Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Jenni Pitko
Oululainen kansanedustaja Jenni Pitko ei lähde mukaan vihreiden puheenjohtajakisaan

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko ei lähde mukaan vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

21.04.2023 15:39 24
Vihreiden Jenni Pitko säilyttämässä paikkansa eduskunnassa – piirijärjestön puheenjohtaja: "Ennenkin on ollut nousuja ja laskuja, mutta se ei meitä lannista"

Vih­rei­den Jenni Pitko säi­lyt­tä­mäs­sä paik­kan­sa edus­kun­nas­sa – pii­ri­jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja: "En­nen­kin on ollut nousuja ja las­ku­ja, mutta se ei meitä lan­nis­ta"

02.04.2023 21:59 8
Tilaajille
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikiertueen auto joutui läheltä piti -tilanteeseen Kainuussa – Talvitie, Pitko ja Hänninen selvisivät säikähdyksellä

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den vaa­li­kier­tueen auto joutui läheltä piti -ti­lan­tee­seen Kai­nuus­sa – Tal­vi­tie, Pitko ja Hän­ni­nen sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

13.03.2023 21:38 42
"Tunkkainen ja ahdas" – Oulun Torinranta saa tylyt arviot kaupunkilaisilta, mutta miltä torialueen tulevaisuus näyttää?

"Tunk­kai­nen ja ahdas" – Oulun To­rin­ran­ta saa tylyt arviot kau­pun­ki­lai­sil­ta, mutta miltä to­ri­alueen tu­le­vai­suus näyt­tää?

17.11.2022 13:00 97
Vih­rei­den Jenni Pitko ih­met­te­lee keskustan Aittakummun ulostuloa luonnon ennallistamisasetuksesta – "Keskusta on sitoutunut hallituksen kantaan"

Vih­rei­den Jenni Pitko ih­met­te­lee kes­kus­tan Ait­ta­kum­mun ulos­tu­loa luonnon en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­ses­ta – "Kes­kus­ta on si­tou­tu­nut hal­li­tuk­sen kan­taan"

25.10.2022 13:14 43
Tilaajille
Vihreiden ryhmänjohtaja, oululaiskansanedustaja Jenni Pitko pyytää anteeksi valiokuntaneuvosta arvostellutta viestiä

Vih­rei­den ryh­män­joh­ta­ja, ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko pyytää an­teek­si va­lio­kun­ta­neu­vos­ta ar­vos­tel­lut­ta viestiä

12.12.2020 16:12 29
Jenni Pitko kiistää Haavisto-junttauksen perustuslakivaliokuntaan liittyen – kansanedustaja haluaa nostaa esiin tietovuodot

Jenni Pitko kiistää Haa­vis­to-junt­tauk­sen pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­taan liit­tyen – kan­san­edus­ta­ja haluaa nostaa esiin tie­to­vuo­dot

09.12.2020 20:08 46
Tilaajille
Vihreiden Pitko ja Soinikoski esittävät homomiesten verenluovutuskarenssista luopumista: "Tarpeeton rajoittaminen vaikeuttaa verensaantia"

Vih­rei­den Pitko ja Soi­ni­kos­ki esit­tä­vät ho­mo­mies­ten ve­ren­luo­vu­tus­ka­rens­sis­ta luo­pu­mis­ta: "Tar­pee­ton ra­joit­ta­mi­nen vai­keut­taa ve­ren­saan­tia"

20.10.2020 09:47 5
Tilaajille
Vihreiden eduskuntaryhmää johtavan oululaisen Jenni Pitkon feministipaita herätti huomiota kyselytunnilla – "Kävin varapuhemiehen kanssa hyvän keskustelun pukeutumisesta"

Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­mää joh­ta­van ou­lu­lai­sen Jenni Pitkon fe­mi­nis­ti­pai­ta herätti huo­mio­ta ky­se­ly­tun­nil­la – "Kävin va­ra­pu­he­mie­hen kanssa hyvän kes­kus­te­lun pu­keu­tu­mi­ses­ta"

10.09.2020 20:37 19
Pikavauhtia ryhmänsä johtoon noussut kansanedustaja Jenni Pitko: Mokaaminen pelottaa – "Tässä ammatissa sillä voi olla aika radikaalit seuraukset"

Pi­ka­vauh­tia ryh­män­sä johtoon noussut kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko: Mo­kaa­mi­nen pe­lot­taa – "Tässä am­ma­tis­sa sillä voi olla aika ra­di­kaa­lit seu­rauk­set"

18.06.2020 16:48 2
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Jenni Pitko valittiin vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko va­lit­tiin vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si

05.06.2020 22:15 1