Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kainuu
Työttömyyslukemat kurjistuvat Pohjois-Pohjanmaalla, uusien työpaikkojen määrä romahti – Kainuussa työllisyys sen sijaan ennätyskorkealla

Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la, uusien työ­paik­ko­jen määrä romahti – Kai­nuus­sa työl­li­syys sen sijaan en­nä­tys­kor­keal­la

26.09.2023 11:49 21
Oulun poliisi jakeli sakkoja kännykän käytöstä ajon aikana – erityisen vaarallista on tekstin kirjoittaminen ajettaessa

Oulun poliisi jakeli sakkoja kän­ny­kän käy­tös­tä ajon aikana – eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta on tekstin kir­joit­ta­mi­nen ajet­taes­sa

26.09.2023 10:58 4
Oulu onkin savolaisten kaupunki – Kun pientilat eivät enää elättäneet Kainuussa, savolaiset valtasivat Oulun

Oulu onkin sa­vo­lais­ten kau­pun­ki – Kun pien­ti­lat eivät enää elät­tä­neet Kai­nuus­sa, sa­vo­lai­set val­ta­si­vat Oulun

25.09.2023 06:00 21
Tilaajille
"Monta kertaa tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä: tehdä työkseen tällaista pöljäilyä", sanoo Puolangan pessimistien taiteellinen johtaja Tommi Rajala

"Monta kertaa tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä: tehdä työk­seen täl­lais­ta pöl­jäi­lyä", sanoo Puo­lan­gan pes­si­mis­tien tai­teel­li­nen johtaja Tommi Rajala

02.09.2023 06:00 11
Tilaajille
Oulun poliisi valvoi pyöräilijöitä ja sähköpotkulautailijoita liikenteessä – kirjasi 56 liikennevirhemaksua jalkakäytävällä pyöräilleille

Oulun poliisi valvoi pyö­räi­li­jöi­tä ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­ta lii­ken­tees­sä – kirjasi 56 lii­ken­ne­vir­he­mak­sua jal­ka­käy­tä­väl­lä pyö­räil­leil­le

30.08.2023 09:34 53
Haavoitettu karhu kaatoi metsästäjän alleen Sotkamossa – jahtikaverit ampuivat eläimen lähietäisyydeltä ja osuivat miestä jalkaan

Haa­voi­tet­tu karhu kaatoi met­säs­tä­jän alleen Sot­ka­mos­sa – jah­ti­ka­ve­rit am­pui­vat eläimen lä­hi­etäi­syy­del­tä ja osuivat miestä jalkaan

27.08.2023 12:49
Mies löytyi hukkuneena Suomussalmelta

Mies löytyi huk­ku­nee­na Suo­mus­sal­mel­ta

14.08.2023 10:47
Kainuun prikaatin ja jääkäriprikaatin sotilasvalat ja -vakuutukset pidetään huomenna

Kainuun pri­kaa­tin ja jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­las­va­lat ja -va­kuu­tuk­set pi­de­tään huo­men­na

11.08.2023 11:00 3
Oulujoen vesistöalueella on satanut poikkeuksellisen paljon – Fortum: voimalaitoksille tulossa isoja juoksutuksia

Ou­lu­joen ve­sis­tö­alueel­la on satanut poik­keuk­sel­li­sen paljon – Fortum: voi­ma­lai­tok­sil­le tulossa isoja juok­su­tuk­sia

07.08.2023 17:52 10
Tilaajille
Oulun poliisin raskaiden ajoneuvojen valvonnassa paljastui kymmeniä rikkomuksia

Oulun po­lii­sin ras­kai­den ajo­neu­vo­jen val­von­nas­sa pal­jas­tui kym­me­niä rik­ko­muk­sia

25.07.2023 11:09 15
Kajaanin Vimpelinvaarasta toukokuussa löydetty vainaja on tunnistettu

Ka­jaa­nin Vim­pe­lin­vaa­ras­ta tou­ko­kuus­sa löy­det­ty vainaja on tun­nis­tet­tu

21.07.2023 10:23
”Mörkö” auttaa oululaisia merihädässä ja koira maastoetsinnöissä – Kaleva kysyi vapaaehtoisten pelastusyhdistyksiltä, miten kesä on sujunut

”Mörkö” auttaa ou­lu­lai­sia me­ri­hä­däs­sä ja koira maas­to­et­sin­nöis­sä – Kaleva kysyi va­paa­eh­tois­ten pe­las­tu­syh­dis­tyk­sil­tä, miten kesä on sujunut

18.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Marjastuskausi tietää Oulun poliisilaitokselle kymmeniä maastoetsintöjä – lue tästä poliisin vinkit marjareissulle valmistautumiseen

Mar­jas­tus­kau­si tietää Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­le kym­me­niä maas­to­et­sin­tö­jä – lue tästä po­lii­sin vinkit mar­ja­reis­sul­le val­mis­tau­tu­mi­seen

14.07.2023 10:17 2
Veljesten kaivu-urakasta alkoi hyökyaalto, joka kaatoi metsää ja rakennuksia – Katastrofilla oli odottamaton seuraus: "Sitä hiekkarantaa on älyttömästi"

Vel­jes­ten kai­vu-ura­kas­ta alkoi hyö­kyaal­to, joka kaatoi metsää ja ra­ken­nuk­sia – Ka­tast­ro­fil­la oli odot­ta­ma­ton seu­raus: "Sitä hiek­ka­ran­taa on älyt­tö­mäs­ti"

13.07.2023 07:00 6
Tilaajille
Rasvakeitin syttyi tuleen Kajaanin ABC:lla aamuviideltä – henkilökunnan toiminta esti palon leviämisen

Ras­va­kei­tin syttyi tuleen Ka­jaa­nin ABC:lla aa­mu­vii­del­tä – hen­ki­lö­kun­nan toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

10.07.2023 07:42
Kajaanissa syttyi yöllä suuri rakennuspalo Kainuun Voiman lämpövoimalaitoksen siilossa – pelastustoiminta jatkuu yhä

Ka­jaa­nis­sa syttyi yöllä suuri ra­ken­nus­pa­lo Kainuun Voiman läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen sii­los­sa – pe­las­tus­toi­min­ta jatkuu yhä

02.07.2023 16:02

Taiteen edis­tä­mis­kes­kus jakoi apu­ra­ho­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Kai­nuu­seen – katso lista apu­ra­han saa­jis­ta

06.07.2023 14:40
Tilaajille
Kainuuseen matkaavien tuulivoimaloiden osat näkyvät Oulun teillä lähipäivinä – noin sata erikoiskuljetusta liikkuu pääosin öisin

Kai­nuu­seen mat­kaa­vien tuu­li­voi­ma­loi­den osat näkyvät Oulun teillä lä­hi­päi­vi­nä – noin sata eri­kois­kul­je­tus­ta liikkuu pääosin öisin

26.06.2023 09:41 14
Tilaajille
Iiläinen Erikssonin perhe pelasti nelihenkisen perheen Oulujärvestä – kuudelle pohjoissuomalaiselle myönnettiin hengenpelastusmitali

Ii­läi­nen Eriks­so­nin perhe pelasti ne­li­hen­ki­sen perheen Ou­lu­jär­ves­tä – kuu­del­le poh­jois­suo­ma­lai­sel­le myön­net­tiin hen­gen­pe­las­tus­mi­ta­li

16.06.2023 23:19 8
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa viikon aikana kymmeniä huumeisiin liittyviä rikosepäilyjä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa viikon aikana kym­me­niä huu­mei­siin liit­ty­viä ri­kos­epäi­ly­jä

14.06.2023 12:48 11