vastaa kyselyyn: Tuetko työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen mie­len­il­mauk­sia ja lak­ko­ja?

Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Jääkiekko: Miksei Saku Mäen­alas­ta pääs­tet­ty NHL-lei­ril­le?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tontit
Kysäisimme, miten yritykselle etsitään Oulusta sopivaa tonttia – "On ollut tapauksia, jolloin hakemuksen saapumispäivänä on jo pystytty tekemään tonttivaraus"

Ky­säi­sim­me, miten yri­tyk­sel­le et­si­tään Oulusta sopivaa tonttia – "On ollut ta­pauk­sia, jolloin ha­ke­muk­sen saa­pu­mis­päi­vä­nä on jo pys­tyt­ty te­ke­mään tont­ti­va­raus"

11.09.2023 06:04 7
Omakotitalotontti vapautuu haettavaksi Oulun asuntomessualueella – haku alkaa maanantaina

Oma­ko­ti­ta­lo­tont­ti va­pau­tuu haet­ta­vak­si Oulun asun­to­mes­sua­lueel­la – haku alkaa maa­nan­tai­na

25.08.2023 13:44 12
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00
Neljä oululaista lapsiperhettä etsi yhdessä ison tontin Sanginsuusta – Talot valmistuvat loppuvuodesta, mutta nyt kyläkoulua uhkaa lakkautus

Neljä ou­lu­lais­ta lap­si­per­het­tä etsi yhdessä ison tontin San­gin­suus­ta – Talot val­mis­tu­vat lop­pu­vuo­des­ta, mutta nyt ky­lä­kou­lua uhkaa lak­kau­tus

12.05.2023 18:00 126
Tilaajille
Oululaisen Fingersoft Oy:n perustaja Toni Fingerroos sijoittaa peliliiketoiminnasta saatuja tuottoja tontinvuokraustoimintaan: "Ajatuksenamme ei ole hakea pikavoittoja"

Ou­lu­lai­sen Fin­ger­soft Oy:n pe­rus­ta­ja Toni Fin­ger­roos si­joit­taa pe­li­lii­ke­toi­min­nas­ta saatuja tuot­to­ja ton­tin­vuok­raus­toi­min­taan: "A­ja­tuk­se­nam­me ei ole hakea pi­ka­voit­to­ja"

25.04.2023 06:00 9
Tilaajille
Oulunsaloon rakennetaan uusi neljän tai viiden ryhmän päiväkoti – valmista voisi olla jo ensi vuoden syksyllä

Ou­lun­sa­loon ra­ken­ne­taan uusi neljän tai viiden ryhmän päi­vä­ko­ti – val­mis­ta voisi olla jo ensi vuoden syk­syl­lä

24.01.2023 19:35 3
Tilaajille

Am­mat­ti­ra­ken­ta­jil­le suun­na­tus­sa tont­ti­haus­sa tar­jol­la 22 tonttia Oulussa

16.09.2022 15:42 2
Oulun kaupungin syksyn tonttihaku käynnistyy 8. elokuuta – kaupunki kutsuu elokuussa tutustumaan tonttitarjontaan

Oulun kau­pun­gin syksyn tont­ti­ha­ku käyn­nis­tyy 8. elo­kuu­ta – kau­pun­ki kutsuu elo­kuus­sa tu­tus­tu­maan tont­ti­tar­jon­taan

22.06.2022 15:55 4
Riikka ja Ville rakensivat unelmiensa kodin lapsuutensa maisemiin Iijoen rannalle – ”Ii on hyvällä tavalla lintukoto”
Mainos Iin kunta

Riikka ja Ville ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lap­suu­ten­sa mai­se­miin Iijoen ran­nal­le – ”Ii on hyvällä tavalla lin­tu­ko­to”

21.04.2022 06:00
Oulussa jaossa 16 asuntotonttia ammattirakentajille

Oulussa jaossa 16 asun­to­tont­tia am­mat­ti­ra­ken­ta­jil­le

05.04.2022 16:37

Li­min­gan Ko­ti­ran­taan nousee ensi vuo­des­ta alkaen 60 oma­ko­ti­ta­lon asui­na­lue Tem­mes­joen ran­nal­le kes­kus­tan lä­hel­le – ­tont­tien jako alkaa tors­tai-il­ta­na

25.11.2021 15:52
76 omakotitonttia on mukana syksyn jaossa Oulussa

76 oma­ko­ti­tont­tia on mukana syksyn jaossa Oulussa

03.08.2021 13:25 3
Metsähallitus haluaa kaavoittaa mökkitontteja luontokeskuksen lähelle – Syötteellä on meneillään rakennusbuumi: "Jos kauppa kariutuu, jonossa on jo seuraava ostaja"

Met­sä­hal­li­tus haluaa kaa­voit­taa mök­ki­tont­te­ja luon­to­kes­kuk­sen lähelle – Syöt­teel­lä on me­neil­lään ra­ken­nus­buu­mi: "Jos kauppa ka­riu­tuu, jonossa on jo seu­raa­va ostaja"

02.06.2021 20:13 3
Tilaajille
Mäntylän tontti vuokrataan Arinalle, viereen kerrostalo – Salen paikalle tulee uusi kauppa

Män­ty­län tontti vuok­ra­taan Ari­nal­le, viereen ker­ros­ta­lo – Salen pai­kal­le tulee uusi kauppa

13.04.2021 19:24 8
Tilaajille
Kevään tonttihaku alkaa Oulussa

Kevään tont­ti­ha­ku alkaa Oulussa

18.02.2021 13:47

Ro­va­nie­mi myy kym­me­nen pien­ta­lo­tont­tia tar­jous­ten pe­rus­teel­la

04.01.2021 09:48
Tilaajille
Lapsiperheiden suosiminen Oulun kaupungin tonttihauissa jakaa mielipiteitä – syksyn arvonnassa hakijoita oli yli nelinkertainen määrä tontteihin nähden

Lap­si­per­hei­den suo­si­mi­nen Oulun kau­pun­gin tont­ti­hauis­sa jakaa mie­li­pi­tei­tä – syksyn ar­von­nas­sa ha­ki­joi­ta oli yli ne­lin­ker­tai­nen määrä tont­tei­hin nähden

21.10.2020 06:00 15
Tilaajille
Kerro meille: Miten sinulle kävi Oulun kaupungin tonttiarvonnassa? Jäitkö jälleen tyhjin käsin?

Kerro meille: Miten sinulle kävi Oulun kau­pun­gin tont­tiar­von­nas­sa? Jäitkö jälleen tyhjin käsin?

17.10.2020 14:00 17
Hiukkavaaraan tulee haettavaksi tontteja erityisryhmien tarpeisiin – hakuaika alkaa syyskuun alussa

Hiuk­ka­vaa­raan tulee haet­ta­vak­si tont­te­ja eri­tyis­ryh­mien tar­pei­siin – ha­kuai­ka alkaa syys­kuun alussa

11.08.2020 20:33
Oulun kaupungin omakotitonttien haku alkaa – huutokaupattavat tontit sijaitsevat jokirannassa Maikkulassa ja Värtössä

Oulun kau­pun­gin oma­ko­ti­tont­tien haku alkaa – huu­to­kau­pat­ta­vat tontit si­jait­se­vat jo­ki­ran­nas­sa Maik­ku­las­sa ja Vär­tös­sä

06.08.2020 13:15 3