Kolumni: Sanna Marinin ym­pä­ril­lä vellova kes­kus­te­lu saa miet­ti­mään, onko pää­mi­nis­te­riys enää ihmisen työ

Jääkiekko: Kär­pil­le nollan pisteen viikko – HIFK haki täyden pis­te­po­tin Rak­si­las­ta

Nokia
Jos sairaanhoitaja alennetaan lähihoitajaksi ja työyhteisö vieroksuu, houkuttaako Suomi vain hyvällä sosiaaliturvallaan? – Ilman asennemuutosta ulkomaalaisista ei saada helpotusta työvoimapulaan

Jos sai­raan­hoi­ta­ja alen­ne­taan lä­hi­hoi­ta­jak­si ja työ­yh­tei­sö vie­rok­suu, hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

18.09.2021 06:00 29
Tilaajille
Nokian asemakaava Linnanmaalle suunnitelluille toimitiloille tuli voimaan – Ritaharjuntietä on tarkoitus siirtää ensi vuonna

Nokian ase­ma­kaa­va Lin­nan­maal­le suun­ni­tel­luil­le toi­mi­ti­loil­le tuli voimaan – Ri­ta­har­jun­tie­tä on tar­koi­tus siirtää ensi vuonna

05.08.2021 10:51 13
Nokian huipputulos siivittää kasvua myös Oulussa
Pääkirjoitus

Nokian huip­pu­tu­los sii­vit­tää kasvua myös Oulussa

31.07.2021 20:00 1
Tilaajille
Nokia löi pöytään kovan tulosparannuksen, osake lähti kiitoon: Tulos parani yli 60 prosentilla, yhtiö nostaa koko vuoden ennustettaan

Nokia löi pöytään kovan tu­los­pa­ran­nuk­sen, osake lähti kii­toon: Tulos parani yli 60 pro­sen­til­la, yhtiö nostaa koko vuoden en­nus­tet­taan

29.07.2021 11:33
Nokia kiinnittyy yhä tiukemmin Ouluun, nyt kaupungin kannattaa olla yhtiön osoittaman luottamuksen arvoinen
Pääkirjoitus

Nokia kiin­nit­tyy yhä tiu­kem­min Ouluun, nyt kau­pun­gin kan­nat­taa olla yhtiön osoit­ta­man luot­ta­muk­sen ar­voi­nen

22.06.2021 20:00 38
Tilaajille
Nokia tuo tuhansia työpaikkoja Linnanmaalle – kaupunginjohtaja: "jatkamme kansainvälisten menestystarinoiden rakentamista"

Nokia tuo tu­han­sia työ­paik­ko­ja Lin­nan­maal­le – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: "jat­kam­me kan­sain­vä­lis­ten me­nes­tys­ta­ri­noi­den ra­ken­ta­mis­ta"

21.06.2021 21:20 24
Tilaajille
Nokia haluaa kasvaa Oulussa - satojen miljoonien eurojen investointi luvassa

Nokia haluaa kasvaa Oulussa - satojen mil­joo­nien eurojen in­ves­toin­ti luvassa

19.06.2021 06:00 114
Tilaajille
Nokialla uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuotiaana vaihtaa alaa sekä mannerta ja perustaa Ouluun ramen-ravintolan: "Jatkan työtä elämäni loppuun"

No­kial­la uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuo­tiaa­na vaihtaa alaa sekä man­ner­ta ja pe­rus­taa Ouluun ra­men-ra­vin­to­lan: "Jatkan työtä elämäni lop­puun"

24.05.2021 18:00 4
Tilaajille
Ruotsalainen Ericsson maksaa Nokialle 80 miljoonaa korvauksena korruptiovahingoista

Ruot­sa­lai­nen Erics­son maksaa No­kial­le 80 mil­joo­naa kor­vauk­se­na kor­rup­tio­va­hin­gois­ta

12.05.2021 22:38 6
Nokian käänne onnistui niin nopeasti, että se taisi yllättää yhtiön itsensäkin – myös Oululle tulos lupaa hyvää
Pääkirjoitus

Nokian käänne on­nis­tui niin no­peas­ti, että se taisi yl­lät­tää yhtiön it­sen­sä­kin – myös Oululle tulos lupaa hyvää

30.04.2021 20:00 10
Tilaajille
Nokian huima tulosparannus lähetti osakekurssin tuhtiin nousuun – Lundmark toppuutteli tiedotustilaisuudessa: "Vuosi on vasta alussa"

Nokian huima tu­los­pa­ran­nus lähetti osa­ke­kurs­sin tuhtiin nousuun – Lund­mark top­puut­te­li tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: "Vuosi on vasta alussa"

29.04.2021 15:53 1
Oulun yhdyskuntalautakunta näytti vihreää valoa Nokian tonttikaupalle Linnanmaalla

Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta näytti vihreää valoa Nokian tont­ti­kau­pal­le Lin­nan­maal­la

27.04.2021 19:41 5
Tilaajille
Nokia ostaa tontin Linnanmaalta, rakennusoikeutta seitsemän hypermarketin verran – "Olisi tälle alueelle aivan älyttömän hieno juttu"

Nokia ostaa tontin Lin­nan­maal­ta, ra­ken­nus­oi­keut­ta seit­se­män hy­per­mar­ke­tin verran – "Olisi tälle alueel­le aivan älyt­tö­män hieno juttu"

23.04.2021 16:46 67
Tilaajille
Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sarjan kuvauksissa ensimmäisenä kameran edessä ovat Oulun teknologiakylän nerokkaat oululaisinsinöörit

Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sar­jan ku­vauk­sis­sa en­sim­mäi­se­nä kameran edessä ovat Oulun tek­no­lo­gia­ky­län ne­rok­kaat ou­lu­lais­in­si­nöö­rit

15.04.2021 18:00 13
Tilaajille
Nokian tarinasta kertovaa sarjaa aletaan kuvata Oulussa ensi viikolla

Nokian ta­ri­nas­ta ker­to­vaa sarjaa aletaan kuvata Oulussa ensi vii­kol­la

07.04.2021 10:06 13
Nokian vähennysaikeista Oulussa ei ole vielä tietoa – tukiasematehtaan organisaatio mukana yt-neuvotteluissa

Nokian vä­hen­nys­ai­keis­ta Oulussa ei ole vielä tietoa – tu­ki­ase­ma­teh­taan or­ga­ni­saa­tio mukana yt-neu­vot­te­luis­sa

16.03.2021 13:39 2
Nokia aikoo karsia jopa 10 000 työpaikkaa kahden vuoden kuluessa – yhtiön mukaan Suomessa palkataan lisää osaajia

Nokia aikoo karsia jopa 10 000 työ­paik­kaa kahden vuoden ku­lues­sa – yhtiön mukaan Suo­mes­sa pal­ka­taan lisää osaajia

16.03.2021 10:57 7
Osakemarkkinoilla käy kova kuplinta, jonka lopputulos on vielä näkemättä – osa sijoittajista näyttää hakevan voittojen ohella huikeita elämyksiä
Pääkirjoitus

Osa­ke­mark­ki­noil­la käy kova kup­lin­ta, jonka lop­pu­tu­los on vielä nä­ke­mät­tä – osa si­joit­ta­jis­ta näyttää hakevan voit­to­jen ohella hui­kei­ta elä­myk­siä

01.02.2021 20:00 8
Nokian kurssi äkkijyrkässä nousussa New Yorkissa – Nousu mitä ilmeisimmin lähtenyt liikkeelle sijoittajien nettikeskusteluista

Nokian kurssi äk­ki­jyr­käs­sä nou­sus­sa New Yor­kis­sa – Nousu mitä il­mei­sim­min läh­te­nyt liik­keel­le si­joit­ta­jien net­ti­kes­kus­te­luis­ta

27.01.2021 23:04 6
Nokiasta irtisanotuista työttömänä vain vajaa 10 prosenttia – uusi työpaikka löytynyt usein palvelualoilta

No­kias­ta ir­ti­sa­no­tuis­ta työt­tö­mä­nä vain vajaa 10 pro­sent­tia – uusi työ­paik­ka löy­ty­nyt usein pal­ve­lu­aloil­ta

18.01.2021 10:00 3