Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Bussiliikenne
Bussiliikenne Suomussalmelta ja Puolangalta Ouluun käynnistyy taas, vaihtoyhteydet Helsingin juniin aiempaa paremmat

Bus­si­lii­ken­ne Suo­mus­sal­mel­ta ja Puo­lan­gal­ta Ouluun käyn­nis­tyy taas, vaih­toyh­tey­det Hel­sin­gin juniin aiempaa pa­rem­mat

20.02.2024 13:30 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun alueen jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu-uu­dis­tus on ter­ve­tul­lut

05.10.2023 05:00 1
Raahen paikallisliikenne lakkasi nykymuodossaan – matkustajamäärät ovat laskeneet huomattavasti

Raahen pai­kal­lis­lii­ken­ne lakkasi ny­ky­muo­dos­saan – mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet huo­mat­ta­vas­ti

22.06.2023 08:59 3
Tilaajille
Joukkoliikenteen alv-alennuksen vaikutusta vielä vaikea arvioida – Oulun seudun bussiliikenteen arvolippujen veron poistosta päätetään ensi viikolla

Jouk­ko­lii­ken­teen alv-alen­nuk­sen vai­ku­tus­ta vielä vaikea ar­vioi­da – Oulun seudun bus­si­lii­ken­teen ar­vo­lip­pu­jen veron pois­tos­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la

13.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Citybussit muuttuvat lähibusseiksi Oulussa – uusi linja aloittaa vuodenvaihteen jälkeen

Ci­ty­bus­sit muut­tu­vat lä­hi­bus­seik­si Oulussa – uusi linja aloit­taa vuo­den­vaih­teen jälkeen

13.10.2022 06:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys Oululle

26.08.2022 08:00 9
Tilaajille
Pääomasijoitusyhtiö CapMan Infra ostaa Koiviston Auton, joka omistaa muun muassa Koskilinjat ja Onnibusin

Pääo­ma­si­joi­tu­syh­tiö CapMan Infra ostaa Koi­vis­ton Auton, joka omistaa muun muassa Kos­ki­lin­jat ja On­ni­bu­sin

10.12.2021 11:16 3
Linja-autoja edelleen vähemmän – bussiliikenne toipuu koronasta hitaasti

Lin­ja-au­to­ja edel­leen vä­hem­män – bus­si­lii­ken­ne toipuu ko­ro­nas­ta hi­taas­ti

02.06.2021 22:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ra­ken­ta­mis­ta vaivaa suu­ruu­den­hul­luus – tär­kein­tä näyttää olleen ny­kyi­sen ase­ma­po­loi­sen ym­pä­röi­mi­nen pil­ven­piir­tä­jil­lä

16.10.2020 07:00 19
Tilaajille
Oulussa huristelee kohta neljä biokaasulla toimivaa bussia

Oulussa hu­ris­te­lee kohta neljä bio­kaa­sul­la toi­mi­vaa bussia

29.05.2020 08:18