Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Keskusrikospoliisi
Tuiran pimeän kaksoismurhan tutkinnassa merkittävä käänne – Paljastaako KRP:n tutkittavana oleva alumiinisalkku mystisen haalarimiehen?

Tuiran pimeän kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­vä käänne – ­Pal­jas­taa­ko KRP:n tut­kit­ta­va­na oleva alu­mii­ni­salk­ku mys­ti­sen haa­la­ri­mie­hen?

16.02.2024 16:22 17
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus takavarikoi jättisummia Uros-pomoilta – Kysyimme, mitä vakuustakavarikko tarkoittaa, ja kuka kaivaa rahat valtiolle

Oulun kä­rä­jä­oi­keus ta­ka­va­ri­koi jät­ti­sum­mia Uros-po­moil­ta – Ky­syim­me, mitä va­kuus­ta­ka­va­rik­ko tar­koit­taa, ja kuka kaivaa rahat val­tiol­le

01.12.2023 05:00 8
Tilaajille
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asian­osai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

28.11.2023 16:22 17
Tilaajille
Uroksen pesänhoitaja Sami Uoti kertoo, miten kadonneiden miljoonien metsästys etenee – Suurin kysymys on yhä mysteeri

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti kertoo, miten ka­don­nei­den mil­joo­nien met­säs­tys etenee – Suurin kysymys on yhä mys­tee­ri

25.11.2023 05:00 23
Tilaajille
Uusi Uros-takavarikko: Jyrki Hallikaisen perhepiiriin kuuluvilta henkilöiltä takavarikoitiin yli 121 miljoonaa euroa omaisuutta

Uusi Uros-ta­ka­va­rik­ko: Jyrki Hal­li­kai­sen per­he­pii­riin kuu­lu­vil­ta hen­ki­löil­tä ta­ka­va­ri­koi­tiin yli 121 mil­joo­naa euroa omai­suut­ta

22.11.2023 11:58 33
Tilaajille
Poliisi: Kaasuputkivaurion tekninen tutkinta vahvistaa epäilyä, että merestä löytynyt ankkuri kuuluu kiinalaisalukselle

Po­lii­si: Kaa­su­put­ki­vau­rion tek­ni­nen tut­kin­ta vah­vis­taa epäi­lyä, että merestä löy­ty­nyt ankkuri kuuluu kii­na­lais­aluk­sel­le

10.11.2023 12:55 9
Huumelääke Ksalolia liikkeellä poikkeuksellisen paljon –  Oulun poliisilaitoksen alueella takavarikot ovat kaksinkertaistuneet

Huu­me­lää­ke Ksa­lo­lia liik­keel­lä poik­keuk­sel­li­sen paljon – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la ta­ka­va­ri­kot ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet

05.11.2023 06:00 15
Tilaajille
Keskusrikospoliisi perustaa yhteisen tutkintaryhmän Viron kanssa – kaasuputken alueella liikkuneiden alusten selvitys on edennyt hyvin

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si pe­rus­taa yh­tei­sen tut­kin­ta­ryh­män Viron kanssa – ­kaa­su­put­ken alueel­la liik­ku­nei­den alusten sel­vi­tys on edennyt hyvin

12.10.2023 17:48 3
KRP: Kaasuputken ympärillä merenpohjassa merkkejä mekaanisesta voimasta – Huoltovarmuudelle kriittisten yritysten tulee nostaa valmiustasoaan

KRP: Kaa­su­put­ken ym­pä­ril­lä me­ren­poh­jas­sa merk­ke­jä me­kaa­ni­ses­ta voi­mas­ta – Huol­to­var­muu­del­le kriit­tis­ten yri­tys­ten tulee nostaa val­mius­ta­soaan

11.10.2023 18:04 3
Tuiran pimeiden henkirikosten tutkinnassa odotetaan "dna-mätsiä" – vanhoille rikospaikkanäytteille on ryhdytty tekemään uusia testejä

Tuiran pi­mei­den hen­ki­ri­kos­ten tut­kin­nas­sa odo­te­taan "d­na-mät­siä" – van­hoil­le ri­kos­paik­ka­näyt­teil­le on ryh­dyt­ty te­ke­mään uusia testejä

10.10.2023 17:00 3
Tilaajille
Vastaamo-tutkinta Oulun poliisilaitoksella on ainutlaatuisen laaja – Tutkinnanjohtaja: Tapahtumaan liittyy erittäin suuri määrä uhreja

Vas­taa­mo-tut­kin­ta Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la on ai­nut­laa­tui­sen laaja – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Ta­pah­tu­maan liittyy erit­täin suuri määrä uhreja

19.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Uroksen "kiinalaismiljoonista" odotetaan asiantuntijalausuntoja – Pesänhoitaja: Olen päässyt keskusteluyhteyteen Jyrki Hallikaisen kanssa

Uroksen "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta" odo­te­taan asian­tun­ti­ja­lau­sun­to­ja – Pe­sän­hoi­ta­ja: Olen päässyt kes­kus­te­lu­yh­tey­teen Jyrki Hal­li­kai­sen kanssa

16.08.2023 17:00 12
Tilaajille
KRP jatkaa epäillyn turvallisuussalaisuuden paljastamisen tutkintaa – epäillyt jakaneet salaliittoteorioita sosiaalisessa mediassa

KRP jatkaa epäil­lyn tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­sen tut­kin­taa – epäil­lyt ja­ka­neet sa­la­liit­to­teo­rioi­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

08.08.2023 13:10 1
Pride-lipun polttaminen Oulussa johti äärioikeistoryhmän jäljille – Neljän miehen ryhmän epäillään 3D-tulostaneen aseita ja valmistautuneen väkivaltaisiin iskuihin

Pri­de-li­pun polt­ta­mi­nen Oulussa johti ää­ri­oi­keis­to­ryh­män jäl­jil­le – Neljän miehen ryhmän epäil­lään 3D-tu­los­ta­neen aseita ja val­mis­tau­tu­neen vä­ki­val­tai­siin is­kui­hin

20.07.2023 17:00 15
Oulun poliisilaitoksen alueella tarkastettiin thai-hierontapaikkoja ja pitserioita

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la tar­kas­tet­tiin thai-hie­ron­ta­paik­ko­ja ja pit­se­rioi­ta

13.06.2023 17:00 5
Tilaajille
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

08.06.2023 11:37
Tilaajille
Enää yksi salaista tietoa netissä levittäneistä on vangittuna – Oulun KRP:n tutkinnanjohtajan mukaan esitutkinta on edennyt ihan hyvin

Enää yksi sa­lais­ta tietoa netissä le­vit­tä­neis­tä on van­git­tu­na – Oulun KRP:n tut­kin­nan­joh­ta­jan mukaan esi­tut­kin­ta on edennyt ihan hyvin

07.06.2023 16:58 1
Tilaajille
Keskusrikospoliisi on kuulustellut useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä Tuiran vanhan kaksoismurhan tutkinnassa

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on kuu­lus­tel­lut useita hen­ki­löi­tä ri­kok­ses­ta epäil­tyi­nä Tuiran vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa

12.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Yksi maanpetosrikoksesta epäillyistä on vapautettu tutkintavankeudesta, tutkinta jatkuu edelleen

Yksi maan­pe­tos­ri­kok­ses­ta epäil­lyis­tä on va­pau­tet­tu tut­kin­ta­van­keu­des­ta, tut­kin­ta jatkuu edel­leen

28.04.2023 16:24
Tilaajille
Kolme henkilöä vangittiin epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta Oulussa – epäillyt olivat ehdolla eduskuntavaaleissa

Kolme hen­ki­löä van­git­tiin epäil­ty­nä tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­ses­ta Oulussa – epäil­lyt olivat ehdolla edus­kun­ta­vaa­leis­sa

14.04.2023 20:10 9