Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liike Nyt
Kokoomus vahvistaa asemaansa Oulun valtuuston suurimpana ryhmänä – Nytin Jussi Arponen siirtyy kokoomukseen

Ko­koo­mus vah­vis­taa ase­maan­sa Oulun val­tuus­ton suu­rim­pa­na ryhmänä – Nytin Jussi Arponen siirtyy ko­koo­muk­seen

04.05.2023 11:31 30
Tilaajille
Rotuaarin vaalikylässä Oulussa on hirmuisen vilkas meno, väenpaljous, ruokaa ja kaikenlaisia herkkuja tarjolla – mutta saavatko ehdokkaat kalastettua niillä ääniä?

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­läs­sä Oulussa on hir­mui­sen vilkas meno, väen­pal­jous, ruokaa ja kai­ken­lai­sia herk­ku­ja tar­jol­la – ­mut­ta saa­vat­ko eh­dok­kaat ka­las­tet­tua niillä ääniä?

24.03.2023 05:00 35
Tilaajille
Mainonta kasvaa ja kampanjointi kiihtyy, kun vaalikuume kasvaa kohisten

Mai­non­ta kasvaa ja kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun vaa­li­kuu­me kasvaa ko­his­ten

16.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Liike Nyt asetti yksitoista ehdokasta Oulun vaalipiiristä – kaksi on Kainuusta ja yhdeksän Pohjois-Pohjanmaalta

Liike Nyt asetti yk­si­tois­ta eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä – kaksi on Kai­nuus­ta ja yh­dek­sän Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

21.02.2023 20:37 11
Kaikilla eduskunnan pienpuolueilla ehdokkaita Oulun vaalipiirissä: RKP:llä neljä, kristillisdemokraateilla 12 ja Liike Nytillä ainakin 12, VKK vasta julkistamassa ehdokkaansa

Kai­kil­la edus­kun­nan pien­puo­lueil­la eh­dok­kai­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä: RKP:llä neljä, kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la 12 ja Liike Nytillä ainakin 12, VKK vasta jul­kis­ta­mas­sa eh­dok­kaan­sa

19.02.2023 05:00 10
Tilaajille
Oppositiopuolueet haastavat hallitusta velkaantumista koskevalla välikysymyksellä

Op­po­si­tio­puo­lueet haas­ta­vat hal­li­tus­ta vel­kaan­tu­mis­ta kos­ke­val­la vä­li­ky­sy­myk­sel­lä

24.01.2023 13:59 7
Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokaslistat alkavat olla viittä vaille valmiita Oulun vaalipiirissä

Huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat alkavat olla viittä vaille val­mii­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

09.12.2022 18:00 5
Tilaajille
Harry Harkimo jatkaa Liike Nytin puheenjohtajana, puoluekokous nimitti myös presidenttiehdokkaaksi

Harry Harkimo jatkaa Liike Nytin pu­heen­joh­ta­ja­na, puo­lue­ko­kous nimitti myös pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

18.06.2022 14:27 7
Liike Nytin Hjallis Harkimo vieraili Oulussa: "Pohjoisessa on pidettävä huoli, että matka lähimmälle terveysasemalle ei saa jatkossakaan olla liian pitkä"

Liike Nytin Hjallis Harkimo vie­rai­li Ou­lus­sa: "Poh­joi­ses­sa on pi­det­tä­vä huoli, että matka lä­him­mäl­le ter­veys­ase­mal­le ei saa jat­kos­sa­kaan olla liian pitkä"

30.11.2021 06:00 21
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Vaalituloksessa näkyvät valtakunnanpolitiikan poterot
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyvät val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan poterot

13.06.2021 23:46 4
Tilaajille
Liike Nytiltä Oulussa menossa läpi Jussi Arponen: hyvä avaus

Liike Nytiltä Oulussa menossa läpi Jussi Ar­po­nen: hyvä avaus

13.06.2021 23:04
Tilaajille
Ex-puhemies Maria Lohela suomii perussuomalaisia ilkeästä ja näsäviisaasta kielenkäytöstä: "Mitä hyötyä siitä on?" – Lohelan mielestä Timo Soinikaan ei pitänyt tarpeeksi kuria

Ex-pu­he­mies Maria Lohela suomii pe­rus­suo­ma­lai­sia il­keäs­tä ja nä­sä­vii­saas­ta kie­len­käy­tös­tä: "Mitä hyötyä siitä on?" – Lohelan mie­les­tä Timo Soi­ni­kaan ei pitänyt tar­peek­si kuria

18.05.2020 12:52 8
Tilaajille