Radio Kaleva: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Koo­Koo–­Kär­pät-ot­te­lus­ta

Kolumni: Toi­ve­ajat­te­lu vaivaa hal­li­tus­ta toi­sen­sa jäl­keen, ja siksi olemme nyt on­gel­mis­sa

Asuminen: Hiuk­ka­vaa­ra­lai­ses­sa pa­ri­ta­los­sa betoni yh­dis­tyy pas­tel­liin, moderni vin­ta­geen

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Apteekit
Juuri nyt on pula syöpä- ja tulehduslääkkeistä – saatavuusongelmat saattavat pahentua lähivuosina

Juuri nyt on pula syöpä- ja tu­leh­dus­lääk­keis­tä – saa­ta­vuus­on­gel­mat saat­ta­vat pa­hen­tua lä­hi­vuo­si­na

22.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Kaksi apteekkia Oulussa ryöstänyt tuomittiin vankilaan, anasti myös postinjakajalta vyölaukun ja sadeviitan

Kaksi ap­teek­kia Oulussa ryös­tä­nyt tuo­mit­tiin van­ki­laan, anasti myös pos­tin­ja­ka­jal­ta vyö­lau­kun ja sa­de­vii­tan

05.12.2022 12:32 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­vaih­don on­gel­mia on tar­kas­tel­ta­va ennen bio­lo­gis­ten lääk­kei­den ap­teek­ki­vaih­toa

20.11.2022 05:30
Tilaajille
Joditabletteja on taas apteekeista saatavana alkuviikosta – kiirettä hankkimiseen ei ole edes alle 40-vuotiailla

Jo­di­tab­let­te­ja on taas ap­tee­keis­ta saa­ta­va­na al­ku­vii­kos­ta – kii­ret­tä hank­ki­mi­seen ei ole edes alle 40-vuo­tiail­la

24.10.2022 08:01 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika uu­dis­taa ap­teek­ki­jär­jes­tel­mä – muut Poh­jois­maat ovat uu­dis­ta­neet sään­te­lyn 2000-lu­vul­la ja saaneet kil­pai­lun li­sään­ty­mi­sen myötä hyötyjä kan­sa­lai­sil­leen

14.10.2022 06:00 8
Tilaajille
Huppupäinen naamiomies asteli apteekkiin: "Nämä lääkkeet äkkiä, tämä on ryöstö" – Oulun käräjäoikeuden tuomioon ei herunut jatkokäsittelylupaa

Hup­pu­päi­nen naa­mio­mies asteli ap­teek­kiin: "Nämä lääk­keet äkkiä, tämä on ryöstö" – Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mioon ei herunut jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa

14.09.2022 13:13 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta ja lä­hi­ap­teek­ke­ja ei tule asettaa vas­tak­kain

04.09.2022 07:00 2
Tilaajille
Näin kannattaa toimia, kun apteekissa yhä useammin joudutaan myymään "ei oota" – Lääkkeiden saatavuusongelmista tuli uusi normaali

Näin kan­nat­taa toimia, kun ap­tee­kis­sa yhä useam­min jou­du­taan myymään "ei oota" – Lääk­kei­den saa­ta­vuus­on­gel­mis­ta tuli uusi nor­maa­li

28.08.2022 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on lois­ta­va ap­teek­ki­jär­jes­tel­mä

20.08.2022 07:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus voidaan ra­hoit­taa ja lää­ke­sääs­töt to­teut­taa ap­teek­ki­pal­ve­lui­ta vaa­ran­ta­mat­ta

18.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten tulee saada tar­vit­se­man­sa lää­ke­hoi­dot jat­kos­sa­kin

17.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Lääkesäästöistä hallituksen ja apteekkien välille kymmenien miljoonien eurojen kiista – Apteekkariliitto sälyttää vastuuta myös lääketeollisuudelle

Lää­ke­sääs­töis­tä hal­li­tuk­sen ja ap­teek­kien välille kym­me­nien mil­joo­nien eurojen kiista – Ap­teek­ka­ri­liit­to sä­lyt­tää vas­tuu­ta myös lää­ke­teol­li­suu­del­le

12.08.2022 17:12 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­ki ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­tee­nä on luon­te­va kump­pa­ni

18.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Yle: Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat yleistyneet – vuoden 2022 kesäkuun loppuun mennessä tehty jo yli tuhat ilmoitusta

Yle: Lääk­kei­den saa­ta­vuus­häi­riöt ovat yleis­ty­neet – vuoden 2022 ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä tehty jo yli tuhat il­moi­tus­ta

13.07.2022 15:45 3
Suomalaisten reseptilääkkeisiin käyttämä rahamäärä laski 15 prosentilla vuosikymmenessä – itsehoitolääkkeiden hinnat pysyneet ennallaan

Suo­ma­lais­ten re­sep­ti­lääk­kei­siin käyt­tä­mä ra­ha­mää­rä laski 15 pro­sen­til­la vuo­si­kym­me­nes­sä – it­se­hoi­to­lääk­kei­den hinnat py­sy­neet en­nal­laan

30.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Itsehoitolääkkeiden myynti laski vuonna 2021 – monilla tutuilla lääkkeillä voi olla huolimattomasti käytettynä vakavia haittavaikutuksia

It­se­hoi­to­lääk­kei­den myynti laski vuonna 2021 – monilla tu­tuil­la lääk­keil­lä voi olla huo­li­mat­to­mas­ti käy­tet­ty­nä vakavia hait­ta­vai­ku­tuk­sia

03.01.2022 06:30
Tilaajille
Koronan kotitestien kysyntä räjähti – joka toinen apteekki myy "ei oota", kauppaketjut ja maahantuoja vakuuttavat tilanteen pysyvän hallinnassa

Koronan ko­ti­tes­tien kysyntä räjähti – joka toinen ap­teek­ki myy "ei oota", kaup­pa­ket­jut ja maa­han­tuo­ja va­kuut­ta­vat ti­lan­teen pysyvän hal­lin­nas­sa

23.12.2021 06:30 7
Tilaajille
Poliisilta niukasti lisätietoa Korkalovaaran apteekkiryöstöstä – Epäilty tekijä saatu kiinni

Po­lii­sil­ta niu­kas­ti li­sä­tie­toa Kor­ka­lo­vaa­ran ap­teek­ki­ryös­tös­tä – Epäilty tekijä saatu kiinni

30.05.2021 16:17
Tilaajille
Oikeus pui syytettä Oulun apteekkiryöstöstä, syyte pitseriassa tapahtuneesta toisesta ryöstöstä hylättiin

Oikeus pui syy­tet­tä Oulun ap­teek­ki­ryös­tös­tä, syyte pit­se­rias­sa ta­pah­tu­nees­ta toi­ses­ta ryös­tös­tä hy­lät­tiin

21.12.2020 17:12
Tilaajille
Apteekkari, muusikko, kilpaurheilija, kirjoittaja – uuden singlen julkaisseen oululaisen Janne Leinon elämäntyyli on olla monessa mukana

Ap­teek­ka­ri, muu­sik­ko, kil­paur­hei­li­ja, kir­joit­ta­ja – uuden singlen jul­kais­seen ou­lu­lai­sen Janne Leinon elä­män­tyy­li on olla monessa mukana

13.05.2020 19:00
Tilaajille