Kirjallisuus: Lapsen kuo­le­maa kä­sit­te­le­vä ku­va­kir­ja voitti 10 000 euron Bot­nia-pal­kin­non

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kirjailija
Insinööriopiskelija on myös tuore tietokirjailija

In­si­nöö­rio­pis­ke­li­ja on myös tuore tie­to­kir­jai­li­ja

08.08.2021 06:00 2
Ikävällä on pitävä ote – äidin poissaolo osoittautui kirjailija Pekka Jaatiselle sotaakin rankemmaksi aiheeksi: "Työpäivän päätyttyä olin aina aivan palasina"

Ikä­väl­lä on pitävä ote – äidin pois­sao­lo osoit­tau­tui kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­sel­le so­taa­kin ran­kem­mak­si ai­heek­si: "Työ­päi­vän pää­tyt­tyä olin aina aivan pa­la­si­na"

08.04.2021 19:00
Tilaajille
Thainyrkkeilijä Jarkko Stenius etsi kovuutta Muukalaislegioonasta ja ammattilaisotteluista, kunnes huomasi olevansa umpikujassa – nyt hän opettaa hyvinvointia ja hyväksyntää ylisuorittajille

Thai­nyrk­kei­li­jä Jarkko Stenius etsi ko­vuut­ta Muu­ka­lais­le­gioo­nas­ta ja am­mat­ti­lai­sot­te­luis­ta, kunnes huomasi ole­van­sa um­pi­ku­jas­sa – nyt hän opettaa hy­vin­voin­tia ja hy­väk­syn­tää yli­suo­rit­ta­jil­le

14.03.2021 17:38
Tilaajille
Kirjailija Joni Skiftesvik kirjoittaa edelleen, mutta työtahti on leppoistunut – "Se tuntuu ylelliseltä"

Kir­jai­li­ja Joni Skif­tes­vik kir­joit­taa edel­leen, mutta työ­tah­ti on lep­pois­tu­nut – "Se tuntuu ylel­li­sel­tä"

13.03.2021 08:35 7
Monika Fagerholm eli romaania kirjoittaessaan vuoden ajan hernekeittolounailla, jotka hän haki Lidlistä työviikoksi kerrallaan

Monika Fa­ger­holm eli ro­maa­nia kir­joit­taes­saan vuoden ajan her­ne­keit­to­lou­nail­la, jotka hän haki Lid­lis­tä työ­vii­kok­si ker­ral­laan

25.02.2021 09:00
Tilaajille
Miten kirjailija kestää epävarmuutta ja arvostelua? Saara Turunen kertoo teoksen etenemisestä ideasta kirjaksi – "Teen töitä muutaman tunnin, ja sitten olen väsynyt"

Miten kir­jai­li­ja kestää epä­var­muut­ta ja ar­vos­te­lua? Saara Turunen kertoo teoksen ete­ne­mi­ses­tä ideasta kir­jak­si – "Teen töitä muu­ta­man tunnin, ja sitten olen vä­sy­nyt"

28.06.2020 08:00
Tilaajille
Arvio: Mooses Mentulan uutuusromaanin päähenkilö kulkee hulluuden kautta kirjailijaksi

Arvio: Mooses Men­tu­lan uu­tuus­ro­maa­nin pää­hen­ki­lö kulkee hul­luu­den kautta kir­jai­li­jak­si

14.06.2020 18:00
Tilaajille
Pornoaiheinen gradu vei seksibloggariksi ja kirjailijaksi: Kirjailija Henriikka Rönkkönen ammentaa tarinoita häpeästä ja huonosta olosta

Por­no­ai­hei­nen gradu vei sek­sib­log­ga­rik­si ja kir­jai­li­jak­si: Kir­jai­li­ja Hen­riik­ka Rönk­kö­nen am­men­taa ta­ri­noi­ta hä­peäs­tä ja huo­nos­ta olosta

03.06.2020 08:00
Tilaajille