Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Esiopetus
Oulun kaupunki kilpailuttaa yksityisiltä päiväkodeilta ostamansa esiopetuspalvelut

Oulun kau­pun­ki kil­pai­lut­taa yk­si­tyi­sil­tä päi­vä­ko­deil­ta os­ta­man­sa esi­ope­tus­pal­ve­lut

23.05.2022 09:36 4
Kymmenet sotaa paenneet ukrainalaislapset ovat aloittaneet koulun Oulussa – kaupunki on valmistautunut siihen, että oppilaiden määrä kasvaa edelleen

Kym­me­net sotaa paen­neet uk­rai­na­lais­lap­set ovat aloit­ta­neet koulun Oulussa – kau­pun­ki on val­mis­tau­tu­nut siihen, että op­pi­lai­den määrä kasvaa edel­leen

23.04.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko esi­ope­tus koulua vai leik­kiä?

26.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Liuta Oulun kaupungin esikouluja mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun

Liuta Oulun kau­pun­gin esi­kou­lu­ja mukaan kak­si­vuo­ti­seen esi­ope­tus­ko­kei­luun

13.04.2021 10:02 1