Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Naapurisuhteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la puut­tei­ta Venäjän tul­kit­se­mi­ses­sa – Natoon olisi pitänyt liittyä vii­meis­tään 2010-lu­vul­la, jolloin Suomen tur­val­li­suus­ti­lan­ne heik­ke­ni

12.03.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän his­to­rian lyhyt ker­taus­kurs­si

13.11.2022 05:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Itä­naa­pu­rin toi­min­taan ei olla vielä kun­nol­la herätty – kuntien roolia voi­tai­siin lisätä ja te­hos­taa vi­ran­omais­yh­teis­työ­tä epäi­lyt­tä­vien hank­kei­den pal­jas­ta­mi­sek­si ajoissa

10.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­rin­gon alla ei mitään uutta

10.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jän­nit­ty­nyt Eu­roop­pa – suh­tei­den Ve­nä­jään on oltava kun­nos­sa, kunhan valta vaihtuu

05.10.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­suun­tais­ta ys­tä­vyyt­tä

04.04.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä me ta­val­li­set ihmiset voi­sim­me tehdä, että rauha täällä säi­lyi­si?

17.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­väi­syys tuo kun­nioi­tus­ta myös vas­ta­puo­lel­le – emme ole helppo kohde, joka horjuu

20.02.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Karhun he­rää­mi­nen ankeaan arkeen

31.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­hon­juu­ri­ta­son yh­teis­työ­tä ve­nä­läis­ten kanssa tar­vi­taan, olipa po­liit­ti­nen tilanne mikä tahansa

29.01.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naa­pu­ri­suh­tei­ta vaa­lit­ta­va – suo­ma­lai­sil­la ja ruot­sa­lai­sil­la ei enää ole juu­ri­kaan kyt­kök­siä

31.12.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satu pik­ku­po­jas­ta, joka ajat­te­li, että oman hiek­ka­laa­ti­kon paras asian­tun­ti­ja on hän itse

22.10.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paljuko pihan ve­to­nau­la? – kyl­py­pal­jun naa­pu­ril­le ai­heut­ta­ma sa­vu­on­gel­ma on to­del­li­nen ja laskee asu­mis­viih­ty­vyyt­tä huo­mat­ta­vas­ti

30.06.2021 06:15 14
Tilaajille
Riitaisa naapurisuhde ajoi oululaisnaisen ahdinkoon: “Jos naapuria ei olisi, tämä olisi mahtava paikka”

Rii­tai­sa naa­pu­ri­suh­de ajoi ou­lu­lais­nai­sen ah­din­koon: “Jos naa­pu­ria ei olisi, tämä olisi mahtava paikka”

15.05.2021 07:00
Tilaajille