Kirja-arvio
Arvio: Hannes Hyvösen kiekkouran taustalla kävi hurja myllerrys

Arvio: Hannes Hyvösen kiek­ko­uran taus­tal­la kävi hurja myl­ler­rys

09.09.2020 14:54 0
Tilaajille
Arvio: Äiti ja tytär äitiyden yhteistoimintaneuvotteluissa

Arvio: Äiti ja tytär äi­tiy­den yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­luis­sa

13.07.2020 11:00 0
Tilaajille
Arvio: Fyysistä ja psyykkistä väkivaltaa kahden naisen tunnustuksissa

Arvio: Fyy­sis­tä ja psyyk­kis­tä vä­ki­val­taa kahden naisen tun­nus­tuk­sis­sa

06.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Arvio: Jörn Donner piti poikaansa Otto Gabrielssonia "erehdyksenä", poika isäänsä "maailman vanhimpana teininä"

Arvio: Jörn Donner piti poi­kaan­sa Otto Gab­riels­so­nia "e­reh­dyk­se­nä", poika isäänsä "maail­man van­him­pa­na tei­ni­nä"

06.07.2020 11:00 0
Tilaajille
Arvio: Vigdis Hjorth kirjoitti fiktiivisessä romaanissaan hyväksikäyttökokemuksesta ja sai kimppuunsa sisarensa ja äitinsä

Arvio: Vigdis Hjorth kir­joit­ti fik­tii­vi­ses­sä ro­maa­nis­saan hy­väk­si­käyt­tö­ko­ke­muk­ses­ta ja sai kimp­puun­sa si­sa­ren­sa ja äitinsä

05.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Arvio: Kertomus pienen laivan surullisesta matkasta, joka päättyi yhteen Suomen rauhanajan tuhoisimmista haaksirikoista

Arvio: Ker­to­mus pienen laivan su­rul­li­ses­ta mat­kas­ta, joka päättyi yhteen Suomen rau­han­ajan tu­hoi­sim­mis­ta haak­si­ri­kois­ta

29.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Arvio: On vanha jengi koolla taas – Van Veeteren ja Barbarotti kohtaavat Håkan Nesserin erinomaisessa rikosromaanissa

Arvio: On vanha jengi koolla taas – Van Vee­te­ren ja Bar­ba­rot­ti koh­taa­vat Håkan Nes­se­rin erin­omai­ses­sa ri­kos­ro­maa­nis­sa

28.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Kirja-arvio: Viljami Puustinen kirjoitti mielenkiintoisen kaksoiselämäkerran Gallenin veljeksistä

Kir­ja-ar­vio: Viljami Puus­ti­nen kir­joit­ti mie­len­kiin­toi­sen kak­sois­elä­mä­ker­ran Gal­le­nin vel­jek­sis­tä

20.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Kirja-arvio: Liina Putkosen Palava poika tarttuu ihmiskaupan ja hyväksikäytön monisyiseen ilmiöön

Kir­ja-ar­vio: Liina Put­ko­sen Palava poika tarttuu ih­mis­kau­pan ja hy­väk­si­käy­tön mo­ni­syi­seen ilmiöön

19.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Arvio: Mooses Mentulan uutuusromaanin päähenkilö kulkee hulluuden kautta kirjailijaksi

Arvio: Mooses Men­tu­lan uu­tuus­ro­maa­nin pää­hen­ki­lö kulkee hul­luu­den kautta kir­jai­li­jak­si

14.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Arvio: Spede Pasanen olisi halunnut ohjata lastenelokuvan Kauhukakarat, mutta eihän siitä tullut mitään

Arvio: Spede Pasanen olisi ha­lun­nut ohjata las­ten­elo­ku­van Kau­hu­ka­ka­rat, mutta eihän siitä tullut mitään

09.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Arvio: Amerikkalaisen kirjallisuuden uusi tähti kirjoitti erinomaisen romaanin, jonka päähenkilö päättää viettää kokonaisen vuoden huoneessaan

Arvio: Ame­rik­ka­lai­sen kir­jal­li­suu­den uusi tähti kir­joit­ti erin­omai­sen ro­maa­nin, jonka pää­hen­ki­lö päättää viettää ko­ko­nai­sen vuoden huo­nees­saan

07.06.2020 19:00 0
Tilaajille