Järjestäytynyt rikollisuus
Poliisihallitus ehdottaa lainmuutosta, joka vaikeuttaisi rikollisryhmien yrityksiä kiertää lakia ja käyttää sen aukkoja hyväkseen

Po­lii­si­hal­li­tus eh­dot­taa lain­muu­tos­ta, joka vai­keut­tai­si ri­kol­lis­ryh­mien yri­tyk­siä kiertää lakia ja käyttää sen aukkoja hy­väk­seen

04.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Liivijengi United Brotherhoodin jättikäräjät alkoivat, syytettyjä 38 – UB-pomona pidetylle Tero Holopaiselle luettiin syytteet muun muassa konepistooleista ja 27 kilon huume-erästä

Lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din jät­ti­kä­rä­jät al­koi­vat, syy­tet­ty­jä 38 – UB-po­mo­na pi­de­tyl­le Tero Ho­lo­pai­sel­le luet­tiin syyt­teet muun muassa ko­ne­pis­too­leis­ta ja 27 kilon huu­me-eräs­tä

01.06.2020 11:02 0
Liivijengi United Brotherhoodin jättikäräjät alkavat tänään ­– Syyttäjä vaatii 38:lle rangaistusta törkeistä rikoksista

Lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din jät­ti­kä­rä­jät alkavat tänään – Syyt­tä­jä vaatii 38:lle ran­gais­tus­ta tör­keis­tä ri­kok­sis­ta

01.06.2020 06:00 0
Toimintakiellossa olevan United Brotherhoodin jengitunnukset ovat kaikonneet ja jäseniä liikkunut Helvetin enkeleiden suuntaan, sanoo KRP – vankiloissa koronavirus pani UB:n huumebisnekset jäihin

Toi­min­ta­kiel­los­sa olevan United Brot­her­hoo­din jen­gi­tun­nuk­set ovat kai­kon­neet ja jäseniä liik­ku­nut Hel­ve­tin en­ke­lei­den suun­taan, sanoo KRP – van­ki­lois­sa ko­ro­na­vi­rus pani UB:n huu­me­bis­nek­set jäihin

31.05.2020 09:47 1
United Brotherhood -rikoksista syytteet 38:lle – huumerikoksia, ampuma-aserikoksia, pahoinpitelyitä, ryöstöjä, rahanpesua ja petoksia

United Brot­her­hood -ri­kok­sis­ta syyt­teet 38:lle – huu­me­ri­kok­sia, am­pu­ma-ase­ri­kok­sia, pa­hoin­pi­te­lyi­tä, ryös­tö­jä, ra­han­pe­sua ja pe­tok­sia

18.03.2020 18:14 5
Oikeus määräsi United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon – viranomaiset hakevat ennakkotapausta, jolla rikollisjengit saataisiin lakkautetuksi

Oikeus määräsi United Brot­her­hoo­din vä­li­ai­kai­seen toi­min­ta­kiel­toon – vi­ran­omai­set hakevat en­nak­ko­ta­paus­ta, jolla ri­kol­lis­jen­git saa­tai­siin lak­kau­te­tuk­si

24.01.2020 13:19 5
Oikeus päättää United Brotherhoodin toimintakiellosta tammikuun lopulla – UB yritti estää lakkauttamiskäsittelyn, järjestölle näyttötaakka lopettamisväitteistä

Oikeus päättää United Brot­her­hoo­din toi­min­ta­kiel­los­ta tam­mi­kuun lopulla – UB yritti estää lak­kaut­ta­mis­kä­sit­te­lyn, jär­jes­töl­le näyt­tö­taak­ka lo­pet­ta­mis­väit­teis­tä

08.01.2020 09:25 15

Syyt­tä­jä: Ri­kol­lis­jen­gi UB:n lak­kaut­ta­mis­ta aje­taan, vaikka jengi il­moit­ti itse lo­pet­ta­van­sa toi­min­tan­sa – "O­do­tim­me­kin, että he pyr­ki­vät es­tä­mään en­nak­ko­pää­tök­sen"

06.01.2020 15:02 7
Analyysi: United Brotherhoodin ilmoituksen ajoitus oli tuskin sattumaa – Voiko oikeus lakkauttaa toiminnan, jota ei ole?

Ana­lyy­si: United Brot­her­hoo­din il­moi­tuk­sen ajoitus oli tuskin sat­tu­maa – Voiko oikeus lak­kaut­taa toi­min­nan, jota ei ole?

06.01.2020 12:42 0
Tilaajille
United Brotherhood lopettaa toimintansa – Tästä kaikesta jengissä on kyse: Aseita, väkivaltaa, huumeita...

United Brot­her­hood lo­pet­taa toi­min­tan­sa – Tästä kai­kes­ta jen­gis­sä on kyse: Aseita, vä­ki­val­taa, huu­mei­ta...

06.01.2020 11:13 9
HS ja MTV: Rikollisjengi United Brotherhood päätti lopettaa toimintansa

HS ja MTV: Ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hood päätti lo­pet­taa toi­min­tan­sa

06.01.2020 09:02 25
"Olisi naiivia ajatella, etteivät viranomaiset jatka toiseen kohteeseen" – Liivijengit yhdistivät voimansa estääkseen viranomaisia kaatamasta UB-jengiä

"Olisi naiivia aja­tel­la, ett­ei­vät vi­ran­omai­set jatka toiseen koh­tee­seen" – Lii­vi­jen­git yh­dis­ti­vät voi­man­sa es­tääk­seen vi­ran­omai­sia kaa­ta­mas­ta UB-jen­giä

03.01.2020 19:00 0
Tilaajille
Tällaisia rikoksia Oulun seudun liivijengit ovat tehneet – Helvetin enkeli peri velkoja, uhri oikeudessa: "81 herättää jokaisessa pelkoa ja kunnioitusta"

Täl­lai­sia ri­kok­sia Oulun seudun lii­vi­jen­git ovat tehneet – Hel­ve­tin enkeli peri vel­ko­ja, uhri oi­keu­des­sa: "81 he­rät­tää jo­kai­ses­sa pelkoa ja kun­nioi­tus­ta"

14.12.2019 11:29 0
Tilaajille
Oulun seudulla toimii kaksi pahamaineista liivijengiä: Bandidos ja Helvetin enkelit – Missä niiden kerhotilat sijaitsevat, ja millaisia niissä toimivat jengit ovat?

Oulun seu­dul­la toimii kaksi pa­ha­mai­neis­ta lii­vi­jen­giä: Ban­di­dos ja Hel­ve­tin enkelit – Missä niiden ker­ho­ti­lat si­jait­se­vat, ja mil­lai­sia niissä toi­mi­vat jengit ovat?

14.12.2019 07:00 8
Tilaajille
Kahdeksan vanginvartijan kimppuun hyökätty puolen vuoden sisällä – viranomaiset epäilevät pahoinpitelysumaa liivijengi United Brotherhoodin vastaiskuksi

Kah­dek­san van­gin­var­ti­jan kimp­puun hyö­kät­ty puolen vuoden sisällä – vi­ran­omai­set epäi­le­vät pa­hoin­pi­te­ly­su­maa lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din vas­ta­is­kuk­si

12.12.2019 06:00 12
Vankiloissa kovat otteet käyttöön: Näin muita vankeja ja henkilökuntaa terrorisoivat liivijengiläiset pannaan kuriin – "Jengivangit eristetään"

Van­ki­lois­sa kovat otteet käyt­töön: Näin muita vankeja ja hen­ki­lö­kun­taa ter­ro­ri­soi­vat lii­vi­jen­gi­läi­set pannaan kuriin – "Jen­gi­van­git eris­te­tään"

08.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Rikollisjengi United Brotherhood vastustaa lakkauttamistaan – jengipomo vaatii päästä vapaaksi vankilasta voidakseen vastustaa kieltokannetta

Ri­kol­lis­jen­gi United Brot­her­hood vas­tus­taa lak­kaut­ta­mis­taan – jen­gi­po­mo vaatii päästä va­paak­si van­ki­las­ta voi­dak­seen vas­tus­taa kiel­to­kan­net­ta

25.11.2019 16:35 21
Oikeus antoi liivijengi United Brotherhoodille 10 päivää lisäaikaa vastata sitä koskevaan kieltokanteeseen

Oikeus antoi lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­dil­le 10 päivää li­sä­ai­kaa vastata sitä kos­ke­vaan kiel­to­kan­tee­seen

14.11.2019 14:32 0
Korkein oikeus kumosi Pelson vartijan murhanneen vangin vapauttamispäätöksen – Vanki oli liittynyt United Brotherhoodin jäseneksi

Korkein oikeus kumosi Pelson var­ti­jan mur­han­neen vangin va­paut­ta­mis­pää­tök­sen – Vanki oli liit­ty­nyt United Brot­her­hoo­din jä­se­nek­si

18.10.2019 17:42 33
Tällainen on Aarnion rikoskumppani ex-jengipomo Keijo Vilhunen – Uutuuskirja: Tilasi huumesyyttäjän mökin polton ja rahoitti poliisitalon pommi-iskua

Täl­lai­nen on Aarnion ri­kos­kump­pa­ni ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­nen – Uu­tuus­kir­ja: Tilasi huu­me­syyt­tä­jän mökin polton ja ra­hoit­ti po­lii­si­ta­lon pom­mi-is­kua

06.10.2019 02:01 8