Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kolmas sektori
Oululainen Tiia Syvänen, 32, on saanut arkeaan hallintaan kuntouttavan työtoiminnan avulla – Se katkesi kuukausiksi, kun vastuu siirtyi kaupungilta Pohteelle

Ou­lu­lai­nen Tiia Sy­vä­nen, 32, on saanut arkeaan hal­lin­taan kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan avulla – Se katkesi kuu­kau­sik­si, kun vastuu siirtyi kau­pun­gil­ta Poh­teel­le

31.01.2024 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onnea 1-vuo­tias Oulun D-ase­ma!

17.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen mer­kit­tä­vä rooli tulee tun­nis­taa, tun­nus­taa ja turvata

29.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­he­köy­hyys ka­ven­taa lapsen oi­keut­ta lomaan

26.05.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksi elämä jatkuu – va­paa­eh­toi­nen päi­vys­tä­jä voi olla se ih­mi­nen, joka pitää nuoren elä­mäs­sä kiinni

20.10.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys Poh­jois-Poh­jan­maan yk­kös­asiak­si – hy­vin­voin­ti­aluei­den aloit­taes­sa ta­voit­tee­na pitää olla, että pal­ve­lu­pol­ku ei enää katkea

10.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täy­tyy­kö kaiken työl­lis­tä­mi­sen olla ly­hyt­nä­köi­ses­ti vain ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa?

16.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palk­ka­tu­ki­uu­dis­tus mu­ser­taa työ­pa­ja­toi­min­taa – palk­ka­tuet­tu työ on työ­pa­jo­jen kol­man­nek­si yleisin val­men­nus­pal­ve­lu

11.07.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hukata voi­ma­va­ro­ja – so­siaa­li- ja ter­veys­jär­jes­töt hy­vin­voin­ti­alueen sel­keik­si osa­toi­mi­joik­si

28.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­sai­rau­det ovat kan­san­ta­lou­den ja -ter­vey­den haaste, johon hy­vin­voin­ti­alueen on ke­hit­tä­vä rat­kai­su­ja

21.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kol­man­nen sek­to­rin roolia ei saa unohtaa hy­vin­voin­ti­alueel­la

05.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarkka ta­lou­den­pi­to antaa Oululle mah­dol­li­suuk­sia pitää kau­pun­kiam­me kaikin puolin kun­nos­sa

20.11.2020 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin op­pi­mis­vai­keuk­siin kes­kit­ty­vää kol­man­nen sek­to­rin toi­min­taa tar­vi­taan?

08.09.2020 05:15
Tilaajille
Julkinen ja yksityinen samassa veneessä
Kolumni

Jul­ki­nen ja yk­si­tyi­nen samassa ve­nees­sä

21.08.2020 20:00 1
Tilaajille