Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Poliisi : Poik­keuk­sel­li­sen paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni sun­nun­tai­na

Kesälomat
"Uhkaava susi pitäisi pystyä lopettamaan ilman pelkoa rikostutkinnasta", sanoo keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen – kuhmolainen nostaa saavutuksekseen kiistellyn lakialoitteen

"Uh­kaa­va susi pitäisi pystyä lo­pet­ta­maan ilman pelkoa ri­kos­tut­kin­nas­ta", sanoo kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja Tuomas Ket­tu­nen – kuh­mo­lai­nen nostaa saa­vu­tuk­sek­seen kiis­tel­lyn la­ki­aloit­teen

30.07.2022 06:00 1
Tilaajille
"Uusille poliitikoille luodaan lannistava ilmapiiri sanomalla, ettei yksi ihminen voi vaikuttaa" – Sebastian Tynkkynen luottaa somen voimaan

"Uu­sil­le po­lii­ti­koil­le luodaan lan­nis­ta­va il­ma­pii­ri sa­no­mal­la, ettei yksi ihminen voi vai­kut­taa" – Se­bas­tian Tynk­ky­nen luottaa somen voimaan

28.07.2022 06:00 18
Tilaajille
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu antaa eduskunnalle työpaikkana arvosanan 10–, miinus tulee ala-arvoisesta keskustelukulttuurista

Kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu antaa edus­kun­nal­le työ­paik­ka­na ar­vo­sa­nan 10–, miinus tulee ala-ar­voi­ses­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ris­ta

16.07.2022 07:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka auttaa ja tukee kesällä lap­si­per­hei­tä hä­däs­sä?

14.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Viikon lopuksi: Palkansaaja on kesälomansa ansainnut – lomaoikeus on työhistoriassa melko tuore asia
Essee

Viikon lo­puk­si: Pal­kan­saa­ja on ke­sä­lo­man­sa an­sain­nut – lo­ma­oi­keus on työ­his­to­rias­sa melko tuore asia

28.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Työsuojelutarkastaja: Työnantajan tulee ilmoittaa vuosiloman ajankohdasta hyvissä ajoin

Työ­suo­je­lu­tar­kas­ta­ja: Työn­an­ta­jan tulee il­moit­taa vuo­si­lo­man ajan­koh­das­ta hyvissä ajoin

30.04.2022 14:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten voi olla, että vuonna 2021 yhä vaan päi­vä­ko­dit ovat Oulussa kiinni hei­nä­kuus­sa?

23.07.2021 05:00 5
Tilaajille
Osalle Kempeleen opettajista tulossa palkaton kesäloma, kunta perustelee muutosta taloudella ja tasapuolisuudella

Osalle Kem­pe­leen opet­ta­jis­ta tulossa pal­ka­ton ke­sä­lo­ma, kunta pe­rus­te­lee muu­tos­ta ta­lou­del­la ja ta­sa­puo­li­suu­del­la

11.06.2021 06:00 115
Tilaajille
Oululaisen Rantakeisun karavaanariperheen reittisuunnitelmassa on tilaa yllätyksille – "Pääasia on yhteinen seikkailu"

Ou­lu­lai­sen Ran­ta­kei­sun ka­ra­vaa­na­ri­per­heen reit­ti­suun­ni­tel­mas­sa on tilaa yl­lä­tyk­sil­le – "Pääa­sia on yh­tei­nen seik­kai­lu"

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Oulun kaupungin varhaiskasvatus pyytää huoltajia ilmoittamaan lapsen ensi kesän poissaolon – Kysyimme, johtaako epäselvä viesti vanhempia harhaan

Oulun kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus pyytää huol­ta­jia il­moit­ta­maan lapsen ensi kesän pois­sa­olon – Ky­syim­me, joh­taa­ko epä­sel­vä viesti van­hem­pia harhaan

14.04.2021 06:00 13
Tilaajille
EU:n koronapassi on näytön paikka – näin matkailu helpottuisi jo tulevana kesänä
Pääkirjoitus

EU:n ko­ronapas­si on näytön paikka – näin mat­kai­lu hel­pot­tui­si jo tu­le­va­na kesänä

19.03.2021 20:00 6
Tilaajille