sote-järjestöjen rahoitus
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Jussi Kemppainen, Anne Mustakangas-Mäkelä

Onko meillä varaa luopua so­te-alan jär­jes­töis­tä?

13.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Krista Pajala, Katariina Suomu

Jär­jes­tö­jen apu vä­hen­tää muis­ti­sai­rauk­sis­ta ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia

13.09.2020 04:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Klu­bi­ta­lo­jen toi­min­taa ei saa ro­mut­taa – vuonna 2019 uusista työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keis­tä yli puolet myön­net­tiin mie­len­ter­veys­on­gel­mien vuoksi

12.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marja Kinnunen

Suomi ikään­tyy vauh­dil­la – on poh­dit­ta­va miten ky­ke­nem­me tar­joa­maan riit­tä­vän määrän hoitoa, kun­tou­tus­ta ja hoivaa

10.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mihin op­pi­mis­vai­keuk­siin kes­kit­ty­vää kol­man­nen sek­to­rin toi­min­taa tar­vi­taan?

08.09.2020 05:15 0
Tilaajille