Jalkapallo: Eemeli Rait­ti­nen olisi ha­lun­nut pelata enemmän AC Oulun lii­ga­jouk­kuees­sa

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kirjasto
Kirja-arvio: Lukija sekä viihtyy Riikka Pulkkisen Lumon äärellä että arvuuttelee sitä, kuka meissä puhuu

Kir­ja-ar­vio: Lukija sekä viihtyy Riikka Pulk­ki­sen Lumon äärellä että ar­vuut­te­lee sitä, kuka meissä puhuu

11.09.2022 15:15
Tilaajille
Oulun kirjastot siirtyvät kesäaikaan – katso aukioloajat tästä

Oulun kir­jas­tot siir­ty­vät ke­sä­ai­kaan – katso au­ki­olo­ajat tästä

30.05.2022 15:47 1
Vanha Kaleva: Oulun kirjaston sanomalehtilukusalissa päivittäin noin 60 kävijää

Vanha Kaleva: Oulun kir­jas­ton sa­no­ma­leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa päi­vit­täin noin 60 kävijää

25.01.2022 10:00
Tilaajille
Oulun pääkirjaston asiakaspalveluajat lyhenevät remontin vuoksi – Torinrannassa kirjasto palvelee syksyyn, väistötiloista tiedotetaan lähiaikoina

Oulun pää­kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lu­ajat ly­he­ne­vät re­mon­tin vuoksi – ­To­rin­ran­nas­sa kir­jas­to pal­ve­lee syk­syyn, väis­tö­ti­lois­ta tie­do­te­taan lä­hi­ai­koi­na

20.01.2022 17:38 1
Hiljaiset ajat ruokkivat luovuutta – "Taiteilijalle tämä on ollut antoisaa aikaa", sanoo oulunsalolaistaiteilija Raili Kukkohovi

Hil­jai­set ajat ruok­ki­vat luo­vuut­ta – "Tai­tei­li­jal­le tämä on ollut an­toi­saa aikaa", sanoo ou­lun­sa­lo­lais­tai­tei­li­ja Raili Kuk­ko­ho­vi

15.01.2022 07:00
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot yhdistyivät Pohjoisen eKirjastoksi – kirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia kaikille pohjoissuomalaisille

Kai­nuun, Lapin ja Poh­jois-Poh­jan­maan kir­jas­tot yh­dis­tyi­vät Poh­joi­sen eKir­jas­tok­si – kir­jo­ja, lehtiä, elo­ku­via ja mu­siik­kia kai­kil­le poh­jois­suo­ma­lai­sil­le

13.01.2022 08:53
Mikä sopisi nimeksi uudelle kirjastoautolle? – edelliseen nimikilpailuun saapui peräti 1500 nimiehdotusta

Mikä sopisi nimeksi uudelle kir­jas­toau­tol­le? – edel­li­seen ni­mi­kil­pai­luun saapui peräti 1500 ni­mi­eh­do­tus­ta

27.12.2021 06:02 29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­opas­tus on kir­jas­to­työn yti­mes­sä

30.08.2021 08:00
Tilaajille
Oulun kaupunginkirjastolle kansainvälinen tunnustus ympäristötietoisuudesta – kirjasto osallistui kilpailuun 2019–2020 toteuttamallaan hankkeella

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tol­le kan­sain­vä­li­nen tun­nus­tus ym­pä­ris­tö­tie­toi­suu­des­ta – kir­jas­to osal­lis­tui kil­pai­luun 2019–2020 to­teut­ta­mal­laan hank­keel­la

21.08.2021 11:43 2
Omatoimikirjastojen aukioloajat laajenivat – Osaa omatoimikirjastoista voi käyttää jälleen myös viikonloppuisin

Oma­toi­mi­kir­jas­to­jen au­ki­olo­ajat laa­je­ni­vat – Osaa oma­toi­mi­kir­jas­tois­ta voi käyttää jälleen myös vii­kon­lop­puisin

31.05.2021 15:25
E-kirjojen lainaus kirjastoissa kasvoi lähes 40 prosenttia – "Siksi on tärkeää, että kuntien yhteinen e-kirjasto saadaan pian käyttöön", Rauha Maarno Suomen kirjastoseurasta sanoo

E-kir­jo­jen lainaus kir­jas­tois­sa kasvoi lähes 40 pro­sent­tia – "Siksi on tär­keää, että kuntien yh­tei­nen e-kir­jas­to saadaan pian käyt­töön", Rauha Maarno Suomen kir­jas­to­seu­ras­ta sanoo

09.04.2021 09:45
Oulun kaupunginkirjasto, nuorisovaltuusto ja politiikkakoulu päästävät alle 30-vuotiaat kuntavaaliehdokkaat ääneen etätapahtumissa

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to, nuo­ri­so­val­tuus­to ja po­li­tiik­ka­kou­lu pääs­tä­vät alle 30-vuo­tiaat kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat ääneen etä­ta­pah­tu­mis­sa

03.03.2021 14:29
Oulussa pääsee kirjastojen kautta frisbeegolfin makuun – settejä lainataan kahdeksi viikoksi kerrallaan

Oulussa pääsee kir­jas­to­jen kautta fris­bee­gol­fin makuun – settejä lai­na­taan kah­dek­si vii­kok­si ker­ral­laan

25.09.2020 14:17