Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Nokia
Viimeisin 24 tuntia
Uusi Ritaharjuntie otetaan pian käyttöön – Nokian tontti vapautuu toimitilojen rakentamiselle

Uusi Ri­ta­har­jun­tie otetaan pian käyt­töön – Nokian tontti va­pau­tuu toi­mi­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­sel­le

30.09.2022 15:39
Vanhemmat
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Nokia on nyt iskussa – "Menee tämä firma mihin tahansa, tämä homma todennäköisesti jatkuu Oulussa"

Nokia on nyt iskussa – "Menee tämä firma mihin ta­han­sa, tämä homma to­den­nä­köi­ses­ti jatkuu Ou­lus­sa"

12.09.2022 18:00 12
Tilaajille
Nokia tuo väkeä Ouluun - kaupungin pitää puolestaan saada heidät pysymään
Pääkirjoitus

Nokia tuo väkeä Ouluun - kau­pun­gin pitää puo­les­taan saada heidät py­sy­mään

04.09.2022 20:00 29
Tilaajille
Melkein 3 000 Nokian työntekijää muuttaa Ruskosta Linnanmaalle muutaman vuoden päästä – Iso investointi Ouluun luo uskoa tulevaisuuteen

Melkein 3 000 Nokian työn­te­ki­jää muuttaa Rus­kos­ta Lin­nan­maal­le muu­ta­man vuoden päästä – Iso in­ves­toin­ti Ouluun luo uskoa tu­le­vai­suu­teen

28.08.2022 08:07 48
Tilaajille
Nokia lahjoittaa 250 000 euroa Oulun yliopistolle – yhteensä yliopistot saavat 1,1 miljoonaa

Nokia lah­joit­taa 250 000 euroa Oulun yli­opis­tol­le – yh­teen­sä yli­opis­tot saavat 1,1 mil­joo­naa

22.06.2022 10:15 6
Nokian maailmanluokan tukiasematuotteiden tutkimus, tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Oulussa saman katon alla – Tiimeihin etsitään jatkuvasti uusia asiantuntijoita: "Saan tehdä työtä, jota rakastan"
Mainos Nokia

Nokian maail­man­luo­kan tu­ki­ase­ma­tuot­tei­den tut­ki­mus, tuo­te­ke­hi­tys ja val­mis­tus ta­pah­tuu Oulussa saman katon alla – Tii­mei­hin et­si­tään jat­ku­vas­ti uusia asian­tun­ti­joi­ta: "Saan tehdä työtä, jota ra­kas­tan"

16.06.2022 06:00
Nokia lähtee Venäjältä Ukrainan sodan takia

Nokia lähtee Ve­nä­jäl­tä Uk­rai­nan sodan takia

12.04.2022 09:37 20
YIT valittu Nokian uusien toimitilojen toteuttajaksi Linnanmaalle

YIT valittu Nokian uusien toi­mi­ti­lo­jen to­teut­ta­jak­si Lin­nan­maal­le

07.04.2022 09:30 20
NYT: Nokia edesauttanut kansalaisten seurantaa Venäjällä

NYT: Nokia edes­aut­ta­nut kan­sa­lais­ten seu­ran­taa Ve­nä­jäl­lä

28.03.2022 15:28 7
HS: Nokia keskeyttää toimitukset Venäjälle – suuret venäläisoperaattorit asiakkaina

HS: Nokia kes­keyt­tää toi­mi­tuk­set Ve­nä­jäl­le – suuret ve­nä­läis­ope­raat­to­rit asiak­kai­na

01.03.2022 14:02 10
Nokian jäljiltä jää Ruskoon paljon tyhjää tilaa – tilat omistava kiinteistösijoitusyhtiö ei vielä puhu suunnitelmistaan

Nokian jäl­jil­tä jää Ruskoon paljon tyhjää tilaa – tilat omis­ta­va kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiö ei vielä puhu suun­ni­tel­mis­taan

24.02.2022 13:45 21
Tilaajille
Yliopiston keskustakampus laskisi tilavuokria Linnanmaan alueella – vaikutus muualle Ouluun pieni

Yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus laskisi ti­la­vuok­ria Lin­nan­maan alueel­la – vai­ku­tus muualle Ouluun pieni

15.02.2022 20:17 114
Tilaajille
Nokian koko vuoden tulos parani selvästi – osinkoja on taas tauon jälkeen tulossa jakoon

Nokian koko vuoden tulos parani sel­väs­ti – osin­ko­ja on taas tauon jälkeen tulossa jakoon

03.02.2022 11:55 4
Tilaajille
Kun Marcos Katz aloitti Nokialla, kolikkopuhelimeen tungettiin markkoja, nyt Oulun yliopiston professori tutkii tiedonsiirtoa valolla: "Olin ensimmäinen, jolle Nokia osti työsuhdepyöräksi käytetyn Tunturin"

Kun Marcos Katz aloitti No­kial­la, ko­lik­ko­pu­he­li­meen tun­get­tiin mark­ko­ja, nyt Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­ri tutkii tie­don­siir­toa va­lol­la: "Olin en­sim­mäi­nen, jolle Nokia osti työ­suh­de­pyö­räk­si käy­te­tyn Tun­tu­rin"

29.01.2022 09:40 10
Tilaajille
Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kasvuyritys iLOQin johtajaksi – "Yrityksen pitää olla avoin muutokselle"

Nokian Oulun johtaja Erja Sankari vaihtaa kas­vu­yri­tys iLOQin joh­ta­jak­si – "Y­ri­tyk­sen pitää olla avoin muu­tok­sel­le"

18.01.2022 19:05 7
Tilaajille
"Hurja tilanne tämä yleisellä tasolla näyttää olevan", sanoo Oulun kaupungin henkilöstöpäällikkö Ville Urponen – Suuret työnantajat varautuvat omikronmuunnoksen räjähdysmäiseen kasvuun

"Hurja tilanne tämä ylei­sel­lä tasolla näyttää ole­van", sanoo Oulun kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö Ville Urponen – Suuret työn­an­ta­jat va­rau­tu­vat omik­ron­muun­nok­sen rä­jäh­dys­mäi­seen kasvuun

08.01.2022 17:00
Tilaajille
Oulun Ritaharjuntiellä poistetaan puustoa Nokian uuden toimitilan tieltä

Oulun Ri­ta­har­jun­tiel­lä pois­te­taan puustoa Nokian uuden toi­mi­ti­lan tieltä

03.01.2022 15:59 33
Pron lakkovaroituksen piirissä isojen pohjoissuomalaisten tehtaiden ja yritysten työntekijöitä, muun muassa Raahen terästehdas ja Nokian Oulun toimipisteet

Pron lak­ko­va­roi­tuk­sen pii­ris­sä isojen poh­jois­suo­ma­lais­ten teh­tai­den ja yri­tys­ten työn­te­ki­jöi­tä, muun muassa Raahen te­räs­teh­das ja Nokian Oulun toi­mi­pis­teet

30.12.2021 20:05 54
Tilaajille
Nokian markkina-arvo jo lähes Ericssonin tasolla – ensi vuonna ehkä osinkojakin jaossa

Nokian mark­ki­na-ar­vo jo lähes Erics­so­nin tasolla – ensi vuonna ehkä osin­ko­ja­kin jaossa

13.12.2021 15:00 7
Tilaajille