Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kriisiapu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan vä­hen­tä­mi­nen tärkeä teema edus­kun­ta­vaa­leis­sa – pelkkä krii­si­apu ei riitä lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta toi­pu­mi­seen, tar­vi­taan pit­kä­jän­tei­sem­pää tukea

14.03.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Länsi on tuu­li­ajol­la ilman selkeää joh­ta­jaa – Angela Mer­ke­lin ra­ken­ta­maa Eu­roop­paa ei enää ole

26.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Oululaiskoirat Maimai ja Hukka ovat koira-avusteisen kriisityön pioneereja – "Koira voi tuoda sellaista lohdutusta, jota ihminen ei välttämättä pysty tarjoamaan"

Ou­lu­lais­koi­rat Maimai ja Hukka ovat koi­ra-avus­tei­sen krii­si­työn pio­nee­re­ja – "Koira voi tuoda sel­lais­ta loh­du­tus­ta, jota ihminen ei vält­tä­mät­tä pysty tar­joa­maan"

29.10.2022 16:05 4
Tilaajille
Nuorten itsetuhoisuutta koskevat keskustelut lisääntyneet kriisipuhelimessa – lähes 300 nuorta ollut akuutissa itsemurhavaarassa

Nuorten it­se­tu­hoi­suut­ta kos­ke­vat kes­kus­te­lut li­sään­ty­neet krii­si­pu­he­li­mes­sa – lähes 300 nuorta ollut akuu­tis­sa it­se­mur­ha­vaa­ras­sa

09.09.2022 11:43 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet saavat Oulussa en­nal­ta­eh­käi­se­vää apua myös kesällä

16.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka auttaa ja tukee kesällä lap­si­per­hei­tä hä­däs­sä?

14.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Biotuotetehtaalle järjestetään kriisiapua palkin alle kuolleen ulkomaalaisen työntekijän takia

Bio­tuo­te­teh­taal­le jär­jes­te­tään krii­si­apua palkin alle kuol­leen ul­ko­maa­lai­sen työn­te­ki­jän takia

27.06.2022 14:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun kan­sal­li­nen tur­val­li­suus on uhat­tu­na, tar­vi­taan trau­ma­ti­soi­vien ta­pah­tu­mien psy­ko­so­siaa­li­sen tuen ja pal­ve­lui­den val­ta­kun­nal­lis­ta asian­tun­ti­ja­kes­kus­ta

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Lapsen oikeuksien kriisin ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia
Kolumni

Lapsen oi­keuk­sien kriisin rat­kai­se­mi­seen tar­vi­taan kaikkia

15.03.2022 16:00 2
Tilaajille
Ikätoverin kuolema voi hämmentää ja pelottaa – kriisipsykologi neuvoo, kuinka puhua oululaiskoulun kuolemantapauksesta lapselle kotona

Ikä­to­ve­rin kuolema voi häm­men­tää ja pe­lot­taa – krii­si­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka puhua ou­lu­lais­kou­lun kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta lap­sel­le kotona

25.11.2021 15:36
Hyvän päivän tuttu raiskasi baarissa – Punkstoo paljastaa musiikkipiireissä tapahtuvan väkivallan, jota vastaan oululainen yhdistys pyrkii taistelemaan

Hyvän päivän tuttu rais­ka­si baa­ris­sa – Punks­too pal­jas­taa mu­siik­ki­pii­reis­sä ta­pah­tu­van vä­ki­val­lan, jota vastaan ou­lu­lai­nen yh­dis­tys pyrkii tais­te­le­maan

21.07.2021 18:00 5
Tilaajille
Kysyimme: Tavoittaako kriisiapu uhrin? – "Kriisiavun tarpeesta päättävät onnettomuuden uhrit ja omaiset itse"

Ky­syim­me: Ta­voit­taa­ko krii­si­apu uhrin? – "K­rii­sia­vun tar­pees­ta päät­tä­vät on­net­to­muu­den uhrit ja omaiset itse"

07.04.2021 06:00 5
Tilaajille
Pudasjärvellä miehensä menettänyt ja siepatuksi tullut Lahja kertoo tarinansa, koska kokee ettei yhteiskunnan tukiverkko suojaa rikoksen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

Pu­das­jär­vel­lä mie­hen­sä me­net­tä­nyt ja sie­pa­tuk­si tullut Lahja kertoo ta­ri­nan­sa, koska kokee ettei yh­teis­kun­nan tu­ki­verk­ko suojaa ri­kok­sen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Kriisiapua voi saada jo ennen romahtamista, Oulussa autetaan anonyymisti – "Poikkeusoloja siedetään jonkin aikaa, sitten tulee taitekohta, väsytään ja reagoidaan"

Krii­si­apua voi saada jo ennen ro­mah­ta­mis­ta, Oulussa au­te­taan ano­nyy­mis­ti – "Poik­keu­so­lo­ja sie­de­tään jonkin aikaa, sitten tulee tai­te­koh­ta, vä­sy­tään ja rea­goi­daan"

04.06.2020 13:43
Tilaajille