JUURI NYT : Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

SÄHKÖAUTOT: Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Kuntien pal­ve­lut ovat etään­ty­neet ih­mis­ten arjesta – mistä löy­däm­me kunnan, joka vastaa haas­ta­vis­ta asiak­kais­ta ko­ko­nai­suu­te­na?

Yksilönoikeudet on viety 13–15-vuotiaiden kohdalla lain avulla jopa niin pitkälle, että ne estävät terveydenhoitajaa kertomasta lapsen vaivasta vanhemmille. Mutta miten käy, jos vanhemmat ovat tietämättömiä esimerkiksi lapsensa sairauden tai päihdeongelman hoidosta. Viranomainen ei huolehdi lapsesta 24/7 kuten vanhempi? Heitteillejättöä se silloin olisi. Esimerkki kertoo kokonaisvastuun puutteesta.

Samansuuntainen mutta laaja-alaisempi aihe on Niko Eskelisen vähäosaisuuden kierrettä kuvaavassa Raskas perintö -nimisessä tutkimuksessa. Keskiössä siinä on työttömyyden, päihteiden, erilaisten riippuvuuksien, sairauksien sekä mielenterveyden aiheuttamat ylisukupolviset ongelmat.