Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Päihdepalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­de­pal­ve­luis­ta sääs­tä­mi­nen ei ole oi­keu­den­mu­kais­ta

11.02.2024 05:30 6
Heroinistien pelastaminen maksoi Oulussa kasvaneelle Pentti Karvoselle lääkärinluvat ja vapauden – Nyt hän kertoo, mitä olisi tehnyt toisin

He­roi­nis­tien pe­las­ta­mi­nen maksoi Oulussa kas­va­neel­le Pentti Kar­vo­sel­le lää­kä­rin­lu­vat ja va­pau­den – Nyt hän kertoo, mitä olisi tehnyt toisin

16.12.2023 05:00 31
Tilaajille
Ylikiimingin entinen hoivatila ei kelpaa Pohteelle – Omaishoitajien puheenjohtaja epäilee laskelmia asumisyksiköiden tarpeesta

Yli­kii­min­gin entinen hoi­va­ti­la ei kelpaa Poh­teel­le – Omais­hoi­ta­jien pu­heen­joh­ta­ja epäilee las­kel­mia asu­mi­syk­si­köi­den tar­pees­ta

18.10.2023 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­kes­kus­kä­vi­jät eivät saa kärsiä pal­ve­lui­den kroo­ni­ses­ta ali­bud­je­toin­nis­ta, to­del­li­suus hy­vin­voin­tia­lueil­la on karu

28.09.2023 05:00
Miksi Oulu budjetoi niukasti päihdepalveluihin? – Kysyimme asiaa oululaisilta sote-poliitikoilta, lautakunnan puheenjohtajan käsitys luvuista ei pidä paikkaansa

Miksi Oulu bud­je­toi niu­kas­ti päih­de­pal­ve­lui­hin? – Ky­syim­me asiaa ou­lu­lai­sil­ta so­te-po­lii­ti­koil­ta, lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan käsitys lu­vuis­ta ei pidä paik­kaan­sa

10.09.2023 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vom­me Pohteen päät­tä­jil­le vii­saut­ta: päih­de­riip­pu­vais­ten hoi­dos­sa tar­vi­taan lai­tos­kun­tou­tus­ta

08.09.2023 06:00 5
Tilaajille
Analyysi: Tilastot todistavat, että päihderiippuvuudesta kärsivän hoito on tiukassa Oulussa – Sairastuneet ja heidän läheisensä ovat olleet vuosia oikeassa

Ana­lyy­si: Ti­las­tot to­dis­ta­vat, että päih­de­riip­pu­vuu­des­ta kär­si­vän hoito on tiu­kas­sa Oulussa – Sai­ras­tu­neet ja heidän lä­hei­sen­sä ovat olleet vuosia oi­keas­sa

04.09.2023 05:00 20
Tilaajille
"Välillä oon ottanut tarkoituksella liian suuren annoksen", tunnustaa päivittäin piikittävä 21-vuotias Milla – Kiersimme auttajien kanssa huumeiden käyttöpaikat Oulun keskustassa

"Vä­lil­lä oon ottanut tar­koi­tuk­sel­la liian suuren an­nok­sen", tun­nus­taa päi­vit­täin pii­kit­tä­vä 21-vuo­tias Milla – Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

10.06.2023 06:00 57
Tilaajille
Perusoikeudet ja -palvelut kuuluvat kaikille – Osku Timonen käy baarissa siinä missä muutkin

Pe­ru­soi­keu­det ja -pal­ve­lut kuu­lu­vat kai­kil­le – Osku Timonen käy baa­ris­sa siinä missä muutkin

24.04.2023 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ver­tais­tu­ki on vai­kut­ta­vaa päih­de­työ­tä – ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jat suun­nit­te­le­maan pal­ve­lu­ja asiak­kaan silmin

12.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Oululainen Kaisa on elänyt läheistensä huumehelvettiä 40 vuoden ajan – nyt hän sytyttää kynttilän tyttärelleen, jota kukaan ei enää satuta

Ou­lu­lai­nen Kaisa on elänyt lä­heis­ten­sä huu­me­hel­vet­tiä 40 vuoden ajan – nyt hän sy­tyt­tää kynt­ti­län tyt­tä­rel­leen, jota kukaan ei enää satuta

08.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Asunnottomien yötä tultiin viettämään Rotuaarille – Oulussa on panelistien mukaan paljon nuoria sekä ulkopaikkakunnilta tulleita asunnottomia

Asun­not­to­mien yötä tultiin viet­tä­mään Ro­tuaa­ril­le – Oulussa on pa­ne­lis­tien mukaan paljon nuoria sekä ul­ko­paik­ka­kun­nil­ta tul­lei­ta asun­not­to­mia

17.10.2022 19:12 11
Tilaajille
Kävimme tutustumassa Oulun päihdehuollon tukipaikkaan, josta päivittäin piikittävä Make hakee puhtaita huumeneuloja – Hoitajat jakavat joka viikko tuhansia neuloja, asiakkaina yhä enemmän nuoria

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun päih­de­huol­lon tu­ki­paik­kaan, josta päi­vit­täin pii­kit­tä­vä Make hakee puh­tai­ta huu­me­neu­lo­ja – Hoi­ta­jat jakavat joka viikko tu­han­sia neu­lo­ja, asiak­kai­na yhä enemmän nuoria

23.09.2022 09:26 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­de­lää­ke­tie­det­tä tar­vi­taan ylio­pis­to­sai­raa­las­sa

24.02.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juuri nyt on hyvä mah­dol­li­suus vai­kut­taa kuntien ta­lou­sar­vioi­hin ja vaatia päih­de­huol­lon pal­ve­lui­hin lisää re­surs­se­ja

02.10.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen jou­lu­tun­nel­ma syntyy tur­val­lis­ten ai­kuis­ten luomana

18.12.2020 05:45
Tilaajille