem­man tek­no­lo­gia-alan puo­les­ta

23.12.2022 06:00
Nokian Linnanmaan kampuksen rakennesuunnittelijaksi valittiin Sweco

Nokian Lin­nan­maan kam­puk­sen ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jak­si va­lit­tiin Sweco

12.12.2022 15:15 3
Tilaajille
Monen Kuusamontien kulkijan ihmettelemät pyöreät pömpelit Oulun Ruskossa kuuluvat Nokian tuotekehityslaboratorion laajennukseen – yhtiöillä jää toimintoja yhä Ruskoon Linnanmaalle muuton jälkeen

Monen Kuu­sa­mon­tien kul­ki­jan ih­met­te­le­mät pyöreät pöm­pe­lit Oulun Rus­kos­sa kuu­lu­vat Nokian tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rion laa­jen­nuk­seen – yh­tiöil­lä jää toi­min­to­ja yhä Ruskoon Lin­nan­maal­le muuton jälkeen

24.11.2022 12:06 11
Tilaajille
Nokia satsaa uusien tilojen laatuun – "Rakennuksen toiminnallisuutta on todella hierottu, niin ammattilaiset kuin talon käyttäjät yhdessä"

Nokia satsaa uusien tilojen laatuun – "Ra­ken­nuk­sen toi­min­nal­li­suut­ta on todella hie­rot­tu, niin am­mat­ti­lai­set kuin talon käyt­tä­jät yh­des­sä"

18.11.2022 18:00 14
Tilaajille
Nokian juhla on myös koko Oulun juhla - Linnanmaalla juhlitaan perjantaina
Pääkirjoitus

Nokian juhla on myös koko Oulun juhla - Lin­nan­maal­la juh­li­taan per­jan­tai­na

17.11.2022 20:00 10
Tilaajille
Oululainen osaaminen kiehtoo – Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Theresa Bernice Bubbear vaikuttui Oulun roolista tietotekniikan kehityksessä

Ou­lu­lai­nen osaa­mi­nen kiehtoo – Iso-Bri­tan­nian Suomen suur­lä­het­ti­läs Theresa Bernice Bubbear vai­kut­tui Oulun roo­lis­ta tie­to­tek­nii­kan ke­hi­tyk­ses­sä

11.11.2022 06:00
Tilaajille
POHTO oli mukana rakentamassa Nokia-vetoista Oulun ihmettä ja linjaa, että menestystä voi saavuttaa vain osaamisella – ”Menestyneet yritykset ovat 100-prosenttisesti koulutusmyönteisiä”
Mainos POHTO Oy

POHTO oli mukana ra­ken­ta­mas­sa No­kia-ve­tois­ta Oulun ihmettä ja linjaa, että me­nes­tys­tä voi saa­vut­taa vain osaa­mi­sel­la – ”Me­nes­ty­neet yri­tyk­set ovat 100-pro­sent­ti­ses­ti kou­lu­tus­myön­tei­siä”

31.10.2022 09:03
Nokian Lundmark iloitsi kasvuvauhdin kiihtymisestä – toimitusketjujen pullonkaulojen helpottaminen kohensi kolmannen neljänneksen tulosta

Nokian Lund­mark iloitsi kas­vu­vauh­din kiih­ty­mi­ses­tä – toi­mi­tus­ket­ju­jen pul­lon­kau­lo­jen hel­pot­ta­mi­nen kohensi kol­man­nen nel­jän­nek­sen tulosta

20.10.2022 09:14 5
Uusi Ritaharjuntie otetaan pian käyttöön – Nokian tontti vapautuu toimitilojen rakentamiselle

Uusi Ri­ta­har­jun­tie otetaan pian käyt­töön – Nokian tontti va­pau­tuu toi­mi­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sel­le

30.09.2022 15:39
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Nokia on nyt iskussa – "Menee tämä firma mihin tahansa, tämä homma todennäköisesti jatkuu Oulussa"

Nokia on nyt iskussa – "Menee tämä firma mihin ta­han­sa, tämä homma to­den­nä­köi­ses­ti jatkuu Ou­lus­sa"

12.09.2022 18:00 12
Tilaajille
Nokia tuo väkeä Ouluun - kaupungin pitää puolestaan saada heidät pysymään
Pääkirjoitus

Nokia tuo väkeä Ouluun - kau­pun­gin pitää puo­les­taan saada heidät py­sy­mään

04.09.2022 20:00 29
Tilaajille
Melkein 3 000 Nokian työntekijää muuttaa Ruskosta Linnanmaalle muutaman vuoden päästä – Iso investointi Ouluun luo uskoa tulevaisuuteen

Melkein 3 000 Nokian työn­te­ki­jää muuttaa Rus­kos­ta Lin­nan­maal­le muu­ta­man vuoden päästä – Iso in­ves­toin­ti Ouluun luo uskoa tu­le­vai­suu­teen

28.08.2022 08:07 48
Tilaajille