Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Kainuu
Kuukausi
Kreivi kiersi tervan alkulähteillä Kainuun korpimailla – vanhat valokuvat 130 vuoden takaa näyttävät tervakansan arkea

Kreivi kiersi tervan al­ku­läh­teil­lä Kainuun kor­pi­mail­la – vanhat va­lo­ku­vat 130 vuoden takaa näyt­tä­vät ter­va­kan­san arkea

27.05.2023 07:00 8
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Poliisi: Kainuulainen parturiyrittäjä syyllistyi ihmiskauppaan – palkkasi työntekijöitä entisestä kotimaastaan ja pakotti epäreiluun sopimukseen

Po­lii­si: Kai­nuu­lai­nen par­tu­ri­yrit­tä­jä syyl­lis­tyi ih­mis­kaup­paan – ­palk­ka­si työn­te­ki­jöi­tä en­ti­ses­tä ko­ti­maas­taan ja pakotti epä­rei­luun so­pi­muk­seen

19.05.2023 15:03 3
Asvalttikoneet höyryävät pian Oulun moottoritiellä ja Kuusamontiellä – katso tästä kaikki kesän päällystyskohteet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

As­valt­ti­ko­neet höy­ryä­vät pian Oulun moot­to­ri­tiel­lä ja Kuu­sa­mon­tiel­lä – katso tästä kaikki kesän pääl­lys­tys­koh­teet Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

17.05.2023 07:00 11
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­nuus­sa ta­pah­tuu vihreän siir­ty­män rin­ta­mal­la – len­toyh­teyk­sien, rai­de­lii­ken­teen ja tiestön tulee pystyä vas­taa­maan elin­kei­no­elä­män tuomaan po­si­tii­vi­seen ke­hi­tyk­seen

07.04.2023 05:30
Tilaajille
Kainuusta kolme ehdokasta valittuina uuteen eduskuntaan

Kai­nuus­ta kolme eh­do­kas­ta va­lit­tui­na uuteen edus­kun­taan

02.04.2023 23:27
Tilaajille
Ristijärvellä Viitostiellä kahden henkilöauton nokkakolari – liikenne oli poikki useita tunteja

Ris­ti­jär­vel­lä Vii­tos­tiel­lä kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri – ­lii­ken­ne oli poikki useita tunteja

30.03.2023 23:34
Elokuva-arvio: Johannes ei käy kaupassa eikä suostu menemään Jämsään – kainuulaisessa tie-elokuvassa näkyy kotikutoisuus, mutta myös kunnianhimo

Elo­ku­va-ar­vio: Jo­han­nes ei käy kau­pas­sa eikä suostu me­ne­mään Jämsään – kai­nuu­lai­ses­sa tie-elo­ku­vas­sa näkyy ko­ti­ku­toi­suus, mutta myös kun­nian­hi­mo

30.03.2023 16:20 1
Tilaajille
Poliisi tutkii Kajaanissa rikosvyyhteä, johon liittyy ammattimaiselta vaikuttava törkeä kiristys – kaksi epäiltyä vangittu

Poliisi tutkii Ka­jaa­nis­sa ri­kos­vyyh­teä, johon liittyy am­mat­ti­mai­sel­ta vai­kut­ta­va törkeä ki­ris­tys – kaksi epäil­tyä van­git­tu

28.03.2023 10:49
Käpysadon ehtyminen romahdutti oravakannan – Lumijälkilaskennoissa kärpän ja lumikon jälkimäärissä roimaa kasvua Oulun seudulla ja Kainuussa

Kä­py­sa­don eh­ty­mi­nen ro­mah­dut­ti ora­va­kan­nan – Lu­mi­jäl­ki­las­ken­nois­sa kärpän ja lumikon jäl­ki­mää­ris­sä roimaa kasvua Oulun seu­dul­la ja Kai­nuus­sa

27.03.2023 14:23 13
Tilaajille
Oulun vaalipiiristä pyrkii eduskuntaan yhteensä 12 rikostuomion saanutta henkilöä, kertoo IL:n laaja selvitys – katso tiedot tästä

Oulun vaa­li­pii­ris­tä pyrkii edus­kun­taan yh­teen­sä 12 ri­kos­tuo­mion saa­nut­ta hen­ki­löä, kertoo IL:n laaja sel­vi­tys – katso tiedot tästä

22.03.2023 11:53 8
Tilaajille
Kainuun metsäpeurakanta jatkaa lievää kasvuaan – Suurimmat peuratiheydet Ristijärvellä ja Sotkamossa

Kainuun met­sä­peu­ra­kan­ta jatkaa lievää kas­vuaan – Suu­rim­mat peu­ra­ti­hey­det Ris­ti­jär­vel­lä ja Sot­ka­mos­sa

20.03.2023 12:48
Tilaajille
Koululaisille jaetaan vesitutkimusreppuja Kainuussa – Repusta löytyy muun muassa näyteastioita, lämpömittari ja vesiötökkäkortit

Kou­lu­lai­sil­le jaetaan ve­si­tut­ki­mus­rep­pu­ja Kai­nuus­sa – Repusta löytyy muun muassa näy­teas­tioi­ta, läm­pö­mit­ta­ri ja ve­si­ötök­kä­kor­tit

16.03.2023 21:22 3
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

11.03.2023 16:31 1
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoista löytyy satoja kilometrejä hoidettuja latuja – Laitoimme 27 latureittiä kartalle

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­ta löytyy satoja ki­lo­met­re­jä hoi­det­tu­ja latuja – Lai­toim­me 27 la­tu­reit­tiä kar­tal­le

02.03.2023 19:05 1
Tilaajille
"Saattaa siinä tippahi silmäkulmasta tipahtaa" – Kainuuta ylistävälle lyhytelokuvalle toivotaan kansainvälistä näkyvyyttä

"Saat­taa siinä tippahi sil­mä­kul­mas­ta ti­pah­taa" – Kai­nuu­ta ylis­tä­väl­le ly­hyt­elo­ku­val­le toi­vo­taan kan­sain­vä­lis­tä nä­ky­vyyt­tä

20.02.2023 19:00 2
Tilaajille
Terrafamen lupahakemus Kolmisopen malmion hyödyntämisestä jätettiin tutkimatta

Ter­ra­fa­men lu­pa­ha­ke­mus Kol­mi­so­pen malmion hyö­dyn­tä­mi­ses­tä jä­tet­tiin tut­ki­mat­ta

17.02.2023 17:47 1
Tilaajille
Paljakan rinteet pysyvät sittenkin koko talven kiinni – brittisijoittaja osti omalta konkurssiyhtiöltään liiketoiminnot ja nimitti uuden johtoryhmän

Pal­ja­kan rinteet pysyvät sit­ten­kin koko talven kiinni – brit­ti­si­joit­ta­ja osti omalta kon­kurs­si­yh­tiöl­tään lii­ke­toi­min­not ja nimitti uuden joh­to­ryh­män

15.02.2023 15:46 4
Tilaajille
Kainuun prikaatissa menehtyneen varusmiehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta

Kainuun pri­kaa­tis­sa me­neh­ty­neen va­rus­mie­hen kuo­le­maan ei epäillä liit­ty­vän rikosta

14.02.2023 15:50 3
Aamuyöllä saapuu kova tuuli ja lumisade – ajokeli on huono ja puita saattaa kaatua

Aa­mu­yöl­lä saapuu kova tuuli ja lu­mi­sa­de – a­jo­ke­li on huono ja puita saattaa kaatua

08.02.2023 21:34 3
Tilaajille