Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lastenelokuvat
Lennartin kengät ovat tulleet Ylermi Rajamaalle tutuiksi – uusin Risto Räppääjä on jo näyttelijän kolmas Räppääjä-leffa

Len­nar­tin kengät ovat tulleet Ylermi Ra­ja­maal­le tu­tuik­si – uusin Risto Räp­pää­jä on jo näyt­te­li­jän kolmas Räp­pää­jä-lef­fa

17.02.2023 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Viirun ja Pesosen maineella markkinoidun spin-off-animaation seikkailu ei jaksa kantaa

Elo­ku­va-ar­vio: Viirun ja Pesosen mai­neel­la mark­ki­noi­dun spin-off-ani­maa­tion seik­kai­lu ei jaksa kantaa

16.02.2023 12:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Lasse-sarja paranee kertaheitolla pikkuveli Håkanin astuessa pääosaan

Elo­ku­va-ar­vio: Las­se-sar­ja paranee ker­ta­hei­tol­la pik­ku­ve­li Håkanin as­tues­sa pää­osaan

02.02.2023 16:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Löyhästi Mel Brooksin länkkäriparodiaan perustuva Vimmaiset tassut on tyystin aikansa elänyt

Elo­ku­va-ar­vio: Löy­häs­ti Mel Brook­sin länk­kä­ri­pa­ro­diaan pe­rus­tu­va Vim­mai­set tassut on tyystin aikansa elänyt

29.12.2022 16:10 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Saapasjalkakissan jatko-osa on visuaalisesti taitavaa animaatiota mutta päähenkilön omahyväisyys heikentää tarinan kiinnostavuutta

Elo­ku­va-ar­vio: Saa­pas­jal­ka­kis­san jat­ko-osa on vi­suaa­li­ses­ti tai­ta­vaa ani­maa­tio­ta mutta pää­hen­ki­lön oma­hy­väi­syys hei­ken­tää tarinan kiin­nos­ta­vuut­ta

29.12.2022 15:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Uutuuselokuva tuo Kiljuset nykyaikaan varsin onnistuneesti mutta kokonaisuus on ehkä turhankin lempeä

Elo­ku­va-ar­vio: Uu­tuus­elo­ku­va tuo Kil­ju­set ny­ky­ai­kaan varsin on­nis­tu­nees­ti mutta ko­ko­nai­suus on ehkä tur­han­kin lempeä

29.12.2022 14:10
Tilaajille
Suomen Oscar-ehdokkaan tuottajan mukaan kaurismäkileimasta on päästy ja suomalaisia menestyselokuvia ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

Suomen Os­car-eh­dok­kaan tuot­ta­jan mukaan kau­ris­mä­ki­lei­mas­ta on päästy ja suo­ma­lai­sia me­nes­tys­elo­ku­via ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

18.11.2022 15:45 1
Tilaajille
Arvio: Ystäväni krokotiili on hauska ja taitavasti animoitu mutta rytmi voisi olla vetävämpi

Arvio: Ys­tä­vä­ni kro­ko­tii­li on hauska ja tai­ta­vas­ti ani­moi­tu mutta rytmi voisi olla ve­tä­väm­pi

10.11.2022 16:05
Tilaajille
Arvio: Mimmi Lehmä löytää kotiin sopii hyvin lapsen ensimmäiseksi valkokangaselokuvaksi

Arvio: Mimmi Lehmä löytää kotiin sopii hyvin lapsen en­sim­mäi­sek­si val­ko­kan­gas­elo­ku­vak­si

10.11.2022 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Supermarsu ihastuttaa lapsia ja aikuisia – kakkososassa mukana savoa haastava mehiläinen ja oululainen Rasva-Antero

Elo­ku­va-ar­vio: Su­per­mar­su ihas­tut­taa lapsia ja ai­kui­sia – kak­kos­osas­sa mukana savoa haas­ta­va me­hi­läi­nen ja ou­lu­lai­nen Ras­va-An­te­ro

13.10.2022 14:50
Tilaajille
Elokuva-arvio: Voi änkeröinen! Puitteet ovat periaatteessa kunnossa, mutta aiemmin tv:stä tuttu pelle jämähtää toistamaan samaa sketsiä

Elo­ku­va-ar­vio: Voi än­ke­röi­nen! Puit­teet ovat pe­ri­aat­tees­sa kun­nos­sa, mutta aiemmin tv:stä tuttu pelle jä­mäh­tää tois­ta­maan samaa sketsiä

08.09.2022 14:35
Tilaajille
Timo Koivusalon haaveissa on kokonainen Pelle Hermanni -elokuvien sarja

Timo Koi­vu­sa­lon haa­veis­sa on ko­ko­nai­nen Pelle Her­man­ni -e­lo­ku­vien sarja

07.09.2022 15:45 1
Tilaajille
Arvio: Ruotsalaiset onnistuvat tuomaan lastenelokuvaan luontevasti transsukupuolisen hahmon ja miesten välisen rakkauden

Arvio: Ruot­sa­lai­set on­nis­tu­vat tuomaan las­ten­elo­ku­vaan luon­te­vas­ti trans­su­ku­puo­li­sen hahmon ja miesten välisen rak­kau­den

11.08.2022 15:35 1
Tilaajille
Arvio: Lempeä kaupunkilaispoika ja itsehillintänsä helposti menettävä metsänkeiju ystävystyvät kotimaisessa lastenelokuvassa

Arvio: Lempeä kau­pun­ki­lais­poi­ka ja it­se­hil­lin­tän­sä hel­pos­ti me­net­tä­vä met­sän­kei­ju ys­tä­vys­ty­vät ko­ti­mai­ses­sa las­ten­elo­ku­vas­sa

04.08.2022 15:45
Tilaajille
Näyttämön kuningaslajikseen nimeävä Pirjo Lonka viihtyy myös kameran edessä – Sihja – kapinaa ilmassa -lastenelokuvassa Lonka nähdään Lisbeth Lukinmaana

Näyt­tä­mön ku­nin­gas­la­jik­seen nimeävä Pirjo Lonka viihtyy myös kameran edessä – Sihja – kapinaa ilmassa -las­ten­elo­ku­vas­sa Lonka nähdään Lisbeth Lu­kin­maa­na

02.08.2022 10:00
Tilaajille
Arvio: Erilaisuudesta on etua koko perheen seikkailuanimaatiossa – jälki on tyylikästä, mutta tarina kimpoilee

Arvio: Eri­lai­suu­des­ta on etua koko perheen seik­kai­lu­ani­maa­tios­sa – jälki on tyy­li­käs­tä, mutta tarina kim­poi­lee

07.04.2022 13:15
Tilaajille
Arvio: Ohjaajien ensimmäisessä pitkässä elokuvassa on hiukan kankeutta, mutta Etsivätoimisto Henkka & Kivimutkassa on potentiaalia uudeksi lasten suosikiksi

Arvio: Oh­jaa­jien en­sim­mäi­ses­sä pit­käs­sä elo­ku­vas­sa on hiukan kan­keut­ta, mutta Et­si­vä­toi­mis­to Henkka & Ki­vi­mut­kas­sa on po­ten­tiaa­lia uudeksi lasten suo­si­kik­si

31.03.2022 14:30
Tilaajille
Arvio: Animaatioon on ahdettu kaikki lajityypin kliseet, mutta kohderyhmä antanee sen anteeksi

Arvio: Ani­maa­tioon on ahdettu kaikki la­ji­tyy­pin kli­seet, mutta koh­de­ryh­mä antanee sen an­teek­si

10.03.2022 16:10
Tilaajille
Arvio: Sing-elokuvan jatko-osa kierrättää tuttuja hittejä edeltäjäänsä onnistuneemmin

Arvio: Sing-elo­ku­van jat­ko-osa kier­rät­tää tuttuja hittejä edel­tä­jään­sä on­nis­tu­neem­min

03.02.2022 15:40
Tilaajille
Arvio: Lotta-animaation omituinen maailma imaisee katsojan mukaansa

Arvio: Lot­ta-ani­maa­tion omi­tui­nen maailma imaisee kat­so­jan mu­kaan­sa

12.08.2021 18:00 1
Tilaajille