kuntien palvelut
Lukijalta Mielipide

Kuntien pal­ve­lut ovat etään­ty­neet ih­mis­ten arjesta – mistä löy­däm­me kunnan, joka vastaa haas­ta­vis­ta asiak­kais­ta ko­ko­nai­suu­te­na?

06.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Nyt va­li­taan kun­ta­päät­tä­jät, jotka tekevät meille 2030-lu­vun me­nes­tyk­sen – kun­ta­ta­lou­den ja alueel­li­sen os­to­voi­man on oltava kun­nos­sa

13.02.2021 13:30 2
Tilaajille