Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Nobel-palkinto
Martti Ahtisaarta haettiin lentokentältä Oulun kaupunginjohtajaksi, mutta rauhantyö vei voiton

Martti Ah­ti­saar­ta haet­tiin len­to­ken­täl­tä Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, mutta rau­han­työ vei voiton

16.10.2023 10:49 12
Tilaajille
Nobelin rauhanpalkinto iranilaiselle naisten oikeuksien puolustajalle

Nobelin rau­han­pal­kin­to ira­ni­lai­sel­le naisten oi­keuk­sien puo­lus­ta­jal­le

06.10.2023 13:02 3
Norjalainen kirjailija Jon Fosse on tämänvuotinen Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja

Nor­ja­lai­nen kir­jai­li­ja Jon Fosse on tä­män­vuo­ti­nen Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non saaja

05.10.2023 16:15 1
Lääketieteen Nobelin pokkasivat koronarokotteiden kehitystä edesauttaneet tutkijat

Lää­ke­tie­teen Nobelin pok­ka­si­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­den ke­hi­tys­tä edes­aut­ta­neet tut­ki­jat

02.10.2023 13:33 3
Kirja-arvio: Sinkkipojat etsii ruohonjuuritason totuutta Neuvostoliiton toimista Afganistanin sodassa

Kir­ja-ar­vio: Sink­ki­po­jat etsii ruo­hon­juu­ri­ta­son to­tuut­ta Neu­vos­to­lii­ton toi­mis­ta Af­ga­nis­ta­nin sodassa

22.01.2023 14:05
Tilaajille
Nobelin rauhanpalkinto vangitulle valkovenäläisaktivistille sekä ihmisoikeusjärjestöille Venäjältä ja Ukrainasta

Nobelin rau­han­pal­kin­to van­gi­tul­le val­ko­ve­nä­läis­ak­ti­vis­til­le sekä ih­mis­oi­keus­jär­jes­töil­le Ve­nä­jäl­tä ja Uk­rai­nas­ta

07.10.2022 12:59 3
Arvio: Nobel-voittaja kuvaa kolonialismin mukanaan tuomaa riistoa ja hävitystä sortumatta yksisilmäisyyteen

Arvio: No­bel-voit­ta­ja kuvaa ko­lo­nia­lis­min mu­ka­naan tuomaa riistoa ja hä­vi­tys­tä sor­tu­mat­ta yk­si­sil­mäi­syy­teen

05.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Nobel-komitea oikoo "valkoista historiankirjoitusta mustalla totuudella" – on noloa, jos taidepalkinto myönnetään muista kuin taiteellisista ansioista
Kolumni

No­bel-ko­mi­tea oikoo "val­kois­ta his­to­rian­kir­joi­tus­ta mus­tal­la to­tuu­del­la" – on noloa, jos tai­de­pal­kin­to myön­ne­tään muista kuin tai­teel­li­sis­ta an­siois­ta

04.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Arvio: Nobel-palkittu Kazuo Ishiguro palaa scifin pariin romaanissa, jonka päähenkilönä on Keinoystävä Klara

Arvio: No­bel-pal­kit­tu Kazuo Is­hi­gu­ro palaa scifin pariin ro­maa­nis­sa, jonka pää­hen­ki­lö­nä on Kei­no­ys­tä­vä Klara

26.09.2021 15:15
Tilaajille
Arvio: Nobelisti Patrick Modiano on jälleen historian jäljillä, nyt todellisen henkilön kautta

Arvio: No­be­lis­ti Patrick Modiano on jälleen his­to­rian jäl­jil­lä, nyt to­del­li­sen hen­ki­lön kautta

28.12.2020 11:00
Tilaajille
Runoilija varjeli salaisuutta – Tua Forsström luki valekansiin puettuja kirjoja ja keskusteli niistä verkossa koodinumeroilla

Ru­noi­li­ja varjeli sa­lai­suut­ta – Tua Fors­ström luki va­le­kan­siin puet­tu­ja kirjoja ja kes­kus­te­li niistä ver­kos­sa koo­di­nu­me­roil­la

24.10.2020 08:00
Tilaajille
Taloustieteen Nobel huutokauppateorian parantajille

Ta­lous­tie­teen Nobel huu­to­kaup­pa­teo­rian pa­ran­ta­jil­le

12.10.2020 14:34
Nobelin rauhanpalkinto jaetaan perjantaina Oslossa – Greta Thunberg on jälleen ennakkosuosikki, mutta voittaja voi tulla parrasvalojen ulkopuolelta

Nobelin rau­han­pal­kin­to jaetaan per­jan­tai­na Oslossa – Greta Thun­berg on jälleen en­nak­ko­suo­sik­ki, mutta voit­ta­ja voi tulla par­ras­va­lo­jen ul­ko­puo­lel­ta

08.10.2020 18:36 2
Runoilija Louise Glück saa Nobelin kirjallisuuspalkinnon ja aikoo ottaa sen myös vastaan

Ru­noi­li­ja Louise Glück saa Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non ja aikoo ottaa sen myös vastaan

08.10.2020 18:02